U15/13 INOMHUS

ÖVNINGAR 21-30

UPPVÄRMNING

 

ÖVNING 21

UPPVÄRMNING

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

12 spelare

Först till mitten...

U15 13 I 11 1

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Bollarbete

Organisation

 • Markera en kvadrat med en liten kvadrat i mitten.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Varje spelare tilldelas ett nummer.
 • Samtliga spelare har en boll.

Anvisningar

 • Spelarna dribblar fritt på sin sida. 
 • Tränaren ropar upp två spelare, som dribblar in i den lilla kvadraten i mitten och jonglerar 10 gånger.
 • Spelaren som är klar först erhåller en poäng och den andra spelaren måste utföra 5 armhävningar.
 • Vilket lag får flest poäng?

Variationer:

 • Bestäm hur spelarna ska jonglera.
 • Ropa upp två nummer samtidigt.

Tips

 • Spelarna är alltid i rörelse - ingen står still.
 • Ifall hopprep finns till hands, utförs 10 hopp istället för armhävningar.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 22

UPPVÄRMNING

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

12 spelare

Snabb orientering i mitten

U15 13 I 11 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Koordination

Organisation

 • Markera en kvadrat med en liten kvadrat i mitten.
 • Bygg upp två koordinationsbanor.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • A passar med det andra tillslaget till B och genomför koordinationsbanan.
 • B tar med bollen med det första tillslaget till andra sidan in i dribblingen.
 • Efter att B dribblat runt två konor passar han till C.
 • C dribblar sedan så snabbt som möjligt till position A och ställer sig sist.
 • Alla spelare växlar till nästa position och nästa spelare på position A passar med det andra tillslaget till B...
 • Byt spelriktning efter halva övningstiden.

Tips

 • Passningsprecision före hastighet.
 • Bollmot/medtagningen i den lilla kvadraten kräver en snabb orientering av spelarna.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

  

ÖVNING 23

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

10 utespelare och 2 målvakter

Väggspel mot en plint (1)

U15 13 I 12 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Dribbling
 • Bollarbete

Organisation

 • Placera ut två plintar enligt grafiken.
 • Placera konorna enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två lag.

Anvisningar

 • Spelare A passar med det andra tillslaget till spelare B, förflyttar sig till position B och ställer sig sist.
 • Spelare B tar bollen i spelriktningen och spelar ett väggspel mot plinten med det tredje tillslaget.
 • Därefter dribblar spelare B runt konan, mellan plintarna och jonglerar där 10 gånger för att sedan dribbla till startpunkten...
 • Låt spelarna genomföra övningen åt andra hållet efter halva övningstiden.

Tips

 • Ge spelarna tid att vänja sig vid underlaget och undvik därför att ge dem tekniska instruktioner under de första fem minuterna. 
 • Se till att spelare A använder två tillslag och spelare B tre tillslag.
 • Nästa spelare startar efter att spelare B genomfört väggspelet mot plinten.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 24

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

10 utespelare och 2 målvakter

Väggspel mot en plint (2)

U15 13 I 12 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Placera ut två plintar enligt grafiken
 • Placera konorna enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Spelare A passar med det andra tillslaget till spelare B och förflyttar sig därefter till position B.
 • Spelare B tar bollen i spelriktningen och spelar ett väggspel mot plinten med det tredje tillslaget.
 • Därefter passar spelare B med det andra tillslaget i C:s löpväg för att sedan förflytta sig till position C.
 • Spelare C passar direkt till spelare D för att sedan förflytta sig till position D.
 • Spelare D tar med sig bollen och dribblar till startpunkten...
 • Låt spelarna genomföra övningen åt andra hållet efter halva övningstiden.

Tips

 • Spelare C måste justera sin rörelse i förhållande till spelare B. Om spelare C inte är uppmärksam och startar för tidigt, tvingas spelare B att spela en vertikal passning istället för en passning åt sidan och avståndet mellan spelare C och D blir därmed för kort.
 • Nästa spelare vid startpunkten startar efter att spelare B intagit position C.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 25

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

12 utespelare och 2 målvakter

Olika slags bollar (1)

U15 13 I 13 1

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Koordination

Organisation

 • Markera två spelplaner enligt grafiken.
 • Markera två dribblingskorridorer (blå konor).
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Dela upp lagen i två grupper.
 • Förbered olika slags bollar - t.ex. handboll, fotboll, tennisboll.

