U19/17

 

TRÄNINGSPASS 37

UTOMHUS

 

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

14 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

15 minuter

Direktpassnings-8

U19 17 U 37 1

Träningspunkter

 • Passningsspel

Organisation

 • Markera två rektanglar (18 x 12m) enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två lag.

Anvisningar

A - B -C -D...

 • A passar till B.
 • B passar direkt diagonalt till C.
 • C passar direkt till D.
 • D passar direkt till A...
 • Efter passningen löper spelarna medurs till nästa position.

Variationer:

 • Låt spelarna passa med två tillslag.
 • Spelarna utför övningar från Löp-ABC när de löper till nästa position.
 • Övningen sker med två bollar - A och C passar samtidigt.

Tips

 • Kräv precisa passningar.
 • Spelarna ska möta bollen efter en föraktion (läs mer...).
 • Se till att spelarna ständigt är i rörelse.

 

 

UPPVÄRMNING 2

15 minuter

Från 1-mot-1 till 2-mot-1 (1)

U19 17 U 37 2

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Dribbling

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.
 • Markera tre dribblingsmål (blå konor) i varje rektangel enligt grafiken.
 • Dela upp lagen i två grupper.

Anvisningar

 • En anfallare dribblar in på spelplanen och försöker att dribbla mot två försvarare in i en av de två trianglarna.
 • Lyckas försvararna att erövra bollen, kontrar de och försöker att dribbla genom dribblingsmålet.
 • Efter halva övningstiden byter grupperna uppgifter med varandra.

Tips

 • Kortdistans försvararen styr anfallaren mot den andra försvararen (läs mer...).
 • I samma ögonblick som anfallaren byter dribblingsriktning, agerar försvararna aggressivt och försöker att erövra bollen.
 • Lyckas försvararna - snabb omställning och kontring.

 

 

HUVUDÖVNING 1

15 minuter

Från 1-mot-1 till 2-mot-1 (2)

U19 17 U 37 3

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Markera en spelplan (40 x 18m) med tre zoner (18 x 12m - 18 x 16m - 18 x 12m).
 • Markera två passningsmål (blå konor) i varje zon.
 • Dela upp spelarna i två lag. 6 spelare i det anfallande laget och 8 spelare i det försvarande laget.
 • Dela upp lagen in två grupper.
 • Placera spelarna enligt grafiken (en anfallare och en försvarsspelare i varje zon samt ytterligare en försvarare i mittzonen).
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

 • Anfallarna startar spelet 3-mot-4 på passningsmålen.
 • Ingen anfallare tillåts lämna sin zon.
 • Försvararna agerar som en 4-backslinje och får lämna zonen.
 • Erövrar försvararna bollen, kontrar de.
 • Är aktionen avslutad eller bollen har lämnat spelplanen, startar anfallarna nästa aktion...
 • Efter varje aktion byts anfallsspelarna.
 • Efter två aktioner byts försvarsspelarna.

Variationer:

 • Anfallarna kan agera i alla tre zoner, men alla tre zoner måste vara bemannade.
 • Spelet sker med offside.

Tips

 • Eftersom försvararna får lämna zonen, ska de skapa en 2-mot-1 situation när det är möjligt.
 • Erövrar försvararna bollen, kontrar de. Lyckas anfallarna att återerövra bollen, är aktionen avslutad och anfallarna startar ett nytt anfall (1 anfallsspelare per zon).

 

 

HUVUDÖVNING 2

15 minuter

Från 1-mot-1 till 2-mot-1 (3)

U19 17 U 37 4

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls.
 • Placera spelarna enligt grafiken.
 • Målvakterna genomför ett målvaksspecifikt träningsprogram.

Anvisningar

 • Anfallarna startar spelet 4-mot-4 på passningsmålen.
 • Försvararna agerar som en 4-backslinje.
 • Erövrar försvararna bollen, kontrar de.
 • Är aktionen avslutad eller bollen har lämnat spelplanen, startar anfallarna nästa aktion...
 • Efter varje aktion byts två anfallsspelare.
 • Efter två aktioner byts försvarsspelarna.

Som Variation:

 • Spelet sker med offside.

Tips

 • Försvararna måste skickligt förflytta sig horisontalt för att skapa ett övertal mot bollhållaren.
 • Erövrar försvararna bollen, kontrar de. Lyckas anfallarna att återerövra bollen, är aktionen avslutad och anfallarna startar ett nytt anfall.

 

 

SLUTÖVNING

30 minuter

Från 1-mot-1 till 2-mot-1 i 8-mot-7+MV

U19 17 U 37 5

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Markera en spelplan enligt grafiken.
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Markera tre passningsmål (blå konor) enligt grafiken.
 • Markera en "säker linje" (blå konor); 22 - 23m framför målet.
 • Dela upp spelarna i två lag - ett anfallande och ett försvarande lag.

Anvisningar

Det anfallande laget är organiserat i ett 0-2-3-3.

Det försvarande laget är organiserat i ett 1-4-3-0.

 • Spelet sker 8-mot-7+MV.
 • Det anfallande laget startar spelet.
 • Det försvarande laget kontrar ifall det erövrar bollen.
 • Spelet sker med inkast.
 • Är aktionen avslutad, startar det anfallande laget återigen spelet...

Variationer:

 • Låt spelet ske med en tidsbegränsning - exempelvis har anfallarna 45 sekunder på sig att avsluta på mål. Därefter byts bollinnehavet.
 • Spelet sker med offside.

Tips

 • Se till att 4-backslinjen förflyttar sig bollorienterat.
 • 4-backslinjen ska försvara i höjd med den säkra linjen och snabbt ställa om efter att de erövrat bollen.
 • Anpassa spelplanens storlek till spelarnas kunskapsnivå. Trots anfallarnas övertal ska försvararna ha en realistisk chans att förhindra ett avslut på mål.

 

TILL TRÄNINGSPASS 38

 

TILL TRÄNINGSPASS 36

 

TILL ARKIV U19/17 UTOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se