U19/17

 

TRÄNINGSPASS 33

UTOMHUS

 

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

16 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

15 minuter

Passningsspel i triangelformation (1)

U19 17 U 33 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera två trianglar per grupp (se grafiken).
 • Dela upp spelarna i fyra grupper med 4 spelare i varje.
 • Placera spelarna enligt grafiken.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

Passningssekvens: A-B-A-C-A-D-A...

 • Spelare A passar till spelare B, som direkt spelar tillbaka till spelare A.
 • Spelare A passar direkt vidare till spelare C, som direkt spelar tillbaka till spelare A.
 • Därefter levererar spelare A en passning till spelare D, som direkt spelar tillbaka till spelare A...
 • Samtliga spelare anpassar sina positioner genom en föraktion (läs mer...) åt sidan.
 • Det här är en kontinuerlig övning där varje spelare behåller sin position - därmed sker inga positionsväxlingar.
 • Låt spelarna skifta positioner efter en viss tid (A till B, B till C, C till D och D till A).
 • Efter halva övningstiden genomförs passningsspelet åt andra hållet.

Variationer: 

 • Spelare A kastar bollen till spelare B, C och D som spelar tillbaka på volley.
 • Låt spelare A själv bestämma passningssekvensen. 

Tips

 • Se till att spelare A spelar passningar mellan spelare B/C och mellan spelare C/D samt något framför spelare C (se grafiken). 
 • Var uppmärksam på att spelarna noggrant genomför sina föraktioner och ej förblir helt stillastående.
 • Anpassa avståndet utifrån spelarnas kunskapsnivå.

 

 

UPPVÄRMNING 2

15 minuter

Passningsspel i triangelformation (2)

U19 17 U 33 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.

Anvisningar

Passningssekvens: A-B-A-C-A-D-A-D-A-C-A-B-A...

 • Spelare A passar till spelare B, som direkt spelar tillbaka till spelare A.
 • Spelare A passar direkt vidare till spelare C, som direkt spelar tillbaka till spelare A.
 • Därefter levererar spelare A en passning till spelare D, som direkt spelar tillbaka till spelare A.
 • Sedan förflyttar sig spelare B, C och D till motsatt sida samtidigt som spelare A vänder sig om.
 • Då spelare B, C och D intagit sina nya positioner passar spelare A till spelare D, som direkt spelar tillbaka till spelare A.
 • Spelare A passar sedan direkt vidare till spelare C, som direkt spelar tillbaka till spelare A.
 • Därefter levererar spelare A en passning till spelare B, som direkt spelar tillbaka till spelare A.
 • Sedan förflyttar sig spelare B, C och D till motsatt sida samtidigt som spelare A vänder sig om...
 • Samtliga spelare anpassar sina positioner genom en föraktion åt sidan.
 • Låt spelarna skifta positioner efter en viss tid (A till B, B till C, C till D och D till A).
 • Efter halva övningstiden genomförs passningsspelet åt andra hållet.

Variationer: 

 • Spelare A kastar bollen till spelare B, C och D som spelar tillbaka på volley.
 • Låt spelare A själv bestämma passningssekvensen (Spelare B, C och D passar en gång var innan förflyttning). 

Tips

 • Se till att spelare A spelar passningar mellan spelare B/C och mellan spelare C/D samt något framför spelare C (se grafiken). 
 • Var uppmärksam på att spelarna noggrant genomför sina föraktioner och ej förblir helt stillastående.
 • Anpassa avståndet utifrån spelarnas kunskapsnivå.

  

 

HUVUDÖVNING 1

10 x 2 minuter

Spel 3-mot-3 (1)

U19 17 U 33 3

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Markera två spelplaner (ca 24 x 14m).
 • Dela upp spelarna i fyra lag med 4 spelare i varje.
 • Målvakterna genomför ett målvaktsspecifikt träningsprogram.

