U15/13

 

TRÄNINGSPASS 45

UTOMHUS

 

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

12 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

10 minuter

Dribblingsteknik (1)

U15 13 U 45 1

Medurs

U15 13 U 45 2

Moturs

U15 13 U 45 3

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Koordination

Organisation

 • Markera en rektangel (16 x 16m) med en ruter i mitten (8 x 8m).
 • Placera ut koordinationshäckarna enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i fyra grupper.
 • Samtliga spelare har en boll.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaksspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

Spelarna

 • hoppar jämfota med boll i handen över koordinationshäckarna,
 • dribblar runt den röda konan,
 • dribblar runt den blå konan på sin vänstra sida,
 • dribblar till nästa grupp och ställer sig sist...

Efter halva övningstiden utförs övningen moturs (spelarna dribblar runt den blå konan på sin högra sida).

Tips

 • Efter att spelaren dribblat runt den röda konan, startar nästa spelare att hoppa över koordinationshäckarna. 
 • Kräv att spelarna skiftar dribblingsriktning vid konan med ett tillslag.
 • Se till att spelarna höjer dribblingstempot i den fria ytan bakom konan.

 

 

UPPVÄRMNING 2

10 minuter

Dribblingsteknik (2)

U15 13 U 45 4

U15 13 U 45 5

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Koordination

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.
 • Placera två spelare utan boll i rutern.

Anvisningar

De första spelarna ur varje grupp startar samtidigt och

 • hoppar jämfota med boll i handen över koordinationshäckarna,
 • dribblar runt den röda konan och
 • försöker att dribbla över ruterns linjer (ett poäng).

Spelarna i rutern försöker att undvika detta genom att nudda de dribblande spelarna.

Vilken spelare lyckas att samla mest poäng?

Byt regelbundet spelare i rutern.

Tips

 • När en spelare dribblat över ruterns linjer eller nuddats, måste han lämna rektangeln. Efter att samtliga fyra spelare lämnat rektangeln, startar de nästkommande fyra spelarna samtidigt.

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

Dribblingsteknik (3)

U15 13 U 45 6

Träningspunkter

 • Dribbling
 • 1-mot-1 offensivt
 • 1-mot-1 defensivt
 • Avslut

Organisation

 • Markera en spelplan (40 x 20m) med en mittlinje (blå konor).
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i ett anfallande lag (röd) och ett försvarande lag (blå).
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Anfallaren och försvararen försöker att avsluta på mål i 1-mot-1.
 • Efter ett mål eller när bollen lämnat spelplanen, löper de nästkommande två spelarna in på spelplanen...
 • Efter halva övningstiden byter lagen uppgifter med varandra.

Tips

 • Kräv att anfallaren dribblar snabbt, så att han minskar distansen till målet innan han kommer in en 1-mot-1 situation.
 • Utför övningen som en tävling.

 

 

 HUVUDÖVNING 2

20 minuter

Dribblingsteknik (4)

U15 13 U 45 7

Träningspunkter

 • Dribbling
 • 1-mot-1 offensivt
 • 1-mot-1 defensivt
 • Avslut
 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls.

Anvisningar

 • Anfallaren och försvararen försöker att avsluta på mål i 1-mot-1.
 • Efter ett mål i 1-mot-1 eller när bollen lämnat spelplanen, löper de nästkommande två spelarna in på spelplanen i 2-mot-2...
 • Efter ett mål i 2-mot-2 eller när bollen lämnat spelplanen, löper de nästkommande två spelarna in på spelplanen och försöker att avsluta på mål i 1-mot-1...
 • Efter halva övningstiden byter lagen uppgifter med varandra.

Variationer:

 • 1-mot-1 i maximalt 10 sekunder.
 • Ifall inget avslut nås inom 10 sekunder, löper de nästkommande två spelarna in på spelplanen i 2-mot-2.
 • 2-mot-2 i maximalt 20 sekunder.

Tips

 • Kräv att anfallaren dribblar snabbt, så att han minskar distansen till målet innan han kommer in en 1-mot-1 situation.
 • Utför övningen som en tävling.

 

  

SLUTÖVNING

30 minuter

Spel med dribblingslinjer

U15 13 U 45 8

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Markera en spelplan (60 x 30m).
 • Markera en dribblingslinje (blå konor) 15m framför varje mål.
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag.

Anvisningar

 • Spelet sker 6-mot-6 på två mål med målvakter.
 • Avslut kan endast nås efter en dribbling över motståndarnas dribblingslinje.
 • Spelet sker utan inkast.
 • Vilket lag vinner?

Som variation:

 • Lyckas en spelare att dribbla över dribblingslinjen, får han avsluta på mål i 1-mot-1 utan att en försvarare får ingripa.

Tips

 • Ifall spelarna dribblar för lite, låt de spela med minst tre tillslag. På det sättet uppstår situationer som spelarna enbart kan lösa genom att dribbla och inte genom att passa.

 

TILL TRÄNINGSPASS 46

 

TILL TRÄNINGSPASS 44

 

TILL ARKIV U15/13 UTOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se