U19/17

 

TRÄNINGSPASS 38

UTOMHUS

 

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

16 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

10 minuter

Passning i djupled (1)

U19 17 U 38 1

Träningspunkter

 • Passningsspel

Organisation

 • Markera två kvadrater (16 x 16m).
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Placera spelarna enligt grafiken.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

A-B-A-C-B-D-C-A...

 • A passar till B.
 • B passar tillbaka till A.
 • A passar diagonalt till C. Samtidigt löper B runt konan och erbjuder sig.
 • C passar till B.
 • B passar diagonalt till D. Samtidigt löper C runt konan och erbjuder sig.
 • D passar till C.
 • C passar diagonalt till A...
 • Efter passningen löper spelarna moturs till nästa position.
 • Efter halva övningstiden utförs övningen medurs.

Tips

 • Kräv precisa passningar med fotens insida.
 • Spelarna ska möta bollen efter en föraktion (läs mer...).
 • Låt spelarna utföra koordinativa uppgifter när de löper till nästa position.

 

 

UPPVÄRMNING 2

10 minuter

Passning i djupled (2)

U19 17 U 38 2

Träningspunkter

 • Passningsspel

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.
 • Dela upp lagen i två grupper.
 • Placera spelarna enligt grafiken.
 • En boll per grupp.
 • Målvakterna genomför ett målvaktsspecifikt träningsprogram.

Anvisningar

 • Fritt passningsspel med direktpassningar inom grupperna.
 • Samtliga spelare befinner sig utanför kvadraten.
 • Spelarna springer in i kvadraten först i och med passningen. Där passar de till en annan spelare.
 • Därefter löper de baklänges ut ur kvadraten...

Som variation: 

 • Passningsspel med två tillslag.

Tips

 • I den här övningen ligger fokusen på spelarnas rumsuppfattning.
 • Spelarnas ska röra sig på tårna, för att ständigt kunna inta rätt position i förhållande till bollen.
 • Se till att spelarna inte enbart passar med sitt "starka" ben.
 • Spelarna ska först följa passningen en kortare sträcka, för att sedan inta sin utgångsposition.

 

 

HUVUDÖVNING 1

25 minuter

Passning i djupled med avslut och stabilisation

U19 17 U 38 3

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Avslut

Organisation.

 • Markera positionerna A, B och C.
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp lagen i två grupper.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

Position D: Stabilisation.

Positioner A, B och C: A-B-C-Avslut...

 • A startar aktionen genom att dribbla genom konorna.
 • Samtidigt utför B och C en föraktion.
 • B rör sig först bakåt (bort från målet). Sedan framåt (mot målet).
 • C utför en löpfint till höger (bort från B).
 • A passar till B.
 • I och med passningen från A till B, löper C i djupled, erhåller en passning från B och försöker att avsluta på mål med det andra tillslaget.
 • Därefter löper alla spelare till nästa position.
 • Nu startar gruppen på andra sidan nästa aktion...
 • Byt målvakt efter två aktioner vardera.
 • Efter en fjärdedel av övningstiden, byter spelarna på positionerna A, B och C uppgifter med spelarna på position D.
 • Efter halva övningstiden byter lagen sida.

Variationer:

 • C avslutar direkt på mål.
 • Genomför övningen som en tävling. Vilket lag gör först 8 mål?

Tips

 • Se till att C behåller sitt löptempo vid avslut.

 

 

HUVUDÖVNING 2

25 minuter

Två avslutsaktioner och spelövning 5-mot-3

U19 17 U 38 4

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation.

 • Markera positionerna A, B, C och D.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

Grupp 2: Spelövning 5-mot-3.

Grupp 1: A-B-D-B-Avslut och C-D-Avslut...

 • A startar aktionen genom att dribbla genom konorna.
 • Samtidigt utför B och D en föraktion.
 • B rör sig först bakåt (bort från målet). Sedan framåt (mot målet).
 • D utför en löpfint mot vänster bort från A:s löpriktning.
 • A passar till B.
 • I och med passningen från A till B erbjuder sig D, erhåller en passning från B, passar därefter i B:s löpriktning och B försöker att avsluta på mål med det andra tillslaget.
 • I och med passningen från B till D startar C att dribbla och passar därefter i D:s löpriktning.
 • D försöker att avsluta direkt på mål.
 • Därefter löper alla spelare till nästa position - A till B, B till C, C till D och D till A. Nästa aktion startar...
 • Byt målvakt efter två aktioner.
 • Efter en fjärdedel av övningstiden utförs övningen från andra sidan.
 • Efter halva övningstiden byter grupperna uppgifter.

Som variation:

Ange avslutsteknik:

 • B måste avsluta med sträckt vrist.
 • D måste avsluta med insidan av foten eller med vristen.

Tips

 • Se till att B behåller sitt löptempo vid avslut.
 • D måste anpassa sin löpväg till C:s löptempo.
 • Byt regelbundet ut de "vita" spelarna i spelövningen 5-mot-3.

 

 

SLUTÖVNING

20 minuter

Från bollinnehavsspel 6-mot-6 till avslut

U19 17 U 38 5a

Träningspunkter

 • Bollinnehav
 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Markera en spelplan med en zon i mitten (20m) och två anfallszonen enligt grafiken.
 • Placera ut ett andra elvamannamål.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Målvakten startar spelet med en skyddad passning (ingen försvarare kan attackera passningen) till en medspelare i mittzonen.
 • Bollinnehavsspelet 6-mot-6 sker utan inkast.
 • Efter fem framgångsrika passningar, tillåts passningar till en av anfallsspelarna.
 • Anfallaren försöker att avsluta på mål senast med det andra tillslaget.
 • Efter varje avslut startar bollinnehavsspelet 6-mot-6 återigen genom att målvakten i det andra laget passar (skyddat passning) till en medspelare i mittzonen...
 • Vilket lag vinner?

Tips

 • Det bollhållande laget ska nyttja hela mittzonen.
 • Förbered passningen till anfallaren. Agera inte förhastat.
 • Anfallarna ska inte röra sig för djupt i anfallszonen utan erbjuda sig i höjd med linjen och först starta i djupled i och med passningen.

 

TILL TRÄNINGSPASS 39

 

TILL TRÄNINGSPASS 37

 

TILL ARKIV U19/17 UTOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se