U19/17

 

TRÄNINGSPASS 15

INOMHUS

 

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

16 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

15 minuter

Passningsspel i öppen position (1)

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera två cirklar (med 8+8 konor) enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två grupper med 8 spelare i varje.
 • Placera spelarna enligt grafiken.
 • En boll per grupp.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

Passningssekvens: Lång-kort-kort-lång...

 • Bollhållaren startar passningsspelet med att spela en längre passning längs marken till någon av sina medspelare.
 • Passningsmottagaren spelar därefter en kort passning till någon av spelarna bredvid sig, får tillbaka bollen direkt och spelar sedan en lång passning till någon av sina medspelare...
 • Passningsspelet sker med ett tillslag.

Variationer:

 • Låt spelarna passa helt fritt mellan varandra på ett tillslag.
 • Låt spelarna genomföra passningsspelet med två bollar istället för en.
 • Dela in spelarna i fyra par och låt dem behålla sina positioner. Sitter passningsmottagarens partner på huk måste han använda två tillslag när han tar emot den långa passningen. Spelar paren en längre passning längs marken mellan varandra används ett tillslag. 

Tips

 • Uppmana spelarna att använda fler tillslag om situationen kräver för att på så vis upprätta ett kontrollerat passningsspel.
 • Spelarna bör kontinuerligt justera sina positioner under passningsspelets gång - Se till att de ständigt intar en öppen position.
 • Spelarna bör försöka att spela de längre passningarna längs marken med både kraft och kontroll för att generera en gynnsam passningshastighet i passningsspelet.
 • Var uppmärksam på att spelarna arbetar lätt på framfötterna för att därmed lättare kunna hantera en oprecis passning utan att passningsspelet bryts eller förlorar sin dynamik.
 • Se till att spelaren som tar emot den långa passningen backar utanför cirkeln för att skapa en bättre vinkel till sina medspelare bredvid sig och därmed bringa bättre förutsättningar för en lyckad passning i nästa situation.
 • Förklara för spelarna hur passningsspelets dynamik hör ihop med situationskorrekt ben.       

 

 

UPPVÄRMNING 2

15 minuter

Passningsspel i öppen position (2)

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls. Flytta endast fyra konor till insidan enligt grafiken.
 • Placera fyra spelare med varsin boll vid konorna på insidan.  

Anvisningar

 • Spelarna utan boll rör sig fritt på insidan.
 • Därefter förflyttar de sig mot en ledig kona på utsidan och erhåller en passning från bollhållaren framför sig.
 • Tillsammans spelar de fyra direktpassningar mellan varandra innan spelaren utan boll återigen förflyttar sig till insidan för att sedan en än gång förflytta sig mot en ledig kona på utsidan...
 • Skifta spelare vid konorna på insidan inom regelbundna tidsintervaller.

Som variation:

 • Låt spelarna spela två eller sex direktpassningar mellan varandra innan spelaren utan boll återigen förflyttar sig till insidan.

Tips

 • Se till att spelarna som förflyttar sig från insidan till en ledig kona på utsidan "slår om" och backar ut för att på så vis upprätta en öppen position och därigenom se samtliga spelare på planhalvan.  
 • Var uppmärksam på att spelarna arbetar lätt på framfötterna för att därmed lättare kunna hantera en oprecis passning utan att passningsspelet bryts eller förlorar sin dynamik.
 • Att spelarna som förflyttar sig från insidan till utsidan anammar en öppen position i detta skede av träningen är av stor betydelse för genomförandet av träningspassets tre resterande byggstenar ("Huvudövning 1", "Huvudövning 2" och slutövning).  

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

3-mot-3 + 1 neutral spelare på två passningsmål och två passningskorridorer

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Ställ ut två passningsmål och markera två passningskorridorer enligt grafiken.
 • Placera en spelare från varje lag i passningskorridorerna. 
 • Dela upp samtliga spelare i fyra lag.
 • Utse två neutrala spelare. 
 • En boll per plan.

Anvisningar

 • Spelet sker 3-mot-3 + 1 neutral spelare.
 • Den neutrala spelaren deltar med laget som har bollen. 
 • Det bollhållande laget försöker antingen att spela en passning in i passningsmålet, eller till sin lagkamrat i passningskorridoren eller 10 passningar inom laget.
 • Lyckas de med något av detta erhåller de en poäng. 
 • Går bollen utanför spelplanen, startar det andra laget återigen spelet genom en inspark. 
 • Skifta spelare i passningskorridorerna inom regelbundna tidsintervaller.
 • Vilket lag lyckas att samla flest poäng?
 • Låt samtliga lag möta varandra.

