U11/9

 

TRÄNINGSPASS 7

INOMHUS

 

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

18 spelare

 

UPPVÄRMNING

Arbete i par inom tre zoner

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera 3 zoner med åtta konor enligt grafiken.
 • Ställ ut fyra bänkar (två stycken i zon 1 och två stycken i zon 3).
 • Dela upp spelarna i 6 grupper med tre spelare i varje och placera dem enligt grafiken.
 • En boll per par i zon 1 och 3. I zon 2 däremot har samtliga spelare varsin boll.

Anvisningar

Zon 1:

 • Spelarna genomför parvis nedtagningar med fötterna med tillhörande tillbaka passning, volleypassningar, nedtagningar på bröstet med tillhörande tillbaka volleypassning samt nickar.
 • En av spelarna i paren kastar bollen till sin medspelare som utför ett av tränaren ovan angivet moment...
 • Skifta kastare inom regelbundna tidsintervaller.
 • Växla par efter en viss tid.

Som variation:

 • Låt varje par själv komma på ett tekniskt moment som samtliga par sedan utför inom zonen.

Zon 2:

 • Spelarna genomför parvis dribblingar från sin startposition över till sin medspelares startposition (se grafiken).
 • När de nått sin medspelares startposition vänder de direkt och dribblar till sin egen startposition. Väl där vänder de återigen för att dribbla till sin medspelares startposition...
 • Låt paren skifta startpositioner inom regelbundna tidsintervaller.
 • Växla par efter en viss tid.

 Som variation:

 • Låt varje par själv komma på finter under dribblingarna som samtliga par sedan utför inom zonen.

Zon 3:

 • Spelarna genomför parvis direktpassningar mellan varandra.
 • En av spelarna i paren passar bollen till sin medspelare som omedelbart spelar tillbaka bollen...
 • Växla par efter en viss tid.

Som variation:

 • Låt varje par själv komma på olika sätt att passa mellan varandra (t ex. vristpassningar, utsidespassningar, passningar med fler tillslag m.m.).

Tips

Zon 1:

 • Se till att spelarna arbetar lätt på framfötterna för att på så vis kunna korrigera en mindre gynsam passning eller mottagning.
 • Var uppmärksam på att spelarna prioriterar precision framför hastighet och kraft.

Zon 2:

 • Se till att spelarna hela tiden har full kontroll på bollen när de genomför sina dribblingar.
 • Var uppmärksam på att spelarna prioriterar kontroll framför hastighet.

Zon 3:

 • Se till att spelarna arbetar lätt på framfötterna för att på så vis kunna korrigera en mindre gynsam passning samt att de har sin kropp bakom bollen när de passar.
 • Var uppmärksam på att spelarna prioriterar precision framför hastighet och kraft.

 

 

HUVUDÖVNING

Spel 3-mot-3 på tre spelplaner

Träningspunkter

 • Försvarsspel
 • Anfallsspel

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning" behålls.

Anvisningar

 • Spelarna spelar 3-mot-3 inom samtliga zoner (1-3).
 • I zon 1 och 3 görs poäng genom att spela en passning som tar på motståndarnas bänk.
 • I zon 2 försöker spelarna med bollen att behålla den inom laget så länge som möjligt. Efter fem framgångsrikt spelade passningar inom laget erhålls en poäng.
 • I zon 1 och 3 startar laget vars bänk blivit träffad återigen spelet till skillnad från zon 2 där spelet fortsätter utan avbrott efter en poäng.
 • Låt lagen möta varandra i samtliga tre zoner innan motståndare skiftas.
 • Vilket lag lyckas samla flest poäng på tre matcher mot sin motståndare?

Tips

 • Se till att spelarna prioriterar precision i passningsspelet framför hastighet och kraft.
 • Var uppmärksam på att spelarna prioriterar kontroll framför hastighet i sina dribblingar.
 • Ta regelbundna pauser för att förhindra att spelarna tröttnar allt för snabbt.

 

 

SLUTÖVNING

Precisionstävling mellan fyra lag 

Träningspunkter

 • Passningsspel

Organisation

 • Placera samtliga fyra bänkar och åtta konor från "Uppvärmning" och "Huvudövning" enligt grafiken.
 • Ställ ut ytterligare ett antal konor i mittcirkeln.
 • Dela upp spelarna i fyra lag.
 • Placera spelarna enligt grafiken.
 • En boll per lag.

Anvisningar

 • Förste spelare ur varje lag startar samtidigt och försöker genom en passning, från sin startposition, få ned konan ovanpå bänken framför sig.
 • De som lyckas få ned sin kona springer fram och ställer upp den på bänken igen för att sedan transportera bollen till nästa medspelare på tur.
 • Därefter förflyttar de sig snabbt till mittcirkeln för att ta med sig en kona tillbaka till sitt lag.
 • De som inte lyckas få ned sin kona ställer sig sist i sitt led efter att de transporterat bollen till nästa medspelare på tur.
 • Nästa spelare försöker genom en passning, från sin startposition, få ned konan ovanpå bänken framför sig...
 • Samma spelare som lyckats få ned konan från bänken måste hämta en kona ur mittcirkeln.
 • Spelarna tillåts endast ta med sig en kona från mittcirkeln.
 • Samtliga konor ger en poäng.
 • Vilket lag har lyckats samla ihop flest konor när det är tomt i mittcirkeln?

Tips

 • Byt ut konorna i mittcirkeln mot exempelvis träningsvästar om det anses lämpligare.
 • Se till att spelarna prioriterar precision framför kraft.
 • Var uppmärksam på att spelarna inte startar längre fram än sin startposition.
 • Uppmana övriga spelare att ge spelaren på tur lite extra utrymme.
 • Inför ett poängsystem utifrån konornas färg (t ex. gröna konor - 4 poäng, svarta konor - 3 poäng, röda konor - 2 poäng och blå konor - 1 poäng) där flest poäng i slutändan vinner.

 

TILL TRÄNINGSPASS 8

 

TILL TRÄNINGSPASS 6

 

TILL ARKIV U11/9 INOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se