U15/13

 

TRÄNINGSPASS 14

INOMHUS

 

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

14 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

10 minuter

Bollarbete vid bänkar

U15 13 I 14 1

Träningspunkter

 • Bollarbete

Organisation

 • Placera ut 8 bänkar.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Samtliga spelare har en boll.

Anvisningar

Spelarna dribblar fritt och utför följande uppgifter:

 • Spelar bollen över bänken.
 • Dribblar runt bänkens hörn med höger eller vänster fot.
 • Jonglerar längs bänkens vänstra eller högra sida.
 • Lyfter bollen med foten och spelar den över bänken med bröstet.
 • Lyfter bollen med foten, tar med bollen och dribblar runt bänken.

Som variation:

 • Spelarna utför en valfri fint innan de utför uppgifterna.

Tips

 • Ge inga anvisningar i början av övningen utan låt spelarna själva tänka ut så många uppgifter som möjligt.
 • Ge anvisningar efter en viss tid och höj gradvis tempot.

 

 

UPPVÄRMNING 2

10 minuter

Handboll på flera mål

U15 13 I 14 2

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.
 • Dela upp lagen i två grupper.

Anvisningar

 • I varje planhalva spelas handboll (4-mot-4) mot bänkarna som mål.
 • Mål görs genom att träffa bänkens ovansida.
 • Bollinnehavet växlas vid mål eller när bollen lämnar spelplanen.
 • Vilket lag vinner?

Som variation:

 • Det anfallande laget får göra mål mot alla fyra bänkar.

Tips

 • Bollen får inte "slitas" ur bollhållarens händer. Håller bollhållaren bollen för länge, så går bollinnehavet automatiskt till det andra laget.
 • När variationen utförs, bör det anfallande laget spela snabba och direkta passningar samt ofta ändra spelriktningen.

 

 

HUVUDÖVNING 1

25 minuter

Spelformer på olika mål (1)

U15 13 I 14 3

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Placera ut bänkar som i grafiken.
 • Dela upp lagen i två grupper.

Anvisningar

Spelplan 1:

 • Spelet sker 4-mot-3+MV.
 • Det ena laget försvarar målet på kortlinjen.
 • Det andra laget försvarar de bägge målen på mittlinjen.
 • Spelet sker med inkast.
 • Efter tre minuters speltid och en liten paus, byter lagen uppgifter med varandra.

Spelplan 2:

 • Spelet sker 4-mot-4.
 • Det bollhållande laget försöker att avsluta på ett av de bägge målen i hörnen.
 • Spelet sker med inkast.
 • Ta en liten paus efter tre minuter innan nästa spel startar.

Efter halva övningstiden byter lagen spelplan och uppgifter med varandra.

Tips

 • Spelformer på olika mål, såväl som att spela i övertal/undertal, främjar spelförståelsen och samarbetet.
 • Begränsa antalet tillslag beroende på spelarnas kunskapsnivå.

 

 

HUVUDÖVNING 2

25 minuter

Spelformer på olika mål (2)

U15 13 I 14 4

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls.
 • Placera ut bänkar på spelplan 2 enligt grafiken.

Anvisningar

Spelplan 1:

 • Spelet sker 4+MV-mot-3.
 • Laget bestående av fyra spelare och en målvakt försvarar målet på kortlinjen.
 • Laget bestående av tre spelare försvarar de bägge målen på mittlinjen.
 • Spelet sker med inkast.
 • Efter tre minuters speltid och en liten paus, byter lagen uppgifter med varandra.

Spelplan 2:

 • Spelet sker 4-mot-4.
 • Det bollhållande laget försöker att avsluta på ett av de fyra målen i hörnen. Lyckas det, måste nästa avslut ske på ett av de andra tre målen.
 • Spelet sker med inkast.
 • Ta en liten paus efter tre minuter innan nästa spel startar.

Efter halva övningstiden byter lagen spelplan och uppgifter med varandra.

Tips

 • Spelformer på olika mål, såväl som att spela i övertal/undertal, främjar spelförståelsen och samarbetet.
 • Begränsa antalet tillslag beroende på spelarnas kunskapsnivå.

 

 

SLUTÖVNING

20 minuter

7-mot-5 på tre mål

U15 13 I 14 5 

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Placera ut bänkar enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Placera två spelare ur ett lag bredvid målet.

Anvisningar

 • Spelet sker 7-mot-5 på tre mål.
 • Efter två minuter sker ett spelarbyte. De bägge väntande spelarna kommer in på spelplanen och två spelare ur det andra laget lämnar spelplanen.
 • Spelet sker med inkast.
 • Vilket lag gör flest mål?

Variationer:

 • Spelet sker 7-mot-7 på tre mål.
 • När ett lag tar ledningen, måste en spelare ur det ledande laget lämna spelplanen för en minut. Ifall det andra laget gör ett mål, får spelaren återvända direkt.

Tips

 • På grund av det växlande övertalet måste spelarna ständigt anpassa sitt individuella taktiska beteende.
 • Vid övertal - bredda spelet och placera en spelare så högt upp som möjligt.
 • Vid undertal - fall av och försvara bollorienterat.

 

TILL TRÄNINGSPASS 15

 

TILL TRÄNINGSPASS 13

 

TILL ARKIV U15/13 INOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se