U19/17

 

TRÄNINGSPASS 40

UTOMHUS

 

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

10 utespelare och 1 målvakt

 

UPPVÄRMNING 1

20 minuter

Individuell jonglering (8 minuter)

Ping-Pong (6 minuter)

Rörelseträning (6 minuter)

U19 17 U 40 1

 

Ping-Pong

Övning 1

U19 17 U 40 2

 

Ping-Pong

Övning 2

U19 17 U 40 3

 

Ping-Pong

Övning 3

U19 17 U 40 4

Träningspunkter

 • Bollarbete
 • Passningsspel
 • Rörelseträning

Organisation

 • Markera en passningslinje med en bredd på en meter (röda konor).
 • Markera fyra vändningspunkter (blå konor).
 • Spelarna delas upp i grupper med 6 och 5 spelare.
 • Spelarna står mittemot varandra med ett avstånd på 5 meter.

Anvisningar

Individuell jonglering:

8 minuter

 • Spelarna försöker att hålla bollen i luften så länge som möjligt. När spelarna jonglerar bör de använda fot, häl, lår, bröst, huvud och axlar.

 

Ping-Pong:

 • Gruppen med 6 spelare startar passningsspelet.
 • Spelarna passar bollen direkt till varandra om det är möjligt.

Övning 1:

2 minuter

 • Spelarna passar till varandra med höger fot, tar efter passningen tre steg i sidled, nuddar konan och backar till det egna ledet.
 • Efter en minut passar spelarna till varandra med vänster fot, tar efter passningen tre steg i sidled, nuddar konan och backar till det egna ledet.

Övning 2:

2 minuter

 • Spelarna passar till varandra med höger fot, tar efter passningen tre steg i sidled, nuddar konan och löper till andra sidan.
 • Efter en minut passar spelarna till varandra med vänster fot, tar efter passningen tre steg i sidled, nuddar konan och löper till andra sidan.

Övning 3:

2 minuter

 • Spelarna passar till varandra med höger fot, tar efter passningen tre steg i sidled, nuddar konan, löper fram till den andra konan, nuddar den och backar till det egna ledet.
 • Efter en minut passar spelarna till varandra med vänster fot, tar efter passningen tre steg i sidled, nuddar konan, löper fram till den andra konan, nuddar den och backar till det egna ledet.

 

Rörelseträning: 6 olika övningar

60 sekunder per övning

 

1     2     3     4     5     6

 

Tips

Ping-Pong:

 • Uppmuntra spelarna att passa bollen till korrekt fot.
 • Kräv kraftfulla, raka och korrekta passningar för att behålla tempot i övningen.
 • Var uppmärksam på att spelarna inte startar direkt efter passningen. De bör istället dröja kvar något, och först när passningen nått den andra spelaren påbörja sin rörelse.

 

 

UPPVÄRMNING 2

10 minuter

Passning med två olika mot/medtagningar

U19 17 U 40 5

 

U19 17 U 40 6

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera två ruter (12m bred och 20m lång).
 • Dela upp spelarna i två grupper och placera dessa enligt grafiken.

Anvisningar

A - B - C - D - A...

 • A startar aktionen genom att dra bollen en liten bit framåt med sulan vid första tillslaget.
 • B rör sig i och med A:s första tillslag till sidan (föraktion, läs mer...).
 • A passar sedan med det andra tillslaget till B.
 • B tar med sig bollen i spelriktningen och passar med det andra tillslaget till C.
 • C rör sig i och med passningen från A till B först ifrån och sedan mot bollen (föraktion), spelar ett väggspel med B och passar därefter direkt till D.
 • D rör sig i och med passningen från B till C till sidan (föraktion), tar med sig bollen i spelriktningen och passar med det andra tillslaget till A.
 • A rör sig i och med passningen från C till D först ifrån och sedan mot bollen (föraktion), spelar ett väggspel med D och passar därefter direkt till B...
 • Efter passningen löper spelarna till nästa position.
 • Efter halva övningstiden utförs övningen medurs (A-D-C-B-A...).

Tips

 • Kräv precisa passningar.
 • Se till att spelarna ständigt är i rörelse.

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

4-mot-1 med inlägg

U19 17 U 40 7

 

U19 17 U 40 10

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Markera spelarnas positioner enligt grafiken.
 • Markera en zon framför målet.
 • Dela upp spelarna i två grupper.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

A - B - C - D - B - A - MV - A

 • A startar aktionen genom att passa efter en kort tempodribbling till B.
 • B tar med sig bollen och passar med det andra tillslaget till C.
 • C passar direkt till D.
 • D passar direkt till B.
 • B tar med sig bollen och passar med det andra tillslaget i A:s löpväg.
 • A slår efter en kort tempodribbling ett inlägg in i zonen framför målet.
 • Målvakten fångar bollen inom zonen och kastar ut bollen till A så snabbt som möjligt.
 • A dribblar så snabbt som möjligt tillbaka till sin utgångsposition.
 • Efter avslutad aktion skiftar samtliga spelare en position vidare (A till B, B till C, C till D och D till A) och spelare A på andra sidan startar nästa aktion...
 • Efter halva övningstiden byter grupperna sida med varandra.

Tips

 • Se till att spelarna inte står stilla utan ständigt anpassar sina positioner (föraktion) för att skapa en matchlik övning även utan motståndare.

 

 

HUVUDÖVNING 2

20 minuter

4-mot-1 med avslut (1)

U19 17 U 40 8

 

U19 17 U 40 11

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Avslut
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls - utan zonen framför mål.

Anvisningar

A - B - C - D - B - Avslut

 • A startar aktionen genom att passa efter en kort tempodribbling till B.
 • B tar med sig bollen och passar med det andra tillslaget till C.
 • C passar direkt till D.
 • D passar direkt till B.
 • B tar med sig bollen och avslutar helst på mål med det andra tillslaget.
 • Efter avslutad aktion skiftar samtliga spelare en position vidare (A till B, B till C, C till D och D till A) och spelare A på andra sidan startar nästa aktion...
 • Efter halva övningstiden byter grupperna sida med varandra.

Tips

 • Se till att spelarna inte står stilla utan ständigt anpassar sina positioner (föraktion) för att skapa en matchlik övning även utan motståndare.

 

 

SLUTÖVNING

20 minuter

4-mot-1 med avslut (2)

U19 17 U 40 9

 

U19 17 U 40 12

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Avslut
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 2" behålls.

Anvisningar

A - B - D - C - Avslut

 • A startar aktionen genom att passa efter en kort tempodribbling till B.
 • B tar med sig bollen och passar med det andra tillslaget till D.
 • D passar direkt till C.
 • C tar med sig bollen och avslutar helst på mål med det andra tillslaget.
 • Efter avslutad aktion skiftar samtliga spelare en position vidare (A till B, B till C, C till D och D till A) och spelare A på andra sidan startar nästa aktion...
 • Efter halva övningstiden byter grupperna sida med varandra.

Tips

 • Se till att spelarna inte står stilla utan ständigt anpassar sina positioner (föraktion) för att skapa en matchlik övning även utan motståndare.

 

TILL TRÄNINGSPASS 41

 

TILL TRÄNINGSPASS 39

 

TILL ARKIV U19/17 UTOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se