Anvisningar

 • Den första spelaren i varje grupp väljer en boll, dribblar genom dribblingskorridoren, passar sedan till den startande spelaren, löper till den andra gruppen och ställer sig sist.
 • Den startande spelaren tar med bollen med det första tillslaget i dribblingen, dribblar med korta snabba kontakter till mittlinjen, tar upp bollen och studsar den hela vägen till den andra gruppen.
 • Byt sida efter halva övningstiden.

Tips

 • Genom användningen av olika slags bollar förbättras bollkänslan och koordinationen.
 • I och med passningen till den startande spelaren, börjar nästa spelare att dribbla.
 • Se till att spelaren tar emot passningen från vänster med höger fot och passningen från höger med vänster fot in i dribblingen.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 26

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

12 utespelare och 2 målvakter

Olika slags bollar (2)

U15 13 I 13 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Koordination

Organisation

 • Markera två spelplaner enligt grafiken.
 • Placera ut koordinationshäckar.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Dela upp lagen i två grupper.
 • Placera spelarna enligt grafiken.
 • Förbered olika slags bollar - t.ex. handboll, fotboll, tennisboll.

Anvisningar

 • Tränaren passar till varje grupp och spelarna passar till varandra.
 • På tränarens kommando löper en jägare ur varje grupp in i spelplanen och försöker att nudda bollen. Jägaren får använda händerna.
 • Efter att han nuddat bollen, löper han genom koordinationshäckarna och ställer sig sist.
 • Tränaren passar till varje grupp...

Tips

 • Ange en tidsbegränsning beroende på spelarnas kunskapsnivå - t.ex 15 sekunder.
 • Utse nya jägare efter att varje jägare startat två gånger.
 • Se till att passningsspelarna nyttjar spelplanens längd och bredd för att göra det så svårt som möjligt för jägaren.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 27

UPPVÄRMNING

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

14 utespelare och 2 målvakter

Bollarbete vid bänkar

U15 13 I 14 1

Träningspunkter

 • Bollarbete

Organisation

 • Placera ut 8 bänkar.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Samtliga spelare har en boll.

Anvisningar

Spelarna dribblar fritt och utför följande uppgifter:

 • Spelar bollen över bänken.
 • Dribblar runt bänkens hörn med höger eller vänster fot.
 • Jonglerar längs bänkens vänstra eller högra sida.
 • Lyfter bollen med foten och spelar den över bänken med bröstet.
 • Lyfter bollen med foten, tar med bollen och dribblar runt bänken.

Som variation:

 • Spelarna utför en valfri fint innan de utför uppgifterna.

Tips

 • Ge inga anvisningar i början av övningen utan låt spelarna själva tänka ut så många uppgifter som möjligt.
 • Ge anvisningar efter en viss tid och höj gradvis tempot.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 28

UPPVÄRMNING

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

14 utespelare och 2 målvakter

Handboll på flera mål

U15 13 I 14 2

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Placera ut 8 bänkar.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Dela upp lagen i två grupper.

Anvisningar

 • I varje planhalva spelas handboll (4-mot-4) mot bänkarna som mål.
 • Mål görs genom att träffa bänkens ovansida.
 • Bollinnehavet växlas vid mål eller när bollen lämnar spelplanen.
 • Vilket lag vinner?

Som variation:

 • Det anfallande laget får göra mål mot alla fyra bänkar.

Tips

 • Bollen får inte "slitas" ur bollhållarens händer. Håller bollhållaren bollen för länge, så går bollinnehavet automatiskt till det andra laget.
 • När variationen utförs, bör det anfallande laget spela snabba och direkta passningar samt ofta ändra spelriktningen.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 29

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Jonglering, passning och nedtagning (1)

 

Samtliga spelare jonglerar utifrån egen kreativitet. På tränarens kommando passar aktuell spelare till målvakten i mitten...

...som fångar bollen för att därefter kasta tillbaka den till passningsläggaren...

...som tar ned bollen och fortsätter att jonglera utifrån egen kreativitet. Därefter ger tränaren återigen ett nytt kommando...

Träningspunkter

 • Bollarbete
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera två kvadrater mitt på bägge planhalvor.
 • Dela upp spelarna i två grupper med 9 spelare i varje.
 • Tilldela samtliga utespelare ett eget nummer (1-8 på ena planhalvan och 9-16 på andra planhalvan).
 • Placera målvakterna inom kvadraterna.
 • Varje utespelare har varsin boll.