Anvisningar

 • Spelet sker 3-mot-3 där ett av lagen anfaller och ett av lagen försvarar.
 • Bollhållaren försöker att spela en passning längs marken till någon av sina medspelare, som tar emot bollen bakom det försvarande lagets kortlinje.
 • Lyckas detta erhåller laget en poäng.
 • Erövrar det försvarande laget bollen, försöker de att spela tre passningar inom laget.
 • Lyckas detta erhåller laget en poäng. 
 • Går bollen utanför spelplanen, startar det anfallande laget ett nytt anfall. 
 • Efter en poäng, startar det anfallande laget återigen spelet.
 • Låt lagen byta uppgifter med varandra efter ca 2 minuter.
 • Skifta avbytare inom regelbundna tidsintervaller. 
 • Vilket lag lyckas samla flest poäng?

Tips

 • Se till att det försvarande laget skapar en defensiv triangel (laget med blå träningsvästar i grafiken påvisar ett exempel).
 • Observera att inga passningar passerar igenom den defensiva triangeln. Försvararna bör försöka tvinga anfallsspelarna att spela på utsidan om dem.
 • Om det är nödvändigt, korrigera avståndet mellan spelarna i den defensiva triangeln.
 • Tillåt inga höjdbollar.

 

 

HUVUDÖVNING 2

10 x 2 minuter

Spel 3-mot-3 (2)

U19 17 U 33 4

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls.

Anvisningar

 • Spelet sker 3-mot-3 där ett av lagen anfaller och ett av lagen försvarar.
 • En av anfallsspelarna försöker i gynnsamt läge att dribbla över det försvarande lagets kortlinje.
 • Lyckas detta erhåller laget en poäng.
 • Erövrar det försvarande laget bollen, försöker de att spela tre passningar inom laget.
 • Lyckas detta erhåller laget en poäng. 
 • Går bollen utanför spelplanen, startar det anfallande laget ett nytt anfall. 
 • Efter en poäng, startar det anfallande laget återigen spelet.
 • Låt lagen byta uppgifter med varandra efter ca 2 minuter.
 • Skifta avbytare inom regelbundna tidsintervaller. 
 • Vilket lag lyckas samla flest poäng?

Tips

 • Se till att det försvarande laget skapar en defensiv triangel (laget med blå träningsvästar i grafiken påvisar ett exempel).
 • Observera att inga passningar passerar igenom den defensiva triangeln. Försvararna bör försöka tvinga anfallsspelarna att spela på utsidan om dem.
 • Om det är nödvändigt, korrigera avståndet mellan spelarna i den defensiva triangeln.
 • Tillåt inga höjdbollar.

 

 

SLUTÖVNING

2 x 10 minuter

Spel 3-mot-3 på två mål med målvakter

U19 17 U 33 5

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Förstora spelplanen från Huvudövning 1 och 2 (ca 34 x 16m).
 • Placera ut två elvamannmål.
 • Behåll lagen och inkludera målvakterna. 

Anvisningar

 • Spelet sker 3-mot-3.
 • Spelet startar med att ena målvakten spelar en passning till en av sina medspelare.
 • Spelet sker med insparkar och korta hörnor. 
 • Efter ett mål, startar spelet återigen genom att målvakten passar till en av sina medspelare.
 • Skifta avbytare inom regelbundna tidsintervaller. 
 • Vilket lag lyckas göra flest mål?

Tips

 • Se till att det försvarande laget skapar en defensiv triangel (laget med blå träningsvästar i grafiken påvisar ett exempel).
 • Observera att inga passningar passerar igenom den defensiva triangeln. Försvararna bör försöka tvinga anfallsspelarna att spela på utsidan om dem.
 • Om det är nödvändigt, korrigera avståndet mellan spelarna i den defensiva triangeln.

 

TILL TRÄNINGSPASS 34

 

TILL TRÄNINGSPASS 32

 

TILL ARKIV U19/17 UTOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se