U19/17

 

TRÄNINGSPASS 42

UTOMHUS

 

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

12 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

10 minuter

Rondo

U19 17 U 42 1

Träningspunkter

 • Bollinnehavsspel

Organisation

 • Spelplan är mittcirkeln.
 • Utse 3 försvarare - i mittcirkeln.
 • Övriga spelare - runt mittcirkeln.

Anvisningar

 • Spelarna runt mittcirkeln passar direkt till varandra.
 • De tre försvararna försöker att erövra bollen.
 • Lyckas de att erövra bollen, växlar försvararna plats och uppgifter med spelaren som förorsakat bollförlusten samt spelaren till höger till vänster om honom...

Som variation:

 • Spelarna runt mittcirkeln tillåts spela med två tillslag (medtagning - passning).

Tips

 • "Rondon" är en motiverande start av träningspasset.
 • Se till att spelarna inte utför intensiva rörelser i den här övningen utan att ha värmt upp ordentligt.

 

 

UPPVÄRMNING 2

20 minuter

Passningskorridorer

U19 17 U 42 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera tre passningskorridorer med två konor vardera (avstånd ca 10-12m) enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i tre grupper.
 • Placera spelarna enligt grafiken.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

 

Övning 1

5 minuter

U19 17 U 42 3

Anvisningar

 • Den första spelaren passar till spelaren på motsatt sida och löper till nästa position.
 • Passningsmottagaren tar med bollen bakom konan till andra sidan, passar till spelaren på motsatt sida och löper till nästa position...

Tips

 • Efter halva övningstiden utförs övningen medurs.

 

Övning 2

5 minuter

U19 17 U 42 4

Anvisningar

 • Den första spelaren passar diagonalt till spelaren på motsatt sida och löper till nästa position.
 • Passningsmottagaren tar med bollen bakom konan till andra sidan, passar diagonalt till spelaren på motsatt sida och löper till nästa position...

Tips

 • Kräv ett högre passningstempo än i övning 1.

 

Övning 3

5 minuter

U19 17 U 42 5

Anvisningar

 • Den första spelaren passar till spelaren på motsatt sida, erbjuder sig direkt i en öppen position (läs mer...), utför sedan ett väggspel med passningsmottagaren och löper därefter till nästa position.
 • Passningsmottagaren tar med bollen, passar med det andra tillslaget (medtagning - passning) till spelaren på motsatt sida och löper till nästa position...

Tips

 • Tillåt ytterligare tillslag för en precis bollkontroll vid behov.

 

Övning 4

5 minuter

U19 17 U 42 6

Anvisningar

 • Den första spelaren passar diagonalt till spelaren på motsatt sida.
 • Därefter löper han i en försvarsposition, agerar där som en semi-aktiv försvarare och löper sedan till nästa position.
 • Passningsmottagaren tar med bollen i dribblingen till andra sidan, passar diagonalt till spelaren på motsatt sida och löper till nästa position...

Tips

 • "Försvararen" agerar endast semi-aktivt i 1-mot-1, då den här övningen är tänkt som en förberedande övning för "Huvudövning 1".

 

  

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

1-mot-1 centralt och på kanten

U19 17 U 42 7

Träningspunkter

 • 1-mot-1 offensivt
 • 1-mot-1 defensivt

Organisation

 • Markera tre spelplaner (en centralt och två på kanten), vilka motsvarar 3-backslinjens aktionsområden (se grafiken).
 • Markera en korridor för anfallare och en korridor för försvarare (blå konor) på spelplanerna på kanten.
 • Markera en korridor för försvarare (blå konor) och placera ut ett elvamannamål på den centrala spelplanen.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Dela upp lagen i tre grupper.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • De första anfallarna ur varje grupp dribblar mot de första försvararna ur varje grupp och försöker att dribbla genom korridoren (på kanten) respektive avsluta på elvamannamålet (centralt).
 • Erövrar en försvarare bollen, kontrar han och försöker att dribbla genom korridoren på motsatt sida.
 • Därefter dribblar de andra anfallarna ur varje grupp mot de andra försvararna.
 • Efter en viss tid växlar grupperna medurs till nästa spelplan.

Som variation:

 • Förstora korridoren för anfallarna (på kanten), så att det blir svårare att försvara den.

Tips

På kanten:

 • Försvararen ska löpa mot anfallaren, reducera tempot i tid, inta en sidoposition och försöka styra anfallaren utåt (läs mer...).

Centralt:

 • Försvararen ska först förkorta distansen till anfallaren även här, men sedan inte falla av längre än till straffområdets cirkel (läs mer...).

 

 

 

HUVUDÖVNING 2

20 minuter

3-backslinje

U19 17 U 42 8

Träningspunkter

 • Anfallstaktik
 • Försvarstaktik

Organisation

 • Markera en spelplan (röda konor) med en korridor för försvararna (blå konor) enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Placera spelarna enligt grafiken (3 försvarare som 3-backslinje och 3 anfallare).

 

Övning 1

2-mot-2

10 minuter

U19 17 U 42 9

Anvisningar

 • Anfallarna försöker att omväxlande avsluta på mål i 2-mot-2. Först över den högra sidan (central anfallare och anfallare på högra kanten) och sedan över vänstra sidan (central anfallare och anfallare på vänstra kanten).
 • Den centrala anfallaren startar aktionen med en passning till kantspelaren.
 • Erövrar försvararna bollen, kontrar de och försöker att dribbla genom korridoren på motsatt sida.
 • Byt anfallare, försvarare och målvakt efter två aktioner.

Tips

 • Kortdistans försvararen ska blockera bollhållaren och långdistans försvararen ska säkra området bakom sin partners rygg (läs mer...).
 • Erövrar försvararna bollen, ska anfallarna direkt sätta försvararna under press.

 

Övning 2

3-mot-3

10 minuter

U19 17 U 42 10

Anvisningar

 • Anfallarna försöker att omväxlande avsluta på mål i 3-mot-3. Först över den högra sidan och sedan över vänstra sidan.
 • Den centrala anfallaren startar aktionen med en passning till kantspelaren.
 • Erövrar försvararna bollen, kontrar de och försöker att dribbla genom korridoren på motsatt sida.
 • Byt anfallare, försvarare och målvakt efter två aktioner.

Tips

 • Två försvarare ska tillsammans attackera bollhållaren medan den tredje försvararen anpassar sin position.
 • Erövrar försvararna bollen, ska anfallarna direkt sätta försvararna under press för att förhindra en kontring.

 

 

 

SLUTÖVNING

20 minuter

1-3-2-1-mot-1-3-2-1

U19 17 U 42 11

Träningspunkter

 • Anfallstaktik
 • Försvarstaktik

Organisation

 • Markera en spelplan enligt grafiken.
 • Placera ut ett andra elvamannamål.

Anvisningar

 • Spelet sker 6+MV-mot-6+MV.
 • Lagen agerar i ett 1-3-2-1.
 • Spelet sker med inkast.
 • Vilket lag lyckas att göra flest mål?

Som variation:

 • Det bollhållande laget får agera med högst tre tillslag.

Tips

 • I "Slutövningen" kan spelarna använda sig av träningsinnehållet. Därför bör de endast korrigeras vid grövre fel.
 • Skippa de taktiska anvisningarna (1-3-2-1) de sista 5 minuterna och låt lagen spela fritt.

 

TILL TRÄNINGSPASS 43

 

TILL TRÄNINGSPASS 41

 

TILL ARKIV U19/17 UTOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se