U11/9

 

TRÄNINGSPASS 5

INOMHUS

 

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

16 spelare

 

UPPVÄRMNING

Dribbling från fyra startpunkter

 

Träningspunkter

 • Dribbling

Organisation

 • Markera fyra startpunkter (A, B, C, D) enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i fyra lag.
 • Dela upp spelarna i åtta grupper (två från varje lag på vardera planhalva).
 • Samtliga spelare har en boll.

Anvisningar

Startpunkt A och B:

 • De första spelarna startar samtidigt att dribbla i motsatt riktning.
 • Spelaren på startpunkt A rundar startpunkt B för att därefter dribbla tillbaka.
 • Spelaren på startpunkt B rundar startpunkt A för att därefter dribbla tillbaka.
 • Därefter startar nästa spelare samtidigt att dribbla.  

Startpunkt C och D:

 • De första spelarna startar samtidigt att dribbla i motsatt riktning.
 • Sedan ställer de sig sist på motsatt position. 
 • Därefter startar nästa spelare samtidigt att dribbla.

Låt grupperna skifta startpunkter medurs inom regelbundna tidsintervaller.

Variationer:

 • Låt spelarna genomföra finter utifrån egen kreativitet under dribblingarna.
 • Uppmana spelarna att stanna och sätta sig på bollen (två gånger per dribblingssträcka) innan de fortsätter sin dribbling.

Tips

 • Då spelarnas vägar korsas i mitten, är det viktigt att de lyfter blicken från bollen för att därmed undvika en krock.
 • Spelarna bör prioritera kontroll framför hastighet i dribblingen. Om detta upplevs som en svårighet, inför punkt två under variationer för att på så vis få ner hastigheten och öka kontrollen.

 

 

HUVUDÖVNING

1-mot-1 på ett mål med plintmålvakt

 

 Träningspunkter

 • 1-mot-1 offensivt
 • 1-mot-1 defensivt

Organisation

 • Placera ut en plint i mitten av vardera mål som fungerar som målvakt.
 • Utse två grupper som agerar försvarare (C/D) och två grupper som agerar anfallare (A/B).

Anvisningar

 • Aktionen startar med att tränaren spelar en passning till anfallaren på ena sidan (A). 
 • Samtidigt löper försvararen på bortre sidan om målet (D) in på planen.
 • Anfallaren försöker att placera bollen i mål i 1-mot-1.
 • Erövrar försvararen bollen dribblar han så snabbt som möjligt upp till tränaren och lämnar bollen innan han förflyttar sig tillbaka till sin startposition. 
 • Därefter spelar tränaren en passning till anfallaren på andra sidan (B)...
 • Går bollen utanför spelplanen är aktionen över. 
 • Varje mål/brytning ger en poäng.
 • Låt grupperna skifta startpunkter medurs inom regelbundna tidsintervaller.
 • Vilket lag har lyckats samla flest poäng efter en omgång (då alla lag har befunnit sig på samtliga fyra startpunkter)?

Variationer:

 • Låt anfallarna endast avsluta på mål då de dribblat in i straffområdet.
 • Försvararen kan efter bollerövring spela en passning upp till tränaren istället för att dribbla.

Tips

 • Upprätta en tidsbegränsning på varje 1-mot-1 aktion utifrån spelarnas kunskapsnivå. 
 • Försvararna ska ställa anfallaren så tidigt som möjligt och sedan försöka erövra bollen.
 • Uppmana anfallaren att söka upp "en axel" på försvararen för att försöka få denne i obalans och därigenom lättare kunna passera på motsatt sida.
 • Var uppmärksam på att försvararna inte kommer in med för hög hastighet i 1-mot-1.

 

 

SLUTÖVNING

Från 3-mot-3 till 1-mot-1 i slutzoner

Träningspunkter

 • Försvarsspel
 • Anfallsspel

Organisation

 • Markera två slutzoner (ca 10m vardera).
 • Placera en spelare ur vardera lagen i bägge slutzoner.

Anvisningar

 • En av tränarna spelar in en boll i mittzonen.
 • Därefter sker spel 3-mot-3.
 • Vid lämpligt tillfälle försöker en av anfallarna att bryta in i sin offensiva slutzon för att placera bollen i mål i 1-mot-1.
 • Erövrar försvararen bollen, så försöker han så snabbt som mjöligt att dribbla ut ur slutzonen och spela en passning till någon av sina lagkamrater i mittzonen innan han återigen tar sig tillbaka till slutzonen.
 • Går bollen utanför spelplanen i spelet 3-mot-3 startar det andra laget återigen spelet genom en inspark.
 • Om bollen går utanför spelplanen i någon av de bägge slutzonerna spelar en av tränarna in en ny boll i mittzonen.
 • Anfallarna kan inte vinna tillbaka bollen vid en bollförlust i slutzonerna.
 • Försvararna i slutzonerna bör, förutom vid bollerövring, hela tiden befinna sig i slutzonerna.
 • Skifta spelare i slutzonerna inom regelbundna tidsintervaller.

Tips

 • Låt alla fyra lag spela mot varandra.
 • Tillåt inga andra spelare än anfallaren med bollen och försvararen att befinna sig i slutzonerna.
 • Se till att anfallaren dribblar in i slutzonen och inte tar emot bollen då han redan befinner sig där.
 • Upprätta en tidsbegränsning på varje 1-mot-1 aktion i slutzonerna utifrån spelarnas kunskapsnivå.

 

TILL TRÄNINGSPASS 6

 

TILL TRÄNINGSPASS 4

 

TILL ARKIV U11/9 INOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se