U19/17

 

TRÄNINGSPASS 17

INOMHUS

 

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

16 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

15 minuter

Passningsspel mellan två grupper (1)

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera åtta startpunkter (A, B, C, D) enligt grafiken.
 • Markera två kvadrater enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i fyra lag (röd/blå x 2 och grön/vit x 2).
 • Dela upp spelarna i åtta grupper (två från varje lag på vardera planhalva).
 • Två bollar per planhalva.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

Startpunkt A och B (röd och blå - två tillslag):

 • Förste spelare på startpunkt A spelar en passning genom kvadraten till förste spelare på startpunkt B som tar bollen åt sidan med det första tillslaget för att sedan spela en passning med det andra tillslaget till andra spelaren på startpunkt A.
 • Andra spelaren på startpunkt A tar bollen åt sidan med det första tillslaget för att sedan spela en passning med det andra tillslaget till andra spelaren på startpunkt B...
 • Efter varje passning ställer sig spelarna sist vid sin startpunkt och gör sig redo för sin nästa aktion.

Startpunkt C och D (vit och grön - direktpassningsspel):

 • Förste spelare på startpunkt C spelar en passning genom kvadraten till förste spelare på startpunkt D som direkt spelar bollen till andra spelaren på startpunkt C.
 • Andra spelaren på startpunkt C spelar bollen direkt till andra spelaren på startpunkt D...
 • Efter varje passning ställer sig spelarna sist vid sin startpunkt och gör sig redo för sin nästa aktion.

Låt grupperna A/B och C/D skifta uppgifter med varandra inom regelbundna tidsintervaller.

Tips

 • Se till att spelarna vid startpunkt A och B varierar sina första tillslag och tar bollen åt både höger och vänster håll samt att de alltid tar bägge tillslag, vid respektive aktion, med samma fot (höger/höger eller vänster/vänster).
 • Uppmana spelarna på startpunkt A och B att tajma sitt passningsspel i förhållande till spelarna på startpunkt C och D för att på så vis undvika att passningsspelet bryts genom att exempelvis bollarna träffar varandra.
 • Kräv precisa passningar med god hastighet mellan grupperna.
 • Var uppmärksam på att spelarna inte blir stillastående. Eftersom det endast är två spelare vid varje startpunkt blir tiden mellan varje aktion mycket liten, framförallt vid startpunkt C och D.

 

 

UPPVÄRMNING 2

15 minuter

Passningsspel mellan två grupper (2)

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.

Anvisningar

Startpunkt A och B (röd och blå - direktpassningsspel):

 • Bollhållaren på startpunkt A spelar ett väggspel med sin medspelare till höger.
 • Sedan spelar han en vertikal passning till spelaren närmast startpunkt B på andra sidan som spelar ett väggspel med sin medspelare till höger.
 • Därefter spelar han en vertikal passning...
 • Efter den vertikala passningen växlar bägge spelare, som genomfört väggspelet, positioner med varandra.

Startpunkt C och D (vit och grön - direktpassningsspel):

 • Bollhållaren på startpunkt C spelar ett väggspel med sin medspelare till höger.
 • Sedan spelar han en vertikal passning till spelaren närmast startpunkt D på andra sidan som spelar ett väggspel med sin medspelare till höger.
 • Därefter spelar han en vertikal passning...
 • Efter den vertikala passningen växlar bägge spelare, som genomfört väggspelet, positioner med varandra.

Låt den sidoplacerade medspelaren till höger skifta till andra sidan inom regelbundna tidsintervaller.

Tips

 • Se till att spelarna hela tiden, om möjligt, försöker att använda ett tillslag.
 • Var uppmärksam på att spelarna bibehåller en öppen position då de genomför sina positionsväxlingar.
 • Uppmana spelarna på samtliga startpunkter att tajma sitt passningsspel (exempelvis två tillslag i vissa situationer) i förhållande till övriga för att på så vis undvika att passningsspelet bryts genom att exempelvis bollarna träffar varandra vid de vertikala passningarna.
 • Kräv precisa passningar med god hastighet mellan grupperna.
 • Var uppmärksam på att spelarna inte blir stillastående. Eftersom det endast är två spelare vid varje startpunkt blir tiden mellan varje aktion mycket liten.

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

4-mot-4 + en neutral spelare med särskilt område (1)

 Träningspunkter

 • Bollinnehav
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 2" behålls. Avlägsna endast konorna som markerade spelarna startpunkter.
 • Målvakterna agerar som neutrala spelare på varsin planhalva.

Anvisningar

 • Spelarna med blå och röda träningsvästar utgör ett lag (4st) och spelarna med vita och gröna träningsvästar utgör ett lag (4st).
 • På bägge planhalvor spelas 4-mot-4 + 1 neutrala spelare.
 • Den neutrala spelaren på respektive planhalva deltar alltid med laget som har bollen.
 • Efter sju passningar inom laget försöker bollhållaren att nå en medspelare som förflyttat sig in i kvadraten med en passning.
 • Lyckas detta erhåller laget två poäng.
 • Om det bollhållande laget lyckas att spela 8 passningar inom laget utan att ta sig in i kvadraten erhåller de en poäng.
 • Spelet sker med insparkar om bollen spelats utanför linjerna.
 • Vilket lag lyckas att samla flest poäng?

