U19/17

 

TRÄNINGSPASS 16

INOMHUS

 

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

12 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

10 minuter

Jonglering, passning och dribbling (1)

Träningspunkter

 • Bollarbete
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera fyra rektanglar enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två grupper och tilldela spelarna i ena gruppen varsitt nummer mellan 1-6 och spelarna i andra gruppen varsitt nummer mellan 7-12.
 • Samtliga spelare har en boll.
 • Placera spelarna enligt grafiken (Bägge målvakter i varsitt mål).

Anvisningar

 • Spelarna inom respektive rektangel jonglerar fritt utifrån egen kreativitet.
 • På tränarens kommando (ropar en siffra, t. ex 4) passar aktuell spelare till målvakten vid närmaste mål och förflyttar sig sedan ut ur sin rektangel för att därefter motta en passning från målvakten.
 • Därefter spelar han en längre passning, från egen planhalva, längs marken till målvakten i målet på andra sidan för att sedan förflytta sig till den tomma rektangeln på andra sidan (mitt emot sin ursprungsrektangel).
 • Där erhåller han en passning från målvakten och dribblar sedan tillbaka till sin ursprungsrektangel för att väl där återigen fortsätta att jonglera utifrån egen kreativitet.
 • Sedan ger tränaren återigen ett nytt kommando (ropar en siffra, t. ex 9)...
 • Låt målvakterna skifta uppgifter med varandra efter halva övningstiden.
 • Låt även grupperna växla rektanglar med varandra efter halva övningstiden.

Variationer:

 • Spelarna dribblar utifrån egen kreativitet inom rektanglarna istället för att jonglera.
 • Låt spelarna välja fritt inom vilken tom rektangel de vill motta passningen från målvakten på andra sidan innan de tar sig tillbaka till sin ursprungsrektangel.

Tips

 • Ge som tränare grupperna kommando varannan gång (ena gången en siffra i gruppen med spelare 1-6 och andra gången en siffra i gruppen med spelare 7-12).
 • Ropa ut ett nytt kommando efter att målvakten på mottsatt sida levererat sin passning (passning nr. 4 - se grafiken).
 • Var uppmärksam på att spelarna tar emot passningen från målvakten på motsatt sida i en öppen position inom aktuell rektangel. Uppmana dem att börja förflytta sig baklänges när de kommit ca 3-4 meter in på motsatt planhalva.
 • Kräv inget högre dribblingstempo av spelarna då dribblar tillbaka till sin ursprungsrektangel eftersom detta är en uppvärmningsövning - be dem istället att ha full kontroll på bollen under sin dribbling.

 

 

UPPVÄRMNING 2

10 minuter

Jonglering, passning och dribbling (2)

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.

Anvisningar

 • Spelarna inom respektive rektangel dribblar fritt utifrån egen kreativitet.
 • På tränarens kommando (ropar tre siffror, t. ex 3, 5, 8) passar spelare nummer 3 till målvakten vid närmaste mål och förflyttar sig sedan ut ur sin rektangel för att motta en passning från målvakten.
 • Samtidigt förflyttar sig även spelare nummer 5 och 8 ut ur sina respektive rektanglar.
 • Därefter spelar spelare nummer 3 en längre passning, från egen planhalva, längs marken till målvakten i målet på andra sidan för att sedan förflytta sig in centralt på motsatt planhalva.
 • På samma gång förflyttar sig spelare nummer 5 och 8 till de tomma rektanglarna på andra sidan (mitt emot sina ursprungsrektangelar).
 • Där erhåller antingen spelare nummer 5 eller 8 (i grafiken spelare nummer 5) först en passning från målvakten för att därefter direkt spela tillbaka bollen.
 • Målvakten vänder spelet och passar till spelaren i den tomma rektangeln på andra sidan (i grafiken spelare nummer 8).
 • Spelare nummer 8 dribblar ut ur sin rektangel och spelar sedan en passning till nummer 3 centralt som direkt spelar vidare till nummer 5 som nu förflyttat sig ut ur sin rektangel.
 • Därefter dribblar spelare nummer 5 en bit över mittlinjen för att sedan spela en passning till spelare nummer 3 som nu också passerat mittlinjen.
 • Spelare nummer 3 dribblar sedan in i sin rektangel för att väl där återigen fortsätta att dribbla utifrån egen kreativitet.
 • Sedan ger tränaren återigen ett nytt kommando (ropar tre siffror, t. ex 11, 4, 7)...
 • Spelaren vars nummer ropats upp först inom varje kommandokombination spelar första passningen till målvakten.
 • Låt målvakterna skifta uppgifter med varandra efter halva övningstiden.
 • Låt även grupperna växla rektanglar med varandra efter halva övningstiden.
 • Exempel på kommandokombinationer kan vara t ex. 3, 5, 8/11, 4, 7/1, 12, 10 och 9, 6, 2.

