U15/13

 

TRÄNINGSPASS 16

INOMHUS

 

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

16 utespelare och 2 målvakter

  

UPPVÄRMNING 1

10 minuter

Dribbling från två startpunkter (1)

Träningspunkter

 • Dribbling

Organisation

 • Placera åtta platta konor enligt grafiken.
 • Markera fyra dribblingsbanor enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Dela upp spelarna från bägge lag i sammanlagt 8 grupper.
 • Samtliga spelare har en boll.

Anvisningar

 • Spelarna som befinner sig först på position A och C startar samtidigt att dribbla.
 • Spelaren från position A dribblar till den platta konan (se grafiken) och rundar den ett varv för att sedan dribbla vidare till position C.
 • Spelaren från position C dribblar till dribblingsbanan och tar sig igenom den för att sedan dribbla vidare till position A.
 • Därefter startar nästkommande spelare på position A och C samtidigt att dribbla...
 • Detsamma gäller för spelarna på position B och D.

Variationer:

 • Bestäm hur spelarna ska dribbla (suldribbling, tvåfotare, höger eller vänster fot).
 • Låt spelarna utföra finter utifrån egen kreativitet under varje dribblingssträcka.

Tips

 • Se till att spelarna startar samtidigt.
 • Uppmana spelarna att hela tiden ha fullständig kontroll på bollen.
 • Var uppmärksam på att spelarna använder många tillslag under varje dribblingssträcka och inte "spelar" bollen långt framför sig. Detta för att öka kontrollen samtidigt som möjligheterna att förändra dribblingen vid behov ökar när bollen befinner sig nära kroppen.

 

 

UPPVÄRMNING 2

10 minuter

Dribbling från två startpunkter (2)

Träningspunkter

 • Dribbling

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.

Anvisningar

 • Spelarna som befinner sig först på position A och C startar samtidigt att dribbla.
 • Spelaren från position A dribblar till dribblingsbanan, tar sig igenom den från vänster sida (om första konan) för att sedan dribbla vidare till position C.
 • Spelaren från position C dribblar till dribblingsbanan, tar sig igenom den från vänster sida (om första konan) för att sedan dribbla vidare till position A.
 • Därefter startar nästkommande spelare på position A och C samtidigt att dribbla...
 • Detsamma gäller för spelarna på position B och D.

Variationer:

 • Bestäm hur spelarna ska dribbla (suldribbling, tvåfotare, höger eller vänster fot).
 • Låt spelarna utföra finter utifrån egen kreativitet under varje dribblingssträcka.
 • Inför en tävling för att öka svårighetsgraden - låt spelarna först dribbla till den platta konan, vända tillbaka, ta sig igenom dribblingsbanan och dribbla vidare till motsatt sida. Förste spelare att komma över till andra sidan med bollen under kontroll erhåller 1 poäng. Vilken spelare lyckas samla flest poäng under en viss tid?

Tips

 • Se till att spelarna startar samtidigt.
 • Uppmana spelarna att hela tiden ha fullständig kontroll på bollen bland annat för att inte krocka med varandra i dribblingsbanan.
 • Var uppmärksam på att spelarna använder många tillslag under varje dribblingssträcka och inte "spelar" bollen långt framför sig. Detta för att öka kontrollen samtidigt som möjligheterna att förändra dribblingen vid behov ökar när bollen befinner sig nära kroppen.

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

Dribbling med motstånd (1)

Träningspunkter

 • Dribbling

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 2" behålls. Avlägsna endast dribblingsbanorna.
 • Utse förslagsvis en spelare ur bägge lag att agera "motståndare" och placera dem vid mittlinjen.
 • Placera övriga spelare ur bägge lag enligt grafiken.
 • Samtliga spelare har en boll förutom bägge spelare vid mittlinjen.

Anvisningar

 • På tränarens kommando ("Go") startar spelarna som befinner sig vid ena kortlinjen att dribbla i riktning mot motsatt sida.
 • Bägge spelare som befinner sig vid mittlinjen försöker genom en lätt handpåläggning att "ta" spelarna som startat att dribbla från ena kortlinjen.
 • Lyckas de med detta ansluter de "tagna" spelarna och deltar i arbetet att försöka ta de resterande dribblande spelarna då de startar att dribbla från kortlinjen på andra sidan.
 • Om de dribblande spelarna lyckas att ta sig över till motsatt sida utan att bli "tagna" väntar de där till dess att tränaren ger ett nytt kommando.
 • Den dribblande spelare som lyckas undvika att bli "tagen" längst vinner.
 • Skifta spelare som startar vid mittlinjen mellan varje tävlingsomgång.
 • Vilken spelare undvika att bli "tagen" längst?

Variationer:

 • Förse spelarna som utgår från mittlinjen med varsin boll för att öka svårigheten i deras arbete med att försöka "ta" de dribblande spelarna. För att kunna "ta" de dribblande spelarna måste de ha full kontroll på sin egen boll.
 • Dela in de dribblande spelarna i 4 lag med fyra spelare i varje och låt lagen tävla mot varandra. Det lags spelare som längst lyckas undvika att bli "tagen" vinner.

