U15/13 INOMHUS

ÖVNINGAR 31-34

UPPVÄRMNING

 

ÖVNING 31

UPPVÄRMNING

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Dribbling från två startpunkter (1)

Träningspunkter

 • Dribbling

Organisation

 • Placera åtta platta konor enligt grafiken.
 • Markera fyra dribblingsbanor enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Dela upp spelarna från bägge lag i sammanlagt 8 grupper.
 • Samtliga spelare har en boll.

Anvisningar

 • Spelarna som befinner sig först på position A och C startar samtidigt att dribbla.
 • Spelaren från position A dribblar till den platta konan (se grafiken) och rundar den ett varv för att sedan dribbla vidare till position C.
 • Spelaren från position C dribblar till dribblingsbanan och tar sig igenom den för att sedan dribbla vidare till position A.
 • Därefter startar nästkommande spelare på position A och C samtidigt att dribbla...
 • Detsamma gäller för spelarna på position B och D.

Variationer:

 • Bestäm hur spelarna ska dribbla (suldribbling, tvåfotare, höger eller vänster fot).
 • Låt spelarna utföra finter utifrån egen kreativitet under varje dribblingssträcka.

Tips

 • Se till att spelarna startar samtidigt.
 • Uppmana spelarna att hela tiden ha fullständig kontroll på bollen.
 • Var uppmärksam på att spelarna använder många tillslag under varje dribblingssträcka och inte "spelar" bollen långt framför sig. Detta för att öka kontrollen samtidigt som möjligheterna att förändra dribblingen vid behov ökar när bollen befinner sig nära kroppen.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 32

UPPVÄRMNING

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Dribbling från två startpunkter (2)

Träningspunkter

 • Dribbling

Organisation

 • Placera åtta platta konor enligt grafiken.
 • Markera fyra dribblingsbanor enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Dela upp spelarna från bägge lag i sammanlagt 8 grupper.
 • Samtliga spelare har en boll.

Anvisningar

 • Spelarna som befinner sig först på position A och C startar samtidigt att dribbla.
 • Spelaren från position A dribblar till dribblingsbanan, tar sig igenom den från vänster sida (om första konan) för att sedan dribbla vidare till position C.
 • Spelaren från position C dribblar till dribblingsbanan, tar sig igenom den från vänster sida (om första konan) för att sedan dribbla vidare till position A.
 • Därefter startar nästkommande spelare på position A och C samtidigt att dribbla...
 • Detsamma gäller för spelarna på position B och D.

Variationer:

 • Bestäm hur spelarna ska dribbla (suldribbling, tvåfotare, höger eller vänster fot).
 • Låt spelarna utföra finter utifrån egen kreativitet under varje dribblingssträcka.
 • Inför en tävling för att öka svårighetsgraden - låt spelarna först dribbla till den platta konan, vända tillbaka, ta sig igenom dribblingsbanan och dribbla vidare till motsatt sida. Förste spelare att komma över till andra sidan med bollen under kontroll erhåller 1 poäng. Vilken spelare lyckas samla flest poäng under en viss tid?

Tips

 • Se till att spelarna startar samtidigt.
 • Uppmana spelarna att hela tiden ha fullständig kontroll på bollen bland annat för att inte krocka med varandra i dribblingsbanan.
 • Var uppmärksam på att spelarna använder många tillslag under varje dribblingssträcka och inte "spelar" bollen långt framför sig. Detta för att öka kontrollen samtidigt som möjligheterna att förändra dribblingen vid behov ökar när bollen befinner sig nära kroppen.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

  

ÖVNING 33

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

18 utespelare och 2 målvakter

Passning och förflyttning (1)

Övningen startar med att spelare B förflyttar sig en liten bit framåt samtidigt som spelare C och D förflyttar sig en bit åt vänster...

...Därefter passar spelare A till spelare B som direkt spelar tillbaka till spelare A...

...Direkt efter passningen förflyttar sig spelare B och D en bit bakom den blå konan samtidigt som spelare C förflyttar sig en bit framför den blå konan...

...Därefter passar spelare A till spelare C som direkt spelar tillbaka till spelare A...

...Direkt efter passningen förflyttar sig spelare D åt höger och sedan en liten bit framåt samtidigt som spelare C och B förflyttar sig en bit åt höger...

...Därefter passar spelare A till spelare D som direkt spelar tillbaka till spelare A...

...Direkt efter passningen förflyttar sig spelare B och C tillbaka till sina ursprungspositioner innan samtliga tre (B, C och D) förflyttar sig upp till mittlinjen för att sedan ta sig tillbaka till sina ursprungspositioner där de ställer sig sist i ledet...

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Placera sex konor enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i tre lag.
 • Dela upp spelarna från samtliga tre lag i sammanlagt 6 grupper.
 • Placera spelarna enligt grafiken.
 • En boll per planhalva.

Anvisningar

A-B-A-C-A-D-A...

 • Övningen startar med att spelare B förflyttar sig en liten bit framåt samtidigt som spelare C och D förflyttar sig en bit åt vänster.
 • Därefter passar spelare A till spelare B som direkt spelar tillbaka till spelare A.
 • Direkt efter passningen förflyttar sig spelare B och D en bit bakom den blå konan samtidigt som spelare C förflyttar sig en bit framför den blå konan.
 • Därefter passar spelare A till spelare C som direkt spelar tillbaka till spelare A.
 • Direkt efter passningen förflyttar sig spelare D åt höger och sedan en liten bit framåt samtidigt som spelare C och B förflyttar sig en bit åt höger.
 • Därefter passar spelare A till spelare D som direkt spelar tillbaka till spelare A.
 • Direkt efter passningen förflyttar sig spelare B och C tillbaka till sina ursprungspositioner innan samtliga tre (B, C och D) förflyttar sig upp till mittlinjen för att sedan ta sig tillbaka till sina ursprungspositioner där de ställer sig sist i ledet...
 • Nästa grupp, med nästa spelare på position B, startar direkt efter den sista passningen från föregående grupp.
 • Spelare A genomför inga förflyttningar.
 • Skifta spelare A inom regelbundna tidsintervaller.
 • Låt grupperna skifta positioner med varandra efter ca 5 minuter.