Anvisningar

 • Samtliga spelare jonglerar fritt utifrån egen kreativitet.
 • Tränaren ropar upp ett nummer - exempelvis 4 (se första grafiken ovan).
 • Den uppropade spelaren avbryter sin jonglering och spelar en hög volleypassning till målvakten i kvadraten.
 • Målvakten fångar bollen och kastar sedan tillbaka den till passningsläggaren som tar ned bollen och fortsätter att jonglera utifrån egen kreativitet.
 • Tränaren ropar upp ett nytt nummer - exempelvis 7...

Variationer: 

 • Inför en tävling mellan bägge grupper. Lyckas spelaren som får tillbaka bollen från målvakten att jonglera 5 gånger erhåller gruppen 1 poäng. Vilken av bägge grupper får flest poäng?
 • Låt utepelarna passa till målvakten längs marken istället för i luften.
 • Tilldela även en bokstav till utespelarna. Då antingen deras nummer eller bokstav ropas upp måste de spela en passning till målvakten.
 • Låt spelaren som blir uppropad jonglera med bollen in i kvadraten, lämna över den till spelaren som befinner sig där för att själv ta plats inom kvadraten.

Tips

 • Spelarna bör stäva efter att hålla bollen i luften så ofta och länge som möjligt, från jonglering, till passning till mottagning. Tappar de ned bollen på golvet bör de så snabbt som möjligt "plocka upp den" och fortsätta jonglera utifrån egen kreativitet.
 • Uppmana utespelarna att spela precisa passningar till målvakten.
 • Se till att spelarna är noggranna och så snabbt som möjligt kontrollerar passningen från målvakten så att de därmed omedelbart kan fortsätta att jonglera utan att bollen tar i golvet.
 • Spelarna bör försöka att förflytta sig på sin planhalva samtidigt som de jonglerar. Var uppmärksam på att de inte befinner sig på samma plats hela tiden.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 30

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Jonglering, passning och nedtagning (2)

 

Samtliga spelare jonglerar i par. På tränarens kommando passar en av spelarna till målvakten i mitten...

...som fångar bollen för att därefter kasta tillbaka den till en av spelarna inom paret...

...som tar ned bollen och fortsätter att jonglera med sin kamrat. Därefter ger tränaren återigen ett nytt kommando...

Träningspunkter

 • Bollarbete
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera två kvadrater mitt på bägge planhalvor.
 • Dela upp spelarna i två grupper med 9 spelare i varje.
 • Dela in spelarna på respektiva planhalva i par.
 • Tilldela samtliga par ett eget nummer (1-4 på ena planhalvan och 5-8 på andra planhalvan).
 • Placera målvakterna inom kvadraterna.
 • Varje par har varsin boll.

Anvisningar

 • Samtliga par jonglerar fritt utifrån egen kreativitet.
 • Tänaren ropar upp ett nummer - exempelvis 1 (se första grafiken ovan).
 • Det uppropade paret avbryter sin jonglering och en av spelarna spelar en hög volleypassning till målvakten i kvadraten.
 • Målvakten fångar bollen, kastar tillbaka den till en av spelarna inom paret som tar ned bollen och fortsätter att jonglera tillsammans med sin kamrat utifrån egen kreativitet.
 • Tränaren ropar upp ett nytt nummer - exempelvis 3...

Variationer:

 • Inför en tävling mellan bägge grupper. Lyckas paret som får tillbaka bollen från målvakten att jonglera 5 gånger mellan varandra erhåller gruppen 1 poäng. Vilken av bägge grupper får flest poäng?
 • Låt paren passa till målvakten längs marken istället för i luften.
 • Tilldela även en bokstav till paren. Då antingen deras nummer eller bokstav ropas upp måste de spela en passning till målvakten.
 • Låt spelarna använda alla kroppsdelar utom händer och huvud när de jonglerar. 

Tips

 • Spelarna inom paren bör stäva efter att hålla bollen i luften så ofta och länge som möjligt, från jonglering, till passning till mottagning. Tappar de ned bollen på golvet bör de så snabbt som möjligt "plocka upp den" och fortsätta jonglera inom paret utifrån egen kreativitet.
 • Uppmana spelarna inom paren att spela precisa passningar till målvakten.
 • Se till att spelarna är noggranna och så snabbt som möjligt kontrollerar passningen från målvakten så att de därmed omedelbart kan fortsätta att jonglera tillsammans med sin kamrat utan att bollen tar i golvet.
 • Paren bör försöka att förflytta sig på sin planhalva samtidigt som de jonglerar. Var uppmärksam på att de inte befinner sig på samma plats hela tiden.
 • Skifta par efter en viss tid.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

Ditt fotbollsbibliotek.se