Tips

 • Dribblande spelare som lyckats passera konorna vid 9-meterslinjen på motsatt sida är skyddade och kan inte bli "tagna".
 • Var uppmärksam på att de dribblande spelarna försöker variera sitt tempo i dribblingarna och genomför riktningsförändringar för att på så vis öka sina chanser att ta sig över till motsatt sida utan att bli "tagna" (på samma sätt som de försöker öka sina chanser att ta sig förbi försvarsspelare under exempelvis en match).
 • En förutsättning för att framgångsrikt lyckas genomföra föregående tips är att spelarna hela tiden har fullständig kontroll på bollen. Förklara för spelarna hur detta nu ytterligare ställs på sin spets jämfört med Uppvärmning 1 och 2 där de inte hade något motstånd, men vikten av kontroll ändå var väsentlig.

 

 

HUVUDÖVNING 2

20 minuter

Dribbling med motstånd (2)

Träningspunkter

 • Dribbling

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls.
 • Placera fyra spelare (två stycken ur vardera lag) vid de platta konorna enligt grafiken.
 • Förse spelarna vid de fyra platta konorna med varsin mjuk boll.
 • Placera övriga spelare lagvis, vid varsin bana, enligt grafiken där samtliga spelare har varsin boll.

Anvisningar

 • Förste spelare ur bägge lag startar samtidigt att dribbla (endast en spelare från vardera lag åt gången) från startpunkten på sin bana i riktning mot motsatt sida.
 • Längs varje bana finns två motståndare som försöker förhindra de dribblande spelarna att nå motsatt sida genom att kasta och träffa dem med mjuka bollar.
 • Lyckas de med detta tvingas den dribblande spelare som blivit träffad att avbryta sin dribbling till motsatt sida och istället dribbla tillbaka till startpunkten för att ställa sig sist i ledet.
 • Om den dribblande spelaren däremot lyckas ta sig över till motsatt sida lämnar han sin boll där för att sedan ta sig tillbaka till startpunkten, ställa sig sist i ledet och fortsätta arbetet med att försöka få över lagets alla bollar till motsatt sida.
 • De "kastande spelarna" tillåts endast att försöka träffa de dribblande spelarna med sina kast när de är på väg över till motsatt sida - inga kast tillåts på vägen tillbaka. 
 • Det lag som först lyckats att föra över alla sina bollar (sju stycken) till motsatt sida vinner.
 • Nästa spelare på tur startar alltid vid handklapp från föregående spelare oavsett om denne lyckats lämna sin boll på motsatt sida eller ej.
 • Skifta "kastande spelare" vid de platta konorna mellan varje tävlingsomgång.
 • Låt lagen byta bana med varandra efter halva övningstiden (om någon bana ger viss fördel pga. inomhushallens utformning).
 • Vilket lag lyckas att föra över alla sina bollar till motsatt sida först?

Tips

 • Se till att de "kastande spelarna" snabbt hämtar sina bollar efter ett kast för att så fort som möjligt återigen göra sig redo för nästa situation.
 • Var uppmärksam på att de dribblande spelarna försöker variera sitt tempo i dribblingarna och genomför riktningsförändringar för att på så vis öka sina chanser att ta sig över till motsatt utan att bli träffad av en "kastande spelare" (på samma sätt som de försöker öka sina chanser att ta sig förbi försvarsspelare under exempelvis en match).
 • En förutsättning för att framgångsrikt lyckas genomföra föregående tips är att spelarna att hela tiden har fullständig kontroll på bollen.
 • Uppmana de dribblande spelarna att så snabbt som möjligt "ställa om" och ta sig tillbaka till sin startpunkt för att handklappa med nästa spelare på tur oavsett om deras aktion varit lyckad eller ej.

 

 

SLUTÖVNING

30 minuter

Spel 5-mot-5 med dribblingszoner

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Strukturen och lagen från "Huvudövning 2" behålls.

Anvisningar

 • Spelet sker 5-mot-5 med dribblingszoner (se grafiken ovan).
 • Laget med bollen försöker antingen att göra mål på motståndarnas mål genom att en spelare dribblar in i offensiv dribblingszon och avslutar i mål eller via ett valfritt sätt.
 • Mål som tillkommer genom att en spelare dribblar in i offensiv dribblingszon och avslutar i mål räknas dubbelt.
 • Försvarsspelare tillåts att försvara inom dribblingszonerna.
 • Spelet sker med insparkar och hörnor.
 • Skifta avbytare inom regelbundna tidsintervaller.
 • Vilket lag lyckas att göra flest mål och slutligen samla mest poäng?

Variationer:

 • Tilldela även lagen en poäng när spelare endast lyckas dribbla in i dribblingszonerna, men inte göra mål.
 • Använd målvakternas målområde som dribblingszoner.

Tips

 • Anpassa dribblingszonernas storlek utifrån spelarnas kunskapsnivå.
 • Se till att bägge lag så ofta som möjligt försöker försätta spelare i offensiva 1-mot-1 situationer på motståndarnas planhalva för att därmed öka möjligheterna att lyckas ta sig in i dribblingszonen och avsluta i mål.
 • Uppmana spelarna i bägge lag att så snabbt som möjligt "ställa om" och starta försvarsspelet efter en bollförlust, oavsett situationens omständigheter. Detta för att både förhindra gynnsamma lägen för motståndarna att ta sig in i dribblingszonen och avsluta i mål samt att skapa bättre förutsättningar för att så snabbt som möjligt vinna tillbaka bollen och påbörja ett konstruktivt anfallsförsök.

 

TILL TRÄNINGSPASS 17

 

TILL TRÄNINGSPASS 15

 

TILL ARKIV U15/13 INOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se