U15/13

 

TRÄNINGSPASS 17

INOMHUS

 

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

18 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

15 minuter

Passning och förflyttning (1)

Övningen startar med att spelare B förflyttar sig en liten bit framåt samtidigt som spelare C och D förflyttar sig en bit åt vänster...

...Därefter passar spelare A till spelare B som direkt spelar tillbaka till spelare A...

...Direkt efter passningen förflyttar sig spelare B och D en bit bakom den blå konan samtidigt som spelare C förflyttar sig en bit framför den blå konan...

...Därefter passar spelare A till spelare C som direkt spelar tillbaka till spelare A...

...Direkt efter passningen förflyttar sig spelare D åt höger och sedan en liten bit framåt samtidigt som spelare C och B förflyttar sig en bit åt höger...

...Därefter passar spelare A till spelare D som direkt spelar tillbaka till spelare A...

...Direkt efter passningen förflyttar sig spelare B och C tillbaka till sina ursprungspositioner innan samtliga tre (B, C och D) förflyttar sig upp till mittlinjen för att sedan ta sig tillbaka till sina ursprungspositioner där de ställer sig sist i ledet...

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Placera sex konor enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i tre lag.
 • Dela upp spelarna från samtliga tre lag i sammanlagt 6 grupper.
 • Placera spelarna enligt grafiken.
 • En boll per planhalva.
 • Målvakterna deltar tillsammans med utespelarna i den här övningen.

Anvisningar

A-B-A-C-A-D-A...

 • Övningen startar med att spelare B förflyttar sig en liten bit framåt samtidigt som spelare C och D förflyttar sig en bit åt vänster.
 • Därefter passar spelare A till spelare B som direkt spelar tillbaka till spelare A.
 • Direkt efter passningen förflyttar sig spelare B och D en bit bakom den blå konan samtidigt som spelare C förflyttar sig en bit framför den blå konan.
 • Därefter passar spelare A till spelare C som direkt spelar tillbaka till spelare A.
 • Direkt efter passningen förflyttar sig spelare D åt höger och sedan en liten bit framåt samtidigt som spelare C och B förflyttar sig en bit åt höger.
 • Därefter passar spelare A till spelare D som direkt spelar tillbaka till spelare A.
 • Direkt efter passningen förflyttar sig spelare B och C tillbaka till sina ursprungspositioner innan samtliga tre (B, C och D) förflyttar sig upp till mittlinjen för att sedan ta sig tillbaka till sina ursprungspositioner där de ställer sig sist i ledet...
 • Nästa grupp, med nästa spelare på position B, startar direkt efter den sista passningen från föregående grupp.
 • Spelare A genomför inga förflyttningar.
 • Skifta spelare A inom regelbundna tidsintervaller.
 • Låt grupperna skifta positioner med varandra efter ca 5 minuter.

Variationer:

 • Låt spelare A fritt bestämma passningssekvens där alla spelare (B, C och D) tar i bollen en gång var.
 • Spelare B, C och D använder två tillslag istället för ett.

Tips

 • Låt spelarna genomföra olika rörelseövningar då de förflyttar sig till mittlinjen och tillbaka.
 • Se till att spelare A använder två tillslag om så behövs för att spela precisa passningar till spelare B, C och D.
 • Var uppmärksam på att spelare B, C och D genomför sina förflyttningar korrekt samtidigt som de inte förblir helt stillastående.
 • Uppmana spelare A att hela tiden justera sin position för att därmed på bästa möjliga sätt förbereda sig för nästa sekvens.
 • Kräv precision i passningsspelet då det är direkt avgörande för övningens dynamik och kvalitet. Spelarna bör hellre spela precisa passningar med lägre hastighet än oprecisa passningar med hög hastighet.
 • Placera gärna spelare på position A som under match agerar som mittfältare.

 

 

UPPVÄRMNING 2

15 minuter

Passning och förflyttning (2)

Övningen startar med att spelare B förflyttar sig en liten bit framåt samtidigt som spelare C och D förflyttar sig en bit åt vänster...

...Därefter passar spelare A till spelare B som direkt spelar tillbaka till spelare A...

...Direkt efter passningen förflyttar sig spelare B och D en bit bakom den blå konan samtidigt som spelare C förflyttar sig en bit framför den blå konan...

...Därefter passar spelare A till spelare C som direkt spelar tillbaka till spelare A...

...Direkt efter passningen förflyttar sig spelare D åt höger och sedan en liten bit framåt samtidigt som spelare C och B förflyttar sig en bit åt höger...

...Därefter passar spelare A till spelare D som direkt spelar tillbaka till spelare A...

