U15/13

 

TRÄNINGSPASS 15

INOMHUS

 

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

16 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

10 minuter

Jonglering, passning och nedtagning (1)

 

Samtliga spelare jonglerar utifrån egen kreativitet. På tränarens kommando passar aktuell spelare till målvakten i mitten...

 

...som fångar bollen för att därefter kasta tillbaka den till passningsläggaren...

 

...som tar ned bollen och fortsätter att jonglera utifrån egen kreativitet. Därefter ger tränaren återigen ett nytt kommando...

Träningspunkter

 • Bollarbete
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera två kvadrater mitt på bägge planhalvor.
 • Dela upp spelarna i två grupper med 9 spelare i varje.
 • Tilldela samtliga utespelare ett eget nummer (1-8 på ena planhalvan och 9-16 på andra planhalvan).
 • Placera målvakterna inom kvadraterna.
 • Varje utespelare har varsin boll.

Anvisningar

 • Samtliga spelare jonglerar fritt utifrån egen kreativitet.
 • Tänaren ropar upp ett nummer - exempelvis 4 (se första grafiken ovan).
 • Den uppropade spelaren avbryter sin jonglering och spelar en hög volleypassning till målvakten i kvadraten.
 • Målvakten fångar bollen och kastar sedan tillbaka den till passningsläggaren som tar ned bollen och fortsätter att jonglera utifrån egen kreativitet.
 • Tränaren ropar upp ett nytt nummer - exempelvis 7...

Variationer: 

 • Inför en tävling mellan bägge grupper. Lyckas spelaren som får tillbaka bollen från målvakten att jonglera 5 gånger erhåller gruppen 1 poäng. Vilken av bägge grupper får flest poäng?
 • Låt utepelarna passa till målvakten längs marken istället för i luften.
 • Tilldela även en bokstav till utespelarna. Då antingen deras nummer eller bokstav ropas upp måste de spela en passning till målvakten.
 • Låt spelaren som blir uppropad jonglera med bollen in i kvadraten, lämna över den till spelaren som befinner sig där för att själv ta plats inom kvadraten.

Tips

 • Spelarna bör stäva efter att hålla bollen i luften så ofta och länge som möjligt, från jonglering, till passning till mottagning. Tappar de ned bollen på golvet bör de så snabbt som möjligt "plocka upp den" och fortsätta jonglera utifrån egen kreativitet.
 • Uppmana utespelarna att spela precisa passningar till målvakten.
 • Se till att spelarna är noggranna och så snabbt som möjligt kontrollerar passningen från målvakten så att de därmed omedelbart kan fortsätta att jonglera utan att bollen tar i golvet.
 • Spelarna bör försöka att förflytta sig på sin planhalva samtidigt som de jonglerar. Var uppmärksam på att de inte befinner sig på samma plats hela tiden.

 

 

UPPVÄRMNING 2

10 minuter

Jonglering, passning och nedtagning (2)

 

Samtliga spelare jonglerar i par. På tränarens kommando passar en av spelarna till målvakten i mitten...

 

...som fångar bollen för att därefter kasta tillbaka den till en av spelarna inom paret...

 

...som tar ned bollen och fortsätter att jonglera med sin kamrat. Därefter ger tränaren återigen ett nytt kommando...

Träningspunkter

 • Bollarbete
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.
 • Dela in spelarna på respektiva planhalva i par.
 • Tilldela samtliga par ett eget nummer (1-4 på ena planhalvan och 5-8 på andra planhalvan).
 • Varje par har varsin boll.

Anvisningar

 • Samtliga par jonglerar fritt utifrån egen kreativitet.
 • Tänaren ropar upp ett nummer - exempelvis 1 (se första grafiken ovan).
 • Det uppropade paret avbryter sin jonglering och en av spelarna spelar en hög volleypassning till målvakten i kvadraten.
 • Målvakten fångar bollen, kastar tillbaka den till en av spelarna inom paret som tar ned bollen och fortsätter att jonglera tillsammans med sin kamrat utifrån egen kreativitet.
 • Tränaren ropar upp ett nytt nummer - exempelvis 3...

Variationer:

 • Inför en tävling mellan bägge grupper. Lyckas paret som får tillbaka bollen från målvakten att jonglera 5 gånger mellan varandra erhåller gruppen 1 poäng. Vilken av bägge grupper får flest poäng?
 • Låt paren passa till målvakten längs marken istället för i luften.
 • Tilldela även en bokstav till paren. Då antingen deras nummer eller bokstav ropas upp måste de spela en passning till målvakten.
 • Låt spelarna använda alla kroppsdelar utom händer och huvud när de jonglerar. 

Tips

 • Spelarna inom paren bör stäva efter att hålla bollen i luften så ofta och länge som möjligt, från jonglering, till passning till mottagning. Tappar de ned bollen på golvet bör de så snabbt som möjligt "plocka upp den" och fortsätta jonglera inom paret utifrån egen kreativitet.
 • Uppmana spelarna inom paren att spela precisa passningar till målvakten.
 • Se till att spelarna är noggranna och så snabbt som möjligt kontrollerar passningen från målvakten så att de därmed omedelbart kan fortsätta att jonglera tillsammans med sin kamrat utan att bollen tar i golvet.
 • Paren bör försöka att förflytta sig på sin planhalva samtidigt som de jonglerar. Var uppmärksam på att de inte befinner sig på samma plats hela tiden.
 • Skifta par efter en viss tid.

  

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

2-mot-1 på ett mål med målvakt

 

Den första spelaren ur ena gruppen spelar en pasning till målvakten...

 

...som fångar bollen för att därefter kasta den till den förste spelaren ur andra gruppen. Tillsammans anfaller de i 2-mot-1...

