U15/13

 

TRÄNINGSPASS 42

UTOMHUS

 

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

16 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

10 minuter

Höjdboll (1)

U15 13 U 42 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera en spelplan (24 x 24m) med en mittlinje (blå konor).
 • Placera ut två elvamannamål utanför spelplanen enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två grupper.
 • Placera varje grupp på var sin planhalva.
 • Varje spelare får ett nummer.

Anvisningar

 • Spelarna i gruppen passar fritt till varandra.
 • På tränarens kommando - han ropar upp ett nummer - startar aktionen.
 • Spelarna måste nu passa så snabbt som möjligt till spelarens som ropats upp. Hans uppgift är att spela en höjdboll in i det tomma målet på den andra planhalvan.
 • Därefter skjuter tränaren in två nya bollar...

Variationer:

Utför övningen som en tävling:

 • Lyckas spelaren att spela en höjdboll in i det tomma målet utan att bollen vidrör marken, erhåller gruppen ett poäng.

Bestäm med vilket ben höjdbollen ska spelas:

 • Höjdbollen får endast spelas med vänstra respektive högra benet.

Tips

 • Anpassa distansen mellan spelplan och mål till spelarnas kunskapsnivå.
 • Spelarna i motståndarlaget får inte blockera höjdbollarna.
 • Se till att ha tillräckligt många reservbollar.

 

 

UPPVÄRMNING 2

10 minuter

Höjdboll (2)

U15 13 U 42 2

 Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.
 • Markera fyra kvadrater (12 x 12m) inom spelplanen.
 • Dela upp spelarna i fyra grupper.
 • Utse en "störande" spelare i varje grupp.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

 • Spelarna i gruppen (alla fyra spelare) passar fritt till varandra.
 • På tränarens kommando - han ropar upp ett tal (i grafiken 7) - startar aktionen.
 • Spelarna måste nu utföra sju passningar så snabbt som möjligt i 3-mot-1.
 • Spelaren som tar emot den sjunde passningen, måste spela en höjdboll in i det tomma målet på andra planhalvan.
 • Ifall den "störande" spelaren berör bollen, är aktionen över.
 • Därefter övertar en annan spelare rollen som "störande" spelare och spelarna i gruppen (alla fyra spelare) passar fritt till varandra till dess att tränaren ger ett nytt kommando...

Variationer:

 • Spelarna måste agera med två tillslag.
 • Höjdbollen får endast spelas med vänstra respektive högra benet.

Tips

 • Anpassa distansen mellan spelplan och mål till spelarnas kunskapsnivå.
 • Den "störande" spelaren får inte blockera höjdbollen.
 • Se till att ha tillräckligt många reservbollar.
 • Tränaren ska inte ropa upp ett högre antal passningar än antalet tio.

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

Höjdboll/passning längs marken - avslut

U15 13 U 42 3

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Avslut

Organisation

 • Markera en spelplan (30 x 24m) med en mittzon och två ytterzoner.
 • Markera mittlinjen (blå konor).
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två grupper.
 • Placera den ena gruppen på spelplanens vänstra sida och den andra gruppen på spelplanens högra sida.
 • Placera ut spelarna på positionerna A till D.
 • De övriga fyra spelarna i varje grupp, rör sig fritt i mittzonen på sin sida.
 • Lägg ut tillräckligt många bollar på positionerna A till D.
 • Spelarna på positionen A och D slår en höjdboll.
 • Spelarna på positionen B och C passar på marken.

Anvisningar

 • Aktionen startar med att tränaren ropar upp en position - i grafiken A.
 • A slår en höjdboll till en spelare i mittzonen.
 • Denna spelare löper mot bollen, tar emot den och avslutar på mål.
 • Därefter byter han position med spelaren som slog höjdbollen.
 • Tränaren ropar upp en annan position och en ny aktion startar...
 • Efter halva övningstiden byter grupperna sida med varandra.

Som variation:

 • Spelarna får endast avsluta med vänstra respektive högra benet.

Tips

 • Se till att spelarna i mittzonen är i rörelse.
 • Spelarna i mittzonen måste orientera sig snabbt beroende på från vilken position bollen kommer för att snabbt kunna möta bollen, få den under kontroll och avsluta på mål med det andra eller det tredje tillslaget.

 

 

 HUVUDÖVNING 2

20 minuter

Höjdboll - passning - avslut

U15 13 U 42 4

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Avslut

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls.
 • Dela upp spelarna i två grupper.
 • Placera den ena gruppen på spelplanens vänstra sida och den andra gruppen på spelplanens högra sida.
 • Placera ut spelarna på positionerna A och B.
 • Placera två spelare ur varje grupp i mittzonen på deras sida - en spelare på vardera sida av mittlinjen.
 • De övriga fyra spelarna i varje grupp väntar utanför spelplanen.
 • Lägg ut tillräckligt många bollar på positionerna A och B.

Anvisningar

 • Aktionen startar med att tränaren ropar upp en position - i grafiken A.
 • A slår en höjdboll över mittlinjen till spelaren i mittzonen.
 • Denna spelare löper mot bollen, tar emot den och passar till sin medspelare, vilken i sin tur försöker att avsluta så snabbt som möjligt på mål.
 • Byt spelare i mittzonen efter två aktioner.
 • Efter en viss tid utses nya spelare på positionerna A och B.

Tips

 • De två spelarna i mittzonen måste noggrant stämma av sina löpvägar med varandra.
 • Spelaren som ska avsluta på mål måste tajma sin löpväg, så att spelaren som tar emot höjdbollen enkelt kan passa till honom.
 • Spelaren som tar emot höjdbollen, måste uppfatta löpvägen och placera sig så att han kan passa bollen så snabbt som möjligt.

 

  

SLUTÖVNING

30 minuter

Turnering 5-mot-4+MV

U15 13 U 42 5

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Markera en spelplan (40 x 24m) enligt grafiken.
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i fyra lag.

Anvisningar

Turnering i modus alla möter alla.

 • Två lag väntar utanför spelplanen.
 • Ett av lagen på spelplanen utses till det anfallande laget i 2 minuter och 30 sekunder. Därefter anfaller det andra laget i 2 minuter och 30 sekunder.
 • Det anfallande laget försöker att göra så många mål som möjligt i 5-mot-4+MV.
 • Målvakten i det anfallande laget startar varje aktion och agerar som en utespelare.
 • Erövrar försvararna bollen, kontrar de.
 • Målvakten i det anfallande laget får försöka att avvärja bollen som en utespelare - utan att använda händerna.
 • Spelet sker utan inkast.
 • Vilket lag vinner turneringen?

Som variation:

 • Spelarna utanför spelplanen agerar som understödjande spelare till det bollhållande laget och får endast spela med ett tillslag.

Tips

 • Anpassa spelplanens storlek till spelarnas kunskapsnivå.
 • Fastän anfallarna spelar under en viss tidspress, bör de ändå avväga optionerna - avslut på mål eller en passning till en bättre placerad medspelare.

 

TILL TRÄNINGSPASS 43

 

TILL TRÄNINGSPASS 41

 

TILL ARKIV U15/13 UTOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se