Tips

 • Anpassa kvadraternas storlek utifrån spelarnas kunskapsnivå.
 • Skifta neutrala spelare inom regelbundna tidsintervaller.
 • Bryt spelet inom regelbundna tidsintervaller. Låt spelarna återhämta sig och samtidigt kort diskutera inom lagen vad som fungerar bra och vad de kan förbättra till nästa omgång.
 • Se till att bollhållande lag utnyttjar sitt övertal maximalt för att samla poäng.
 • Efter en bollerövring med många spelare på liten yta bör första passningen spelas bort därifrån till en fri medspelare i ett fritt område för att på så vis säkerställa fortsatt bollinnehav och undvika en snabb bollförlust. Detta ger laget tid att övergå från sin struktur i spelet mot bollen till en gynnsam struktur i spelet med bollen.
 • Uppmana spelarna att spela säkra och kontrollerade passningar mellan varandra och värdera när det är lämpligt att spela passningar med högre svårighetsgrad. Be dem fundera över, utifrån specifika situationer och omständigheter, vad effekten av passningen blir om de lyckas kontra misslyckas.

 

 

HUVUDÖVNING 2

20 minuter

4-mot-4 + en neutral spelare med särskilt område (2)

Träningspunkter

 • Bollinnehav
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls.
 • Målvakterna agerar som neutrala spelare inom kvadraterna på varsin planhalva.

Anvisningar

 • Spelarna med blå och röda träningsvästar utgör ett lag (4st) och spelarna med vita och gröna träningsvästar utgör ett lag (4st).
 • På bägge planhalvor spelas 4-mot-4 + 1 neutrala spelare (Mv som endast agerar inom kvadraten).
 • Den neutrala spelaren inom kvadraten (Mv) deltar alltid med laget som har bollen.
 • Efter sju passningar inom laget försöker bollhållaren att nå målvakten inom kvadraten med en lobbpassning.
 • Lyckas detta och målvakten fångar bollen med händerna erhåller laget två poäng.
 • Om det bollhållande laget lyckas att spela 8 passningar inom laget utan att spela en lobbpassning till målvakten inom kvadraten erhåller de en poäng.
 • Spelet sker med insparkar om bollen spelats utanför linjerna.
 • Vilket lag lyckas att samla flest poäng?

Tips

 • Anpassa kvadraternas storlek utifrån spelarnas kunskapsnivå.
 • Passningar längs marken till målvakten (se exempel i grafiken) innan laget spelat sju lyckade passningar ger inga poäng.
 • Bryt spelet inom regelbundna tidsintervaller. Låt spelarna återhämta sig och samtidigt kort diskutera inom lagen vad som fungerar bra och vad de kan förbättra till nästa omgång.
 • Se till att bollhållande lag utnyttjar sitt övertal maximalt för att samla poäng.
 • Efter en bollerövring med många spelare på liten yta bör första passningen spelas bort därifrån till en fri medspelare i ett fritt område för att på så vis säkerställa fortsatt bollinnehav och undvika en snabb bollförlust. Detta ger laget tid att övergå från sin struktur i spelet mot bollen till en gynnsam struktur i spelet med bollen.
 • Uppmana spelarna att spela säkra och kontrollerade passningar mellan varandra och värdera när det är lämpligt att spela passningar med högre svårighetsgrad. Be dem fundera över, utifrån specifika situationer och omständigheter, vad effekten av passningen blir om de lyckas kontra misslyckas.

 

 

SLUTÖVNING

20 minuter

Spel 5-mot-5 med åtta ytterspelare

Träningspunkter

 • Anfallstaktik
 • Försvarstaktik

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 2" behålls. Avlägsna endast kvadraterna.

Anvisningar

 • Lagen spelar 5-mot-5 på två mål med målvakter.
 • 4 offensiva ytterspelare deltar med respektive lag. De agerar endast på offensiv planhalva.
 • Spelet sker med insparkar och hörnor.
 • Efter ett mål, startar spelet återigen genom att målvakten kastar bollen till en av sina medspelare.
 • Skifta ytterspelare inom regelbundna tidsintervaller.
 • Vilket lag lyckas göra flest mål?

Tips

 • Uppmana ytterspelarna, utifrån specifika situationer och omständigheter, värdera om de skall använda ett eller två tillslag.
 • Bollhållande lag tillåts enbart spela passningar till sina offensiva ytterspelare då de passerat mittlinjen.
 • Förklara vikten av ett kontrollerat och säkert passningsspel under speluppbyggnaden. Sammanlänka passningarnas svårighetsgrad med vad effekten blir om de lyckas kontra misslyckas, särskilt med tanke på de fyra offensiva ytterspelarnas närvaro.

 

TILL TRÄNINGSPASS 18

 

TILL TRÄNINGSPASS 16

 

TILL ARKIV U19/17 INOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se