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut
 • 2-mot-1 offensivt
 • 1-mot-2 defensivt

Organisation

 • Markera fyra startpunkter enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i fyra grupper med 3 spelare i varje.
 • Utse dessutom fyra försvarare. 
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Aktionen startar med att den första spelaren på position A spelar en passning längs marken till målvakten som fångar bollen.
 • Därefter kastar målvakten bollen till den första spelaren på position B.
 • Samtidigt startar försvararen centralt i planen att försvara aktivt.
 • Spelaren på position B tar ned bollen och startar sedan tillsammans med spelaren på position A att anfalla och försöka avsluta i 2-mot-1.
 • När aktionen är över spelar nästa spelare på position B en passning längs marken till målvakten som fångar bollen... 
 • Erövrar försvararen bollen, försöker han så snabbt som möjligt att spela en passning till tränaren vid mittlinjen.
 • Går bollen över sid- eller kortlinjen avslutas aktionen och en ny startas istället.
 • Låt försvararna försvara två anfall var innan de skiftar med varandra.
 • Skifta försvarare inom regelbundna tidsintervaller.  
 • Detsamma gäller för grupp C och D.

Variationer:

 • Låt spelarna spela den första passningen till målvakten i luften istället för längs marken.
 • Inför en tävling mellan anfallare och försvarare. Lyckas anfallarna att göra mål erhåller de 1 poäng. Erövrar försvararna bollen erhåller de 2 poäng. Vilka får flest poäng?

Tips

 • Var uppmärksam på att de två första passningarna (passning och kast från MV) spelas precist.
 • Spelaren som tar emot passningen från målvakten bör så snabbt som möjligt kontrollera bollen och undvika att den åker iväg. Uppmana försvararen att pressa anfallaren som tar emot passningen från målvakten om tillfälle ges.  
 • Se till att anfallarna försöker att komma till avslut så snabbt som möjligt samtdigt som de utnyttjar sitt övertal på ett gynnsamt sätt.

 

 

HUVUDÖVNING 2

20 minuter

3-mot-2 på ett mål med målvakt

 

3-mot-2 på ett mål med målvakt

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut
 • Anfallstaktik
 • Försvarstaktik

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls.

Anvisningar

 • Aktionen startar med att den första spelaren på position A spelar en passning längs marken till målvakten som fångar bollen.
 • Därefter kastar målvakten bollen till en av spelarna på position B.
 • Samtidigt startar försvararna centralt i planen att försvara aktivt.
 • En av spelarna på position B tar ned bollen och startar sedan tillsammans med sina medspelare (på position B) att anfalla och försöka avsluta i 3-mot-2.
 • När aktionen är över förflyttar sig både försvararna och spelarna på position B tillbaka till sina ursprungspositioner. En av spelarna på position B spelar sedan en passning längs marken till målvakten som fångar bollen... 
 • Erövrar försvararna bollen, försöker de så snabbt som möjligt att spela en passning till tränaren vid mittlinjen.
 • Går bollen över sid- eller kortlinjen avslutas aktionen och en ny startas istället.
 • Skifta försvarare inom regelbundna tidsintervaller.  
 • Detsamma gäller för grupp C och D.

Variationer:

 • Låt spelarna spela den första passningen till målvakten i luften istället för längs marken.
 • Erövrar försvararna bollen, låt dem tillsammans med målvakten spela tre passningar mellan varandra istället för att spela en passning till tränaren vid mittlinjen. 
 • Inför en tävling mellan anfallare och försvarare. Lyckas anfallarna att göra mål erhåller de 1 poäng. Erövrar försvararna bollen erhåller de 2 poäng. Vilka får flest poäng?

Tips

 • Var uppmärksam på att de två första passningarna (passning och kast från MV) spelas precist.
 • Spelaren som tar emot passningen från målvakten bör så snabbt som möjligt kontrollera bollen och undvika att den åker iväg. Uppmana försvararna att pressa anfallaren som tar emot passningen från målvakten om tillfälle ges.  
 • Se till att anfallarna försöker att komma till avslut så snabbt som möjligt samtdigt som de utnyttjar sitt övertal på ett gynnsamt sätt.
 • Uppmana spelarna att ta det lugnt mellan aktionerna för att därmed bibehålla kvalitén och undvika att framför allt försvararna tröttas ut för snabbt.

 

 

SLUTÖVNING

3 x 10 minuter

Spel 4-mot-4 + 2 neutrala spelare

Träningspunkter

 • Anfallstaktik
 • Försvarstaktik

Organisation

 • Dela upp spelarna i två lag med 6 spelare i varje (slå ihop två grupper från "Huvudövning 2").
 • Utse fyra neutrala spelare (Förslagsvis försvararna från "Huvudövning 2"). Endast två deltar i spelet.

Anvisningar

 • Spelet sker 4-mot-4 + 2 neutrala spelare.
 • Lagen är organiserade i ett 1-2-(2)-1.
 • Spelet startar med att ena målvakten kastar bollen till en av sina medspelare.
 • Spelet sker med inkast och hörnor. 
 • Efter ett mål, startar spelet återigen genom att målvakten kastar bollen till en av sina medspelare.
 • Skifta neutrala spelare och avbytare inom regelbundna tidsintervaller.
 • Vilket lag lyckas göra flest mål?

Tips

 • Spelarna bör försöka att kontrollera bollen så snabbt som möjligt, framförallt vid inkast och utkast från målvakterna. 
 • Uppmana spelarna till att involvera de neutrala spelarna för att därmed utnyttja övertalet.

 

TILL TRÄNINGSPASS 16

 

TILL TRÄNINGSPASS 14

 

TILL ARKIV U15/13 INOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se