U11/9

 

TRÄNINGSPASS 6

INOMHUS

 

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

12 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING

Passning och jaga

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera en kvadrat (ca.20 x 20m) enligt grafiken.
 • Utse 2 jagande spelare (se gråmarkerade spelare i grafiken).
 • Flera band (går även att ersätta med västar).
 • En boll.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram. 

Anvisningar

 • Samtliga spelare (förutom bägge jagande spelare) placerar ett band som hänger ut på baksidan av byxorna.
 • De spelar passningar mellan varandra och förflyttar sig fritt inom kvadraten.
 • Bägge jagande spelare försöker samtidigt att "ta" dem genom en lätt handpåläggning.
 • Lyckas bägge jagande spelare med detta, hänger de på sig deras band och fortsätter att jaga.
 • Spelaren som blivit av med sitt band hämtar ett nytt band utanför kvadraten och fortsätter sedan försöka undvika att bli tagen.
 • Bägge jagande spelare tillåts inte att ta spelaren med boll.
 • Skifta jagande spelare inom regelbundna tidsintervaller.
 • Låt alla agera som jagande spelare.
 • Vilket jagande par lyckas att samla flest band?

Som variation:

 • Förse spelarna som undviker bägge jagande spelare med ytterligare en boll.

Tips

 • Uppmana spelarna som undviker de jagande spelarna att hela tiden samarbeta och "rädda varandra" genom att spela passningar till de som för stunden löper stor risk att bli tagen (se grafiken).
 • Om nödvändigt, inför en tidsbegränsning på hur länge en spelare tillåts ha bollen.
 • Diskutera med spelarna hur de genom sin kroppsposition kan se så mycket som möjligt av kvadraten och därmed skydda sitt band på bästa möjliga sätt (öppen position).
 • Vid behov, frys övningen, be spelarna stå stilla och slå ut med bägge armar. Har de flera spelare bakom ryggen, fråga dem hur de i så fall kan placera sig för att se mer av dem och därmed ta in ytterligare nödvändig information. 

 

 

HUVUDÖVNING

Passning - förflyttning - passning - Avslut

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning" behålls. Skifta endast de yttersta konorna enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två grupper med sju spelare i varje.

Anvisningar

Passningssekvens: A-B-C-Avslut

 • Spelare A passar med det andra tillslaget till spelare B, som dessförinnan genomfört en föraktion (läs mer...) åt sidan.
 • Samtidigt förflyttar sig spelare C, från sin position centralt, genom konorna och ut till vänster (sett från spelare B:s position). 
 • Spelare B tar bollen i spelriktningen och passar sedan med det andra tillslaget till spelare C.
 • Därefter tar spelare C bollen i spelriktningen och avslutar, senast med det tredje tillslaget, på mål.
 • Nästa spelare vid startpunkten (A) startar därefter en ny aktion...
 • Samtliga spelare skiftar en position vidare efter varje aktion (A till B, B till C och C till A).
 • Efter halva övningstiden startar övningen från vänster sida.

Som variation:

 • Låt spelare C dribbla av målvakten i sitt friläge.

Tips

 • Uppmana spelare B och C att genomföra sina föraktioner korrekt.
 • Spelare B bör, om möjligt använda, situationskorrekt ben för att därmed öka sina möjligheter att spela en bra och dynamisk passning till spelare C.  
 • Var uppmärksam på att spelare C inte vänder ryggen till sina medspelare under passningssekvensen utan istället backar ut i en öppen position för att emot passningen från spelare B. Genom att göra det, och på så vis inte förlora kontakten med sina medspelare, kan han tajma sin förflyttning på ett gynnsammare sätt ifall exempelvis en oprecis passning skulle spelas från spelare A till spelare B. 
 • Se till att spelare C att avslutar utanför 6-meterslinjen. 

 

 

SLUTÖVNING

4-mot-4 + 2 neutrala spelare på två mål och fyra dribblingsmål

Träningspunkter

 • Försvarsspel
 • Anfallsspel

Organisation

 • Markera fyra dribblingsmål enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Utse två neutrala spelare som deltar med laget som har bollen. 

Anvisningar

 • Spelet sker 4-mot-4 + 2 neutrala spelare.
 • Det bollhållande laget försöker att göra mål genom att antingen avsluta på det stora målet eller dribbla genom något av motståndarnas bägge dribblingsmål.
 • Bägge neutrala spelare tillåts att göra mål.    
 • Spelet sker med insparkar, men utan några hörnor. 
 • Efter ett mål startar spelet återigen genom en avspark från mittpunkten.
 • Vilket lag lyckas göra flest mål? 

Tips

 • Var uppmärksam på att spelarna som befinner sig på insidan förflyttar sig i en öppen position när de rör sig mot utsidan (se grafiken ovan) för att på så vis behålla kontakten med sina medspelare och samtidigt på ett smidigare och mer dynamiskt sätt kunna dribbla genom dribblingsmålet när de befinner sig i lämpliga offensiva områden.
 • Om nödvändigt, frys spelet och be spelarna att tänka på hur de gynnsammast förflyttade sig under uppvärmningen för att undvika att bli tagen eller hur spelare C skulle förflytta sig i huvudövningen för att behålla kontakten med sina medspelare.

 

TILL TRÄNINGSPASS 7

 

TILL TRÄNINGSPASS 5

 

TILL ARKIV U11/9 INOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se