U19/17

 

TRÄNINGSPASS 13

INOMHUS

 

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

13 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

10 minuter

Dribbling i femkant

U19 17 I 13 1

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Placera ut två plintar - positioner B och E.
 • Markera tre trianglar - positioner A, C och D.
 • Placera 3 spelare på varje position.

Anvisningar

 • A dribblar till B, överlämnar bollen och ställer sig sist.
 • B dribblar till C och överlämnar bollen...
 • Spelarna vid trianglarna måste starta genom trianglarna.
 • Efter halva övningstiden genomförs övningen medurs.

Som variation:

 • Spelare A startar när föregående spelare når position D.

Tips

 • Se till att spelarna tar emot bollen från vänster med höger fot och bollen från höger med vänster fot.
 • Se till att spelarna rör bollen med varje steg när de dribblar.
 • Spelarna A, C och D måste tajma löpningen genom triangeln.
 • Spelarna B och E måste tajma löpningen runt "motståndaren" (plinten).

 

Dribbling i femkant

Variation

U19 17 I 13 6

 

 

UPPVÄRMNING 2

10 minuter

Passning och medtagning i femkant

U19 17 I 13 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.

Anvisningar

 • A passar med det andra tillslaget till B, löper till nästa position och ställer sig sist.
 • B tar med bollen med det första tillslaget i spelriktningen, passar med det andra tillslaget till C, löper till nästa position och ställer sig sist.
 • C tar med bollen med det första tillslaget...
 • Spelarna A, C och D måste tajma löpningen genom triangeln.
 • Efter halva övningstiden genomförs övningen medurs.

Som variation:

 • Spelarna växlar spelriktningen på tränarens kommando.

Tips

 • Passningsmottagaren ska placera sig i en "öppen position" med ansiktet mot spelplanen.
 • Se till att spelarna tar emot passningen från vänster med höger fot och passningen från höger med vänster fot.
 • Ta emot passningen med insidan, få ögonkontakt med medspelaren och spela en precis passning.
 • Se till att spelarna tar emot passningen med "rätt fot" efter att spelriktningen växlats.

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

Passning, medtagning och avslut

U19 17 I 13 3

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Avslut

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 2" behålls.
 • Ersätt triangel A med en målvakt.

Anvisningar

 • A dribblar genom triangeln, passar i A1:s löpväg och löper sedan mot andra stolpen för att eventuellt kunna nå den "andra bollen".
 • A1 tar med bollen mot målet med det första tillslaget och avslutar optimalt med det andra tillslaget, men senast med det tredje tillslaget.
 • Därefter löper spelarna till nästa station - A till A1 och A1 till A.
 • B dribblar genom triangeln...
 • Byt ut målvakterna efter en fjärdedel av övningstiden.
 • Efter halva övningstiden byter grupperna A och B såväl som A1 och B1 positioner.

Som variation:

 • Spelarna försöker att utmana målvakten i 1-mot-1.

Tips

 • Avsluta på mål med vänster fot från högra sidan (A1) och med höger fot från vänstra sidan (B1).

 

 

HUVUDÖVNING 2

20 minuter

Passningskombination med avslut

U19 17 I 13 4

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Avslut

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls.

Anvisningar

 • A dribblar genom triangeln, passar i B:s löpväg och löper sedan i en avsäkrande position i mitten.
 • B tar med bollen i C:s riktning med det första tillslaget och passar med det andra tillslaget i C:s löpväg.
 • C tar med bollen mot målet med det första tillslaget, passar i B:s löpväg med det andra tillslaget och löper sedan mot andra stolpen för att eventuellt kunna nå den "andra bollen".
 • B tar med bollen mot målet och avslutar optimalt med det andra tillslaget, men senast med det tredje tillslaget.
 • Därefter löper spelarna vidare till nästa station.
 • A dribblar genom triangeln...
 • Byt regelbundet ut målvakterna.
 • Efter halva övningstiden genomförs övningen åt andra hållet.

Som variation:

 • Genomför övningen som en direktpassningsövning.

Tips

 • Avsluta på mål med vänster fot från högra sidan och med höger fot från vänstra sidan.

 

 

SLUTÖVNING

30 minuter

5-mot-5 turnering utan målvakt

U19 17 I 13 5

Träningspunkter

 • Anfallstaktik
 • Försvarstaktik

Organisation

 • Dela upp spelarna i tre lag.

Anvisningar

 • Spelet sker 5-mot-5 utan målvakt.
 • Det tredje laget vilar utanför spelplanen.
 • Avslut sker endast direkt inom motståndarlagets målgård.
 • Alla lag spelar två gånger mot varandra i turneringen - matchlängd 5 minuter.

Tips

 • Spelarna försöker att skapa plats för ett kombinationsspel genom att nyttja spelplanens bredd och djup.

 

TILL TRÄNINGSPASS 14

 

TILL TRÄNINGSPASS 12

 

TILL ARKIV U19/17 INOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se