...Direkt efter passningen förflyttar sig spelare B och C tillbaka till sina ursprungspositioner innan samtliga tre (B, C och D) förflyttar sig i riktning mot "sina" tre bollhållare på motsatt planhalva. Där spelar de en passning med vardera spelare på "sin bana" (spelare C avslutar med ett uppvärmningsskott på målvakten i målet) för att sedan ta sig tillbaka till sina ursprungspositioner där de ställer sig sist i ledet...

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls. Avlägsna endast konan framför ett av målen.
 • Placera nio spelare enligt grafiken på en planhalva. Samtliga av dessa nio spelare har varsin boll.
 • Placera en av målvakterna i målet bakom de nio spelarna med boll.

Anvisningar

A-B-A-C-A-D-A... + 3 direktpassningar på motsatt planhalva

 • Övningen startar med att spelare B förflyttar sig en liten bit framåt samtidigt som spelare C och D förflyttar sig en bit åt vänster.
 • Därefter passar spelare A till spelare B som direkt spelar tillbaka till spelare A.
 • Direkt efter passningen förflyttar sig spelare B och D en bit bakom den blå konan samtidigt som spelare C förflyttar sig en bit framför den blå konan.
 • Därefter passar spelare A till spelare C som direkt spelar tillbaka till spelare A.
 • Direkt efter passningen förflyttar sig spelare D åt höger och sedan en liten bit framåt samtidigt som spelare C och B förflyttar sig en bit åt höger.
 • Därefter passar spelare A till spelare D som direkt spelar tillbaka till spelare A.
 • Direkt efter passningen förflyttar sig spelare B och C tillbaka till sina ursprungspositioner innan samtliga tre (B, C och D) förflyttar sig i riktning mot "sina" tre bollhållare på motsatt planhalva. Där spelar de en passning med vardera spelare på "sin bana" (spelare C avslutar med ett uppvärmningsskott på målvakten i målet) för att sedan ta sig tillbaka till sina ursprungspositioner där de ställer sig sist i ledet...
 • Nästa grupp, med nästa spelare på position B, startar direkt efter den sista passningen (D till A) från föregående grupp.
 • Spelare A genomför inga förflyttningar.
 • Skifta spelare A inom regelbundna tidsintervaller.
 • Låt grupperna på bägge planhalvor skifta positioner med varandra efter ca 7 minuter.
 • Skifta målvakt i målet efter halva övningstiden.

Variationer:

 • Låt spelare A fritt bestämma passningssekvens där alla spelare (B, C och D) tar i bollen en gång var.
 • Spelare B, C och D använder två tillslag istället för ett.
 • Byt ut direktpassningarna på motsatt planhalva mot volleypassningar, nedtagning på lår/bröst och passning, nick m.m.

Tips

 • Se till att spelare A använder två tillslag om så behövs för att spela precisa passningar till spelare B, C och D.
 • Var uppmärksam på att spelare B, C och D genomför sina förflyttningar korrekt samtidigt som de inte förblir helt stillastående.
 • Uppmana spelare A att hela tiden justera sin position för att därmed på bästa möjliga sätt förbereda sig för nästa sekvens.
 • Kräv precision i passningsspelet då det är direkt avgörande för övningens dynamik och kvalitet. Spelarna bör hellre spela precisa passningar med lägre hastighet än oprecisa passningar med hög hastighet.
 • Placera gärna spelare på position A som under match agerar som mittfältare.
 • Se till att spelarna även är noggranna då de genomför direktpassningarna på motsatt planhalva.

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

3-mot-3 + 1 målvakt

Defensiv triangel

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 2" behålls. Avlägsna endast mitten konan framför ena målet.
 • Ett lag agerar som anfallsspelare, ett lag som försvarsspelare medan ett lag vilar.
 • Placera spelarna enligt grafiken.
 • En boll per planhalva.

Anvisningar

 • Spelet sker 3-mot-3 + 1 målvakt på bägge planhalvor.
 • Målvakten startar spelet genom att kasta bollen till en av anfallsspelarna vid mittlinjen.
 • Anfallsspelarna försöker därefter, via ett kombinationsspel, att spela en passning längs marken till målvakten mellan de bägge konorna.
 • Lyckas de med detta erhåller de en poäng.
 • Om försvarsspelarna lyckas att erövra bollen försöker de spela tre passningar inom laget innan de spelar en passning till målvakten.
 • Lyckas de med detta erhåller de en poäng.
 • Går bollen utanför spelplanen startar målvakten återigen spelet genom att kasta bollen till en av anfallsspelarna vid mittlinjen.
 • Skifta lag och roller inom regelbundna tidsintervaller.
 • Vilket lag lyckas att samla flest poäng?