Variationer

 • Spelarna jonglerar utifrån egen kreativitet inom rektanglarna istället för att dribbla.
 • Låt spelarna bestämma egna passningskombinationer, på vägen tillbaka, från och med att målvakten på motsatt planhalva erhållit bollen.

Tips

 • Variera som tränare kommandokombination inom grupperna så att olika spelare får olika uppdrag (t ex. ena gången 3, 5, 8 - andra gången 5, 8, 3 och tredje gången 8, 3, 5).
 • Ropa ut ett nytt kommando efter att spelarna från föregående grupp kommit tillbaka till sina ursprungsrektangelar.
 • Var uppmärksam på att spelarna tar emot passningarna från målvakten på motsatt sida i öppna positioner inom respektive rektangel. Uppmana dem att börja förflytta sig baklänges när de kommit ca 3-4 meter in på motsatt planhalva.
 • Kräv precision i passningarna och ett något högre tempo i dribblingarna (jämfört med Uppvärmning 1) då spelarna är på väg tillbaka till sina ursprungsrektanglar.
 • Se till att spelarna ej förblir stillastående utan kontinuerligt justerar sina positioner på ett matchlikt sätt för att på så vis kunna bygga upp spelet från motsatt sida på ett mer dynamiskt, smidigt och säkert sätt.

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

MV+3-mot-3 på tre dribblingsmål

Träningspunkter

 • Anfallstaktik
 • Försvarstaktik

Organisation

 • Placera dribblingsmålen (3+3) enligt grafiken.
 • Markera spelarnas positioner.
 • Dela upp bägge grupper i fyra lag med tre spelare i varje.
 • Placera målvakterna i varsitt mål.
 • En boll på vardera planhalva.

Anvisningar

 • Lagen spelar MV+3-mot-3 på varsin planhalva.
 • Ena laget (spelare med röda träningsvästar i grafiken) försöker med hjälp av målvaktens assistans att samla poäng genom att en av spelarna dribblar igenom något av de tre dribblingsmålen.
 • Varje gång en spelare lyckas att dribbla igenom ett dribblingsmål erhåller laget en poäng. Spelet fortsätter därefter utan avbrott.
 • Om motståndarna (spelare med blå träningsvästar i grafiken) lyckas att erövra bollen försöker de så snabbt som möjligt att avsluta på mål.
 • Varje gång en spelare lyckas att göra mål på målet med målvakten i erhåller laget en poäng. Målvakten startar därefter återigen spelet.
 • Tillåt endast mål på dribblingsmålen då spelare dribblar i riktning från kortlinjen mot mittlinjen.
 • Går bollen utanför planhalvan startar målvakten återigen spelet genom att spela en passning till någon av sina lagkamrater.
 • Målvakterna tillåts också att göra mål på dribblingsmålen om de får möjlighet.
 • Låt lagen skifta uppgifter med varandra inom regelbundna tidsintervaller.
 • Skifta så att alla lag får möta varandra och utöva bägge uppgifter.
 • Vilket lag lyckas att samla flest poäng?

Tips

 • Anpassa dribblingsmålens storlek utifrån spelarnas kunskapsnivå.
 • Se till att laget som spelar med målvakten hela tiden försöker att utnyttja sitt övertal och skapa 2-mot-1 situationer. Uppmana målvakten att försöka luckra upp motståndarnas försvarsspel, om de exempelvis man-man markerar samtliga utespelare, genom att dribbla i riktning mot en medspelare. På så vis skapas en 2-mot-1 situation och den man-man markerande försvarsspelaren tvingas till sist fatta ett beslut om att antingen behålla sin markering eller släppa den och pressa målvakten med bollen. Därmed öppnas nya möjligheter för ett konstruktivt anfallsspel.
 • Var uppmärksam på att spelarna i laget som spelar med målvakten tillsammans bildar en ruterformation m.a.o. precis samma formation som under passningsspelet i "Uppvärmning 2".
 • Påtala vikten av tålamod och säkerhet i passningsspelet, främst för spelarna som försöker att samla poäng på dribblingsmålen. Precis som under en match är en bollförlust i närheten av eget mål mycket oönskad.

 

 

HUVUDÖVNING 2

20 minuter

4-mot-4 + 2 neutrala spelare med särskilda regler

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Avlägsna samtliga dribblingsmål från "Huvudövning 1" och slå ihop grupperna till 2 lag med sex spelare i varje.
 • Målvakterna agerar som neutrala spelare inom varsitt målområde.
 • En boll.