Variationer:

 • Låt spelare A fritt bestämma passningssekvens där alla spelare (B, C och D) tar i bollen en gång var.
 • Spelare B, C och D använder två tillslag istället för ett.

Tips

 • Låt spelarna genomföra olika rörelseövningar då de förflyttar sig till mittlinjen och tillbaka.
 • Se till att spelare A använder två tillslag om så behövs för att spela precisa passningar till spelare B, C och D.
 • Var uppmärksam på att spelare B, C och D genomför sina förflyttningar korrekt samtidigt som de inte förblir helt stillastående.
 • Uppmana spelare A att hela tiden justera sin position för att därmed på bästa möjliga sätt förbereda sig för nästa sekvens.
 • Kräv precision i passningsspelet då det är direkt avgörande för övningens dynamik och kvalitet. Spelarna bör hellre spela precisa passningar med lägre hastighet än oprecisa passningar med hög hastighet.
 • Placera gärna spelare på position A som under match agerar som mittfältare.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 34

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

18 utespelare och 2 målvakter

Passning och förflyttning (2)

Övningen startar med att spelare B förflyttar sig en liten bit framåt samtidigt som spelare C och D förflyttar sig en bit åt vänster...

...Därefter passar spelare A till spelare B som direkt spelar tillbaka till spelare A...

...Direkt efter passningen förflyttar sig spelare B och D en bit bakom den blå konan samtidigt som spelare C förflyttar sig en bit framför den blå konan...

...Därefter passar spelare A till spelare C som direkt spelar tillbaka till spelare A...

...Direkt efter passningen förflyttar sig spelare D åt höger och sedan en liten bit framåt samtidigt som spelare C och B förflyttar sig en bit åt höger...

...Därefter passar spelare A till spelare D som direkt spelar tillbaka till spelare A...

...Direkt efter passningen förflyttar sig spelare B och C tillbaka till sina ursprungspositioner innan samtliga tre (B, C och D) förflyttar sig i riktning mot "sina" tre bollhållare på motsatt planhalva. Där spelar de en passning med vardera spelare på "sin bana" (spelare C avslutar med ett uppvärmningsskott på målvakten i målet) för att sedan ta sig tillbaka till sina ursprungspositioner där de ställer sig sist i ledet...

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Placera fem konor enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i tre lag.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

A-B-A-C-A-D-A... + 3 direktpassningar på motsatt planhalva

 • Övningen startar med att spelare B förflyttar sig en liten bit framåt samtidigt som spelare C och D förflyttar sig en bit åt vänster.
 • Därefter passar spelare A till spelare B som direkt spelar tillbaka till spelare A.
 • Direkt efter passningen förflyttar sig spelare B och D en bit bakom den blå konan samtidigt som spelare C förflyttar sig en bit framför den blå konan.
 • Därefter passar spelare A till spelare C som direkt spelar tillbaka till spelare A.
 • Direkt efter passningen förflyttar sig spelare D åt höger och sedan en liten bit framåt samtidigt som spelare C och B förflyttar sig en bit åt höger.
 • Därefter passar spelare A till spelare D som direkt spelar tillbaka till spelare A.
 • Direkt efter passningen förflyttar sig spelare B och C tillbaka till sina ursprungspositioner innan samtliga tre (B, C och D) förflyttar sig i riktning mot "sina" tre bollhållare på motsatt planhalva. Där spelar de en passning med vardera spelare på "sin bana" (spelare C avslutar med ett uppvärmningsskott på målvakten i målet) för att sedan ta sig tillbaka till sina ursprungspositioner där de ställer sig sist i ledet...
 • Nästa grupp, med nästa spelare på position B, startar direkt efter den sista passningen (D till A) från föregående grupp.
 • Spelare A genomför inga förflyttningar.
 • Skifta spelare A inom regelbundna tidsintervaller.
 • Låt grupperna på bägge planhalvor skifta positioner med varandra efter ca 7 minuter.
 • Skifta målvakt i målet efter halva övningstiden.

Variationer:

 • Låt spelare A fritt bestämma passningssekvens där alla spelare (B, C och D) tar i bollen en gång var.
 • Spelare B, C och D använder två tillslag istället för ett.
 • Byt ut direktpassningarna på motsatt planhalva mot volleypassningar, nedtagning på lår/bröst och passning, nick m.m.

Tips

 • Se till att spelare A använder två tillslag om så behövs för att spela precisa passningar till spelare B, C och D.
 • Var uppmärksam på att spelare B, C och D genomför sina förflyttningar korrekt samtidigt som de inte förblir helt stillastående.
 • Uppmana spelare A att hela tiden justera sin position för att därmed på bästa möjliga sätt förbereda sig för nästa sekvens.
 • Kräv precision i passningsspelet då det är direkt avgörande för övningens dynamik och kvalitet. Spelarna bör hellre spela precisa passningar med lägre hastighet än oprecisa passningar med hög hastighet.
 • Placera gärna spelare på position A som under match agerar som mittfältare.
 • Se till att spelarna även är noggranna då de genomför direktpassningarna på motsatt planhalva.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

Ditt fotbollsbibliotek.se