U15/13

 

TRÄNINGSPASS 44

UTOMHUS

 

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

16 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

20 minuter

Inkast, passning och dribbling

U15 13 U 44 1

Spelplan 1

U15 13 U 44 2

Spelplan 2

U15 13 U 44 3

Träningspunkter

 • Inkast
 • Bollmot/medtagning
 • Passningsspel
 • Dribbling
 • Huvudspel

Organisation

 • Markera två spelplaner.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Placera spelarna enligt grafiken.
 • Samtliga spelare på position A och A1 har en boll.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

Spelplan 1:

A (A1) - B (B1) - C (C1) - A1 (A)...

 • A (A1) utför ett inkast till B (B1).
 • B (B1) tar emot bollen och passar med det andra tillslaget till C (C1).
 • C (C1) tar emot bollen, dribblar till position A1 (A) och ställer sig sist.
 • C (C1) utför en valfri fint framför de blå konorna när han dribblar.
 • A (A1) utför ett inkast till B (B1)...
 • Efter inkastet/passningen löper spelarna till nästa position.

Spelplan 2:

A (A1) - B (B1) - C (C1) - A (A1)...

 • A (A1) utför ett inkast till B (B1).
 • B (B1) nickar till C (C1).
 • C (C1) tar emot bollen, dribblar till position A (A1) och ställer sig sist.
 • C (C1) utför en valfri fint framför de blå konorna när han dribblar.
 • A (A1) utför ett inkast till B (B1)...
 • Efter inkastet/nickningen löper spelarna till nästa position.

Efter en fjärdedel av övningstiden utförs övningen medurs.

Efter halva övningen byter lagen spelplan med varandra.

Tips

 • Ge spelarna några minuter för individuellt bollarbete för övningen.
 • Anpassa spelplanens storlek till spelarnas kunskapsnivå.

 

 

UPPVÄRMNING 2

10 minuter

Jägare och löpare

U15 13 U 44 4

Träningspunkter

 • Koordination

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.
 • Dela upp lagen i två grupper med 4 jägare och 4 löpare.
 • Placera jägarna mellan spelplanerna.
 • Varje jägargrupp har en boll.
 • Målvakterna genomför ett målvaktsspecifikt träningsprogram.

Anvisningar

 • På tränarens kommando kastar båda jägargrupperna bollen till varandra tre gånger.
 • Den tredje jägaren som tar emot bollen, löper in på motståndarnas spelplan med bollen i handen och försöker att nudda två löpare så snabbt som möjligt.
 • Därefter löper han tillbaka till sin grupp och tränaren ger en ny startsignal...
 • Jägaren som först nuddar två löpare erhåller ett poäng.
 • Vilket lag har mest poäng efter att alla jägare har jagat en gång?

Som variation:

 • Vid varje startsignal ropar tränaren upp antalet gånger jägarna måste kasta bollen.

Tips

 • Anpassa spelplanens storlek, så att det inte blir för svårt för jägarna att nudda löparna.
 • Ingen får jaga två gånger på raken. Ifall den som jagade innan, tar emot den sista bollen igen, kastar han bollen till en annan jägare.

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

Avslut efter inkast (1)

Bollinnehavsspel 4-mot-4 med inkast

U15 13 U 44 5

Avslut efter inkast (1)

U15 13 U 44 6

Bollinnehavsspel 4-mot-4 med inkast

U15 13 U 44 7

Träningspunkter

 • Inkast
 • Bollmot/medtagning
 • Passningsspel
 • Dribbling
 • Avslut
 • Bollinnehav

Organisation

 • Markera positionerna A, B och C.
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Markera en spelplan.
 • Dela upp spelarna och placera dem enligt grafiken.

Anvisningar

Avslut efter inkast:

A - B - A - C - Avslut

 • A utför ett inkast till B.
 • B tar emot bollen och passar med det andra tillslaget tillbaka till A.
 • A tar emot bollen och passar med det andra tillslaget till C.
 • C tar emot bollen och avslutar på mål efter en kort tempodribbling.
 • Efter aktionen löper spelarna till nästa position.
 • A utför ett inkast till B...
 • Byt målvakten efter två avslut på mål.
 • Genomför övningen från andra sidan efter en fjärdedel av övningstiden.