Anvisningar

 • Spelet sker 4-mot-4 + 2 neutrala spelare.
 • Laget med bollen spelar ett bollinnehavsspel tillsammans med bägge neutrala spelare.
 • Varje gång de lyckas transportera bollen från den neutrala spelaren på ena sidan till den neutrala spelaren på motsatt sida utan att förlora bollen erhåller de en poäng.
 • Om motståndarna lyckas att erövra bollen spelar de i sin tur ett bollinnehavsspel och försöker att transportera bollen från den neutrala spelaren på ena sidan till den neutrala spelaren på motsatt sida.
 • Spelet sker med insparkar och hörnor.
 • Vid poäng fortsätter spelet utan något avbrott.
 • Endast de neutrala spelarna tillåts att vistas i bägge målområden.
 • Skifta avbytare inom regelbundna tidsintervaller.
 • Vilket lag lyckas att samla flest poäng?

Variationer:

 • Tillåt inga passningar från egen planhalva till den neutrala spelaren på motsatt sida.
 • Kräv att laget med bollen spelar minst fyra passningar på motsatt sida innan de spelar den poänggivandepassningen till den neutrala spelaren.
 • Spelarna i laget som precis erövrat bollen måste spela en passning till någon av de neutrala spelarna inom tre passningar från att de erövrat bollen.
 • Låt försvarsspelarna pressa de neutrala spelarna i deras målområden.

Tips

 • Tillåt inte spelarna att spela höjdbollar till de neutrala spelarna. Uppmana dem istället att försöka transportera bollen till den neutrala spelaren på motsatt sida via ett kortpassningsspel längs marken.
 • Var uppmärksam på att spelarna i laget med bollen snabbt justerar sina positioner för att stödja den neutrala spelaren på motsatt sida då denne har bollen.
 • Uppmana bägge neutrala spelare att använda flera tillslag, om situationen kräver, för att på så vis spela säkra passningar och inte bryta bollinnehavet.
 • Se till att laget med bollen hela tiden försöker att utnyttja sitt övertal och skapa 2-mot-1 situationer. Uppmana bägge neutrala spelare att försöka luckra upp motståndarnas försvarsspel, om de exempelvis man-man markerar samtliga utespelare, genom att dribbla ut sitt målområde i riktning mot en "medspelare". På så vis skapas en 2-mot-1 situation och den man-man markerande försvarsspelaren tvingas till sist fatta ett beslut om att antingen behålla sin markering eller släppa den och pressa den neutrala spelaren med bollen. Därmed öppnas nya möjligheter för ett konstruktivt anfallsspel.
 • Var uppmärksam på att laget med bollen bildar en ruterformation tillsammans med de neutrala spelarna m.a.o. precis samma formation som under passningsspelet i "Uppvärmning 2" och spelet i "Huvudövning 1".

 

 

SLUTÖVNING

30 minuter

Spel 5-mot-5 med fyra offensiva väggspelare

u19 17 i 16 5b

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 2" behålls.
 • Målvakterna deltar tillsammans med varsitt lag.
 • Utse fyra offensiva väggspelare (två stycken från vardera lag).

Anvisningar

 • Spelet sker 5-mot-5 med fyra offensiva väggspelare (två för vardera lag).
 • Mål som görs efter en passning från en offensiv väggspelare räknas dubbelt (se exempel i grafiken). Övriga mål räknas som vanligt.
 • Väggspelarna deltar endast i spelet med sitt lag tillåts använda maximalt två tillslag.
 • Spelet sker med insparkar och hörnor.
 • Vid ett mål fortsätter målvakten vars lag släppt in bollen återigen spelet.
 • Skifta väggspelare inom regelbundna tidsintervaller.
 • Vilket lag gör flest mål?

Som variation:

 • Låt väggspelarna endast använda ett tillslag.

Tips

 • Tillåt inte spelarna att spela höjdbollar. Uppmana dem istället att försöka transportera bollen till motståndarnas mål via ett kortpassningsspel längs marken.
 • Se till att laget med bollen inte aktiverar sina offensiva väggspelare för tidigt. Om så sker riskerar passningsspelet att bli odynamiskt och eventuellt överraskningsmoment i den offensiva passningskombinationen lågt.
 • Var uppmärksam på att spelarna försöker använda sig av det tidigare innehållet i träningspasset. Om det behövs, frys spelet och korrigera agerandet tillsammans med spelarna.

 

TILL TRÄNINGSPASS 17

 

TILL TRÄNINGSPASS 15

 

TILL ARKIV U19/17 INOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se