U11/9

 

TRÄNINGSPASS 4

INOMHUS

 

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

8 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING

Passning och dribbling (1)

U11 9 I 4 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Bygg upp en dribblingsbana på kanten.
 • Placera ut två plintar. 
 • Dela upp spelarna i två grupper.

Anvisningar

 • Första spelaren i mitten (A) passar till första spelaren på kanten (B). 
 • Passningsmottagaren (B) tar med bollen och dribblar genom dribblingsbanan för att sedan spela en passning till målvakten innan han backar ut mot andra kanten.
 • Målvakten rullar ut bollen längs golvet och spelare B dribblar till mitten och ställer sig sist. 
 • Efter varje aktion förflyttar sig samtliga utespelare en position vidare (A till B och B till A). 

Som variation:

 • Låt spelare B dribbla till gruppen på motsatt planhalva och där ställa sig sist i ledet på position A.

Tips

 • Uppmana spelare A att spela en precis passning på spelare B:s fot. Om detta är för svårt - krymp avståndet och flytta spelarna i mitten längre ut mot kanten.  
 • Se till att spelare B dribblar kontrollerat genom dribblingsbanan.
 • Var uppmärksam på att spelare B omedelbart backar ut mot andra kanten efter passningen till målvakten.
 • Skifta målvakt så att alla spelare får prova på målvaktsrollen. 

 

 

HUVUDÖVNING

Passning och dribbling (2)

U11 9 I 4 2

Träningspunkter

 • 1-mot-1 offensivt
 • 1-mot-1 defensivt
 • Avslut

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning" behålls.
 • Avlägsna endast dribblingsbanorna och plintarna.

Anvisningar

 • Första spelaren i mitten (A) passar till första spelaren på kanten (B).
 • Passningsmottagaren (B) tar med bollen och dribblar direkt mot målet samtidigt som försvararen (A) försöker att komma ifatt och försvara.
 • Lyckas försvararen (A) att erövra bollen eller spelaren på kanten (B) att komma till avslut är aktionen avslutad.
 • Efter varje aktion förflyttar sig samtliga utespelare en position vidare (A till B och B till A).
 • Vilken spelare lyckas att göra flest mål?

Tips

 • Se till att spelare B försöker komma till avslut så snabbt som möjligt.
 • Låt utespelarna att ta hand om en eventuell retur från målvakten.
 • Skifta målvakt så att alla spelare får prova på målvaktsrollen.  

 

 

SLUTÖVNING

Frilägestävling mellan bägge lag

U11 9 I 4 3

Träningspunkter

 • 1-mot-1 offensivt
 • 1-mot-1 defensivt
 • Avslut

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning" behålls.
 • Placera ut 4 rockringar.
 • Lägg 4 små bollar (eller västar) i två rockringar.
 • Två spelare ur bägge lag på en planhalva.  

Anvisningar

 • Första spelaren i mitten (A) passar till första spelaren på kanten (B).
 • Passningsmottagaren (B) tar med bollen och dribblar direkt mot målet samtidigt som försvararen (A) försöker att komma ifatt och försvara.
 • Lyckas spelaren på kanten (B) att göra mål vänder han sig omedelbart om och backar ut till rockringen i ena hörnet på sin planhalva, hämtar en liten boll för att sedan förflytta sig framlänges till rockringen vid mittlinjen och där lämna den lilla bollen.
 • Efter varje aktion förflyttar sig samtliga utespelare tillbaka till samma position.
 • Vilket av de två lagen lyckas först att förflytta sina bollar till rockringarna vid mittlinjen?

Tips

 • Låt spelarna skifta roller efter att ena laget vunnit en tävling (förflyttat sina bollar till rockringarna vid mittlinjen).
 • Skifta målvakt så att alla spelare för prova på målvaktsrollen.

 

TILL TRÄNINGSPASS 5

 

TILL TRÄNINGSPASS 3

 

TILL ARKIV U11/9 INOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se