U19/17

 

TRÄNINGSPASS 43

UTOMHUS

 

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

14 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

10 minuter

Passningsparkour moturs

U19 17 U 43 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera en passningsparkour (röda konor) enligt grafiken (position C med blå konor).
 • Placera spelarna enligt grafiken.
 • Spelarna på position A och E har var sin boll.

Anvisningar

A - B - C - D - E - F - G - A...

Spelarna på position A och E startar samtidigt.

 • A passar med det andra tillslaget till B.
 • I och med passningen från A till B anpassar C sin position.
 • B passar direkt till C.
 • C passar direkt till D.
 • D dribblar till nästa kona och passar där till E, som har anpassat sin position.
 • E dribblar till F och lämnar över bollen till honom.
 • F passar med det andra tillslaget till G.
 • G passar med det andra tillslaget till A.
 • A passar med det andra tillslaget till B...

Efter passningen löper spelarna till nästa position och ställer sig sist.

Tips

 • Mot/medtagning, dribbling och passning endast med höger fot.
 • Kräv kraftfulla och raka passningar för att behålla tempot i övningen.
 • Se till att spelarna C och E anpassar sin position.

 

 

UPPVÄRMNING 2

10 minuter

Passningsparkour medurs

U19 17 U 43 2a

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.
 • Markera position C (blå konor) enligt grafiken.
 • Placera spelarna enligt grafiken.
 • Spelarna på position A och E har var sin boll.

Anvisningar

A - B - C - D - E - F - G - A...

Spelarna på position A och E startar samtidigt.

 • A passar med det andra tillslaget till B.
 • I och med passningen från A till B anpassar C sin position.
 • B passar direkt till C.
 • C passar direkt till D.
 • D dribblar till nästa kona och passar där till E, som har anpassat sin position.
 • E dribblar till F och lämnar över bollen till honom.
 • F passar med det andra tillslaget till G.
 • G passar med det andra tillslaget till A.
 • A passar med det andra tillslaget till B...

Efter passningen löper spelarna till nästa position och ställer sig sist.

Tips

 • Mot/medtagning, dribbling och passning endast med vänster fot.
 • Kräv kraftfulla och raka passningar för att behålla tempot i övningen.
 • Se till att spelarna C och E anpassar sin position.

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

Passningskombination med avslut

Först moturs

U19 17 U 43 3

efter halva övningstiden medurs

U19 17 U 43 4

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 2" behålls.
 • Markera position C (blå konor) enligt grafiken.
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

A - B - C - D - E - Avslut

 • A passar med det andra tillslaget till B.
 • I och med passningen från A till B anpassar C sin position.
 • B passar direkt till C.
 • C passar direkt till D.
 • D dribblar till nästa kona och passar i E:s löpväg.
 • E avslutar på mål med det första tillslaget.
 • Efter passningen löper spelarna till nästa position och ställer sig sist.
 • Målvakt byts efter varje avslut.
 • A passar med det andra tillslaget till B...
 • Markera position C (blå konor) på andra sidan och utför övningen medurs efter halva övningstiden.

Som variation:

 • B och C måste spela med två tillslag - mot/medtagning och passning.

Tips

 • Moturs - mot/medtagning och passning med höger fot och avslut med vänster fot.
 • Medurs - mot/medtagning och passning med vänster fot och avslut med höger fot.
 • Kräv kraftfulla och raka passningar för att behålla tempot i övningen.
 • Se till att spelare C anpassar sin position och E tajmar löpningen med D:s dribblingstempo.
 • Kräv precisa avslut nära stolpen.
 • Se till att målvakterna agerar matchlikt och skyddar första stolpen.

 

 

HUVUDÖVNING 2

20 minuter

Övertalsspel 4-mot-3

U19 17 U 43 5

Träningspunkter

 • Anfallstaktik
 • Försvarstaktik

Organisation

 • Markera en spelplan med två ytterzoner och en mittzon enligt grafiken.
 • Markera en mittlinje (blå konor) i mittzonen.
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Placera tre anfallare och tre försvarare ur varje lag i ytterzonerna och placera en fjärde anfallare ur varje lag i mittzonen.

Anvisningar

 • Anfallarna i mittzonen startar aktionen genom att passa till en medspelare i ytterzonen.
 • Efter den första passningen löper anfallarna från mittzonen till ytterzonen och spelet sker där 4-mot-3.
 • Erövrar försvararna bollen, ska de dribbla över mittlinjen.
 • Är aktionen avslutad, löper en annan anfallare ur varje lag till mittzonen och startar aktionen genom att passa till en medspelare i ytterzonen...

Variationer:

 • Utför övningen som en tävling. Ett poäng för varje mål. Vilket lag vinner?
 • Anfallarna måste spela ett antal passningar (t.ex. fyra passningar) innan de får avsluta på mål.

Tips

 • Kräv precisa avslut nära stolpen.
 • Uppmuntra anfallarna att avsluta med det första tillslaget ifall det är möjligt.

 

 

SLUTÖVNING

30 minuter

Övertalsspel 8-mot-6

U19 17 U 43 6

Träningspunkter

 • Anfallstaktik
 • Försvarstaktik

Organisation

 • Spelplanen är en planhalva.
 • Markera två straffområden.
 • Dela upp spelarna i ett anfallande lag med 8 spelare och i ett försvarande lag med 6 spelare.

Anvisningar

 • Spelet sker 8-mot-6 på två mål med målvakter.
 • Avslut på mål tillåts endast med första tillslaget i straffområdet - inga distansskott.
 • Spelet sker med inkast.
 • Efter avslut eller efter att bollen lämnat spelplanen över kortlinjen, fortsätts spelet av det anfallande lagets målvakt.
 • Dela upp spelarna i lika stora lag (7-mot-7) och låt lagen spela med samma regler som innan efter halva övningstiden.

Som variation:

 • Tillåt enbart passningar längs marken.

Tips

 • Vid övertalsspel 8-mot-6 är det särskilt viktigt att anfallarna på kanten dribblar in i straffområdet i högst möjliga tempo.
 • Uppmana de centralt agerande anfallarna att tajma löpningen så att de kan möta bollen och avsluta direkt på mål.

 

TILL TRÄNINGSPASS 44

 

TILL TRÄNINGSPASS 42

 

TILL ARKIV U19/17 UTOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se