Tips

 • Var uppmärksam på att spelarna intar en öppen position.
 • Se till att anfallsspelarna bildar ruterformationer tillsammans med den neutrala spelaren (se exempel i grafiken) för att därmed upprätta en gynnsam struktur för ett dynamiskt och flytande passningsspel. Genom en gynnsam struktur tjänar spelarna tid och kan vid exempelvis ett dåligt första tillslag ändå klara av att hantera situationen framgångsrikt.
 • Spelarna bör, precis som under match, spela precisa och kraftfulla vertikala passningar längs marken med hög säkerhet för att inte förlora bollen i ett farligt område.
 • Var fortsatt uppmärksam på att spelare som förflyttar sig från insidan till utsidan gör det i en öppen position. 

 

 

HUVUDÖVNING 2

20 minuter

Bollinnehavsspel - 5-mot-5 + 2 neutrala spelare

Träningspunkter

 • Bollinnehav
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Anfallstaktik
 • Försvarstaktik

Organisation

 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Utse fyra neutrala spelare (2+2).

Anvisningar

 • Bollinnehavsspelet sker 5-mot-5 + 2 neutrala spelare.
 • De neutrala spelarna deltar med laget som har bollen.
 • Det lag som spelar med bollen är organiserat i ett 1-2-1-2-1 system.
 • Laget med bollen försöker, tillsammans med de neutrala spelarna, att spela 10 passningar inom laget.
 • Lyckas de med detta erhåller de en poäng.
 • Erövrar försvarande lag bollen försöker de i sin tur, tillsammans med de neutrala spelarna, att spela 10 passningar inom laget. 
 • Spelet sker med insparkar och hörnor.
 • Skifta avbytare inom regelbundna tidsintervaller. 
 • Vilket lag lyckas att samla flest poäng?

Som variation:

 • Spelarna måste så snabbt som möjligt efter 10 passningar försöka att spela en passning till "målvakten" i sitt lag för att erhålla en poäng. 

Tips

 • Om det är problematiskt för lagen att behålla sin organisation när de har bollen, låt samtliga spelare under en viss tid enbart förflytta sig på spelplanen genom att promenera för att därigenom lättare finna sin organisation.
 • Var fortsatt uppmärksam på att spelare som förflyttar sig från insidan till utsidan gör det i en öppen position.
 • Spelarna bör försöka att lösa situationerna som uppstår genom att spela passningar mellan varandra längs marken. 

 

 

SLUTÖVNING

2 x 10 minuter

5-mot-5 + 2 neutrala spelare på två mål med målvakter

 

Dubbel ruterformation

  

Zonindelning 1-5 

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 2" behålls.
 • Placera målvakterna i varsitt mål. 

Anvisningar

 • Spelet sker 5-mot-5 + 2 neutrala spelare.
 • De neutrala spelarna deltar med laget som har bollen.
 • Det lag som spelar med bollen är organiserat i ett 1-2-1-2-1 system.
 • Anfallsspelarna försöker tillsammans med de neutrala spelarna att göra mål via passningskombinationer längs marken. 
 • Erövrar försvarande lag bollen försöker de i sin tur, tillsammans med de neutrala spelarna, att göra mål. 
 • Spelet sker med insparkar och hörnor.
 • Vid ett mål startar spelet återigen från målvakten, vars lag släppt in målet. 
 • Skifta avbytare inom regelbundna tidsintervaller. 
 • Vilket lag lyckas att göra flest mål?

Tips

 • Se till att spelarna i laget som har bollen bildar dubbla ruterformationer tillsammans med de neutrala spelarna (se exempel i grafiken - dubbel ruterformation) för att därmed upprätta en gynnsam struktur för ett dynamiskt och flytande passningsspel. Genom en gynnsam struktur tjänar spelarna tid och kan vid exempelvis ett dåligt första tillslag ändå klara av att hantera situationen framgångsrikt. Detta blir extra viktigt när det är många spelare på spelplanen.
 • Var fortsatt uppmärksam på att spelare som förflyttar sig från insidan till utsidan gör det i en öppen position.
 • Spelarna bör försöka att lösa situationerna som uppstår genom att spela passningar mellan varandra längs marken.
 • Se till att laget med bollen har en spelare placerad i samtliga zoner (se exempel i grafiken - zonindelning 1-5). Zon 1 - Kant, zon 2 - Kant, zon 3 - Mellanzon, zon 4 - Mellanzon och zon 5 - Centralt område.
 • Om exempelvis spelaren i zon 1 förflyttar sig till zon 3 bör spelaren som befinner sig där bemanna zon 1 genom att backa ut i en öppen position. Tillåt inte spelarna att förflytta sig ostrukturerat.
 • Om exempelvis spelaren i zon 4 förflyttar sig till zon 2, i området nära motståndarnas mål, för att erhålla en passning kan han inte snabbt och dynamiskt avsluta på mål om han förflyttar sig med näsan mot sidlinjen. Detta exemplifierar en av aspekterna kring varför det är viktigt att spelarna förflyttar sig så att de bibehåller en öppen position.

 

TILL TRÄNINGSPASS 16

 

TILL TRÄNINGSPASS 14

 

TILL ARKIV U19/17 INOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se