Bollinnehavsspel 4-mot-4 med inkast:

 • Det röda laget spelar ett bollinnehavsspel och erhåller ett poäng för fem passningar i rad.
 • Erövrar det blå laget bollen, kontrar det och försöker att dribbla över en av de fyra linjerna (ett poäng). Lyckas detta med exakt två passningar, erhåller laget ytterligare ett poäng.
 • Varje gång bollen lämnar spelplanen, fortsätter det röda laget spelet med ett inkast.

Efter en fjärdedel av övningstiden spelar det blå laget ett bollinnehavsspel.

Efter halva övningstiden byter spelarna uppgifter med varandra.

Tips

 • Anpassa spelplanens storlek (bollinnehavsspel) till spelarnas kunskapsnivå.
 • Se till att A inte står still efter inkastet utan anpassar sin position.
 • Kräv precisa avslut nära stolpen eftersom övningen "avslut efter inkast" utförs utan motståndare.

 

 

HUVUDÖVNING 2

20 minuter

Avslut efter inkast (2)

Bollinnehavsspel 3-mot-3 + 2 ytterspelare med inkast

U15 13 U 44 8

Avslut efter inkast (2)

U15 13 U 44 9a

Bollinnehavsspel 3-mot-3 + 2 ytterspelare med inkast

U15 13 U 44 10

Träningspunkter

 • Inkast
 • Bollmot/medtagning
 • Passningsspel
 • Dribbling
 • Avslut
 • Bollinnehav

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls.
 • Markera positionerna A, B, C och D.
 • Dela upp spelarna och placera dem enligt grafiken.

Anvisningar

Avslut efter inkast:

A - B - C - D - Avslut

 • A utför ett inkast till B.
 • B tar emot bollen och passar med det andra tillslaget till C.
 • C passar direkt till D och rör sig åt sidan för att öppna en yta för D. I grafiken rör sig C, sett från D, till vänster och öppnar därmed en yta framför D:s högra sida. 
 • D tar emot bollen och avslutar på mål efter en kort tempodribbling.
 • Efter aktionen löper spelarna till nästa position.
 • A utför ett inkast till B...
 • Byt målvakten efter två avslut på mål.
 • Genomför övningen från andra sidan efter en fjärdedel av övningstiden.

Bollinnehavsspel 3-mot-3 + 2 ytterspelare med inkast:

 • Det bollhållande laget försöker att behålla bollen med hjälp av ytterspelarna.
 • Erövrar det försvarande laget bollen, försöker det likaså behålla bollen med ytterspelarnas hjälp.
 • Varje gång bollen lämnar spelplanen okontrollerat, fortsätter spelet med ett inkast från en av kortlinjerna.

Efter halva övningstiden byter spelarna uppgifter med varandra.

Tips

 • Anpassa spelplanens storlek (bollinnehavsspel) till spelarnas kunskapsnivå.
 • Se till att C snabbt går åt sidan efter passningen. På så vis kan D ta med bollen med det första tillslaget in i dribblingen.
 • Kräv precisa avslut nära stolpen eftersom övningen "avslut efter inkast" utförs utan motståndare.

 

 

SLUTÖVNING

20 minuter

Övertalsspel 8-mot-6 efter inkast

U15 13 U 44 11

Träningspunkter

 • Inkast
 • Anfallstaktik
 • Försvarstaktik

Organisation

 • Markera en spelplan med två inkastszoner (röda konor).
 • Markera tre kontringsmål (blå konor).
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i ett anfallande lag med 10 spelare och ett försvarande lag med 6 spelare + MV.
 • Utse två "inkastare" i det anfallande laget och placera dem i inkastszonerna.

Anvisningar

 • Efter ett inkast spelar det anfallande laget 8-mot-6 på mål.
 • Erövrar det försvarande laget bollen, kontrar det och försöker att passa genom ett av de tre kontringsmålen på kortlinjen.
 • Efter ett mål, en kontring eller ifall bollen går utanför spelplanen, startar övertalsspelet 8-mot-6 återigen med ett inkast...
 • Utse regelbundet nya inkastare.

Tips

 • Anpassa spelplanens storlek till spelarnas kunskapsnivå.
 • Kräv kraftfulla och precisa inkast.

 

TILL TRÄNINGSPASS 45

 

TILL TRÄNINGSPASS 43

 

TILL ARKIV U15/13 UTOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se