Tips

 • Anpassa avståndet mellan konorna utifrån spelarnas kunskapsnivå.
 • Försvarsspelarna bör försöka skapa en defensiv triangel (se grafiken defensiv triangel ovan) genom att pressa bollhållaren. De bör försöka tvinga anfallsspelarna att spela alla passningar utanför den defensiva triangeln och inte igenom den.
 • Var uppmärksam på att försvarsspelarna blockerar anfallsspelarnas dribblingsfot.
 • Se till att försvararna pressar bollhållaren en gång - inga dubbelaktioner. Går bollen till en ny anfallsspelare flyttar en ny försvarsspelare för att pressa så vida det inte är absolut oundvikligt.
 • Uppmana målvakten att kontinuerligt justera sin position bakom konorna och inte förbli stillastående.

 

 

HUVUDÖVNING 2

20 minuter

3-mot-3 + 2 målvakter

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Spelet sker 3-mot-3 + 2 målvakter på hela spelplanen.
 • En av målvakterna startar igång spelet.
 • Bollhållande lag försöker därefter, via ett kombinationsspel, att spela en passning längs marken till målvakten mellan de bägge konorna på andra sidan.
 • Lyckas de med detta erhåller de en poäng.
 • Om försvarsspelarna lyckas att erövra bollen måste de direkt spela en passning till egen målvakt innan de tillåts att påbörja ett anfall.
 • Spelet sker med inkast och hörnor.
 • Låt lagen spela två matcher för att sedan vila en.
 • Skifta avbytare inom regelbundna tidsintervaller.
 • Vilket lag lyckas att samla flest poäng?

Tips

 • Anpassa avståndet mellan konorna utifrån spelarnas kunskapsnivå.
 • Försvarsspelarna bör försöka skapa en defensiv triangel genom att pressa bollhållaren. De bör försöka tvinga anfallsspelarna att spela alla passningar utanför den defensiva triangeln och inte igenom den.
 • Var uppmärksam på att försvarsspelarna blockerar anfallsspelarnas dribblingsfot.
 • Se till att försvararna pressar bollhållaren en gång - inga dubbelaktioner. Går bollen till en ny anfallsspelare flyttar en ny försvarsspelare för att pressa så vida det inte är absolut oundvikligt.
 • Uppmana målvakterna att kontinuerligt justera sina positioner bakom konorna och inte förbli stillastående. När det egna laget har bollen bör de följa med en bit upp i planen för att assistera utespelarna i anfallsspelet.
 • Vid bollförlust bör lagen ställa om omedelbart.

 

 

SLUTÖVNING

20 minuter

Turnering 4-mot-4 med särskilda regler 

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 2" behålls. Avlägsna endast konorna.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Spelet sker 4-mot-4 på två mål.
 • En av målvakterna startar igång spelet.
 • Bollhållande lag försöker därefter, via ett kombinationsspel längs marken, att göra mål på motståndarnas mål.
 • Om försvarsspelarna lyckas att erövra bollen måste de direkt spela en passning till egen målvakt innan de tillåts att påbörja ett anfall.
 • Samtidigt måste motståndarlaget backa hem då de endast tillåts att försvara på sin egen planhalva (se grafiken).
 • Vid ett mål startar målvakten vars lag släppt in målet återigen spelet.
 • Spelet sker med insparkar och hörnor.
 • Låt lagen spela två matcher för att sedan vila en.
 • Skifta avbytare inom regelbundna tidsintervaller.
 • Vilket lag lyckas att vinna flest matcher och därmed turneringen?

Tips

 • Försvarsspelarna bör försöka skapa en defensiv triangel genom att pressa bollhållaren. De bör försöka tvinga anfallsspelarna att spela alla passningar utanför den defensiva triangeln och inte igenom den.
 • Var uppmärksam på att försvarsspelarna blockerar anfallsspelarnas dribblingsfot.
 • Se till att försvararna pressar bollhållaren en gång - inga dubbelaktioner. Går bollen till en ny anfallsspelare flyttar en ny försvarsspelare för att pressa så vida det inte är absolut oundvikligt.
 • Var uppmärksam på att försvarsspelarna inte backar för långt hem i sitt försvarsspel och därmed låter anfallarna komma till gynnsamma avslutslägen.
 • Uppmana målvakterna att följa med en bit upp i planen för att assistera utespelarna i anfallsspelet.
 • Vid bollförlust bör lagen ställa om omedelbart.

 

TILL TRÄNINGSPASS 18

 

TILL TRÄNINGSPASS 16

 

TILL ARKIV U15/13 INOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se