U19/17

 

TRÄNINGSPASS 41

UTOMHUS

 

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

16 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

10 minuter

Orienteringsdribbling (1)

U19 17 U 41 1

Träningspunkter

 • Dribbling

Organisation

 • Markera en öppen ruter med röda och blå konor enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i fyra grupper med olika färger på träningsvästarna.
 • Samtliga spelare har en boll.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt träningsprogram.

Anvisningar

 • Spelarna dribblar fritt inom den öppna rutern.
 • På tränarens kommando - t ex "grön dribblar runt röd kona" - dribblar varje "grön" spelare runt en röd kona och därefter fortsätter de att dribbla fritt inom den öppna rutern...

Variationer:

 • Ange dribblingsteknik, t ex endast med höger eller vänster, insidan eller utsidan av foten eller enbart med sulan.
 • Spelarna måste dribbla runt två olika konor.

Tips

 • Spelarna ska dribbla med många bollkontakter och hålla bollen så nära foten som möjligt.
 • Tränaren ropar kommandon från olika positioner för att ytterligare stimulera spelarnas rumsuppfattning.

 

 

UPPVÄRMNING 2

10 minuter

Orienteringsdribbling (2)

U19 17 U 41 2

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Passningsspel

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.
 • Spelarna från två grupper har varsin boll - spelarna i de båda andra grupperna har ingen boll.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt träningsprogram.

Anvisningar

 • Spelarna dribblar fritt inom den öppna rutern och spelarna utan boll rör sig inom den öppna rutern.
 • På tränarens kommando - t ex "grön dribblar runt blå kona och passar till röd" - dribblar varje "grön" spelare runt en blå kona, passar till en "röd" spelare och därefter rör de sig inom den öppna rutern...

Variationer:

 • Under dribblingen ska spelarna utföra olika finter, t ex överstegsfint eller skottfint.
 • Spelarna måste först dribbla runt en kona och därefter runt en kona på sidan mittemot.

Tips

 • Spelarna ska dribbla med många bollkontakter och hålla bollen så nära foten som möjligt.
 • Se till att de dribblande spelarna har ögonkontakt med spelaren de passar till.

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

Slalomdribbling och avslut

U19 17 U 41 3

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Avslut

Organisation.

 • Strukturen från "Uppvärmning 2" behålls.
 • Placera ut ett andra elvamannamål.
 • Placera spelarna enligt grafiken.
 • Samtliga spelare har en boll.

Anvisningar

 • Spelarna A och C dribblar genom konorna, avslutar på mål, hämtar därefter bollen, återvänder till sin grupp och ställer sig sist.
 • Nu dribblar spelarna B och D genom konorna, avslutar på mål...
 • Efter halva övningstiden byter grupp A position med grupp B och grupp C byter position med grupp D. 

Variationer:

 • Spelarna ska utföra en fint, t ex en skottfint innan avslut.
 • A och C tillåts endast att avsluta med vänster och B och D tillåts endast att avsluta med höger.
 • Spelarna måste avsluta senast med det andra tillslaget.
 • Spelarna ska försöka att avsluta med det första tillslaget.

Tips

 • Se till att spelarna använder båda fötter när de dribblar.

 

 

HUVUDÖVNING 2

30 minuter

Slalomdribbling och 1-mot-1 med avslut

U19 17 U 41 4 a

Träningspunkter

 • Dribbling
 • 1-mot-1 offensivt
 • 1-mot-1 defensivt
 • Avslut

Organisation.

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls.
 • Avlägsna konorna från ruterns vänstra sida.
 • Grupperna A och C agerar som anfallare och grupperna B och D som försvarare.

Anvisningar

 • Spelarna A och C dribblar genom konorna, försöker att vinna 1-mot-1 situationen och avsluta på mål. Därefter återvänder spelarna till sin grupp och ställer sig sist.
 • Nu dribblar spelarna B och D genom konorna, försöker att vinna 1-mot-1 situationen och avsluta på mål...
 • Ifall försvararen vinner bollen, avslutar han situationen med en passning till tränaren.
 • Efter en fjärdedel av övningstiden byter grupp A position med grupp B och grupp C byter position med grupp D.
 • Efter halva övningstiden byter grupperna A och B position med grupperna C och D. 

Som variation:

 • Utför övningen som en tävling. Vilken spelare gör flest mål?

Tips

 • Se till att spelarna använder båda fötter när de dribblar.
 • Uppmuntra anfallarna att använda en fint i 1-mot-1 situationen.

 

 

SLUTÖVNING

20 minuter

8-mot-8 med dribblingslinjen

U19 17 U 41 5

Träningspunkter

 • Anfallstaktik
 • Försvarstaktik

Organisation

 • Markera en spelplan med två dribblingslinjer (blå, platta konor - 16m framför mål) enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två lag - ett anfallande och ett försvarande lag.

Anvisningar

 • Målvakten i det anfallande laget startar spelet med en passning till en medspelare.
 • Avslut på mål tillåts endast när en spelare ur det anfallande laget dribblat över försvararnas dribblingslinje.
 • Inkast sker enbart i zonen mellan dribblingslinjerna. Lämnar bollen spelplanen utanför den zonen, startar målvakten i det anfallande laget återigen spelet.
 • Ifall det försvarande laget vinner bollen, försöker det i sin tur att göra mål. Även här gäller regeln med dribblingslinjen.
 • Efter varje avslut startar spelet återigen genom att målvakten i det anfallande laget passar till en medspelare...
 • Efter halva övningstiden byter lagen uppgifter med varandra.
 • Vilket lag vinner?

Tips

 • Låt det försvarande laget agera med två försvarslinjer.
 • Det bollhållande laget ska nyttja hela spelplanens bredd.
 • Uppmuntra spelarna till att dribbla.

 

TILL TRÄNINGSPASS 42

 

TILL TRÄNINGSPASS 40

 

TILL ARKIV U19/17 UTOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se