U19/17 INOMHUS

ÖVNINGAR 21-30

UPPVÄRMNING

 

ÖVNING 21

UPPVÄRMNING

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

14 utespelare och 2 målvakter

"Basket" på pallplintar

U19 17 I 11 1

Träningspunkter

 • Koordination

Organisation

 • Placera ut två pallplintar upp och ned.
 • Dela upp spelarna i två lag.

Anvisningar

 • "Basket" 8-mot-8 på två upp- och nedvända pallplintar.
 • Målet är att kasta in bollen i motståndarlagets pallplint.
 • Vilket lag vinner?

Variationer:

 • Bollen får inte kastas högre än axelhöjd.
 • Maximalt tre steg med bollen i handen.

Tips

 • Kasta bollen direkt när det är möjligt.
 • Bilda trianglar och ruter för att erbjuda bollhållaren flera passningsoptioner.
 • Använda olika bollar - fotboll, basketboll eller rugbyboll.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 22

UPPVÄRMNING

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

14 utespelare och 2 målvakter

"Handboll" på fyra plintar

U19 17 I 11 2

Träningspunkter

 • Koordination

Organisation

 • Placera ut fyra plintar enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två lag.

Anvisningar

 • "Handboll" 8-mot-8 på fyra plintar.
 • Poäng görs genom att träffa en av motståndarlagets plintar.
 • Vilket lag får flest poäng?

Variationer:

 • Bollen får inte kastas högre än axelhöjd.
 • Maximalt tre steg med bollen i handen.

Tips

 • Spelarna ska passa så snabbt som möjligt.
 • Bilda trianglar och ruter för att erbjuda bollhållaren flera passningsoptioner.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 23

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

12 utepelare och 2 målvakter

Spela runt plinten (1)

U19 17 I 12 1

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Placera ut två plintar enligt grafiken.
 • Markera positioner (röda konor).
 • Dela upp spelarna i två lag och placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Spelare A dribblar till konan mittemot plinten och passar i B:s löpväg.
 • B passar med det andra tillslaget i C:s löpväg.
 • C passar med det andra tillslaget i A:s löpväg...
 • Efter varje passning förflyttar sig spelarna till nästa position.
 • Låt spelarna genomföra passningsspelet åt andra hållet efter halva övningstiden.

Tips

 • Se till att spelarna endast passar med vänster fot medurs och med höger fot moturs.
 • Kräv precisa passningar i medspelarnas löpväg.
 • Observera att spelarna genomför sina föraktioner (läs mer...). Tack vare föraktionen befinner sig spelarna i en öppen position och kan ta med bollen med de första tillslaget i spelriktningen.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 24

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

12 utespelare och 2 målvakter

Spela runt plinten (2)

U19 17 I 12 2

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Placera ut två plintar enligt grafiken.
 • Markera positioner (röda konor).
 • Dela upp spelarna i två lag och placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Spelare A dribblar till konan mittemot plinten och passar i B:s löpväg.
 • B passar med det andra tillslaget i C:s löpväg.
 • C spelar ett väggspel mot plinten med det andra tillslaget och passar därefter med det andra tillslaget i A:s löpväg...
 • Efter varje passning förflyttar sig spelarna till nästa position.
 • Låt spelarna genomföra passningsspelet åt andra hållet efter halva övningstiden.

Tips

 • Se till att spelarna endast passar med vänster fot medurs och med höger fot moturs.
 • Kräv precisa passningar i medspelarnas löpväg.
 • Observera att spelarna genomför sina föraktioner. Tack vare föraktionen befinner sig spelarna i en öppen position och kan ta med bollen med de första tillslaget i spelriktningen.
 • Se till att spelare C intar en frontal position framför plinten innan väggspelet.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 25

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

13 utespelare och 2 målvakter

Dribbling i femkant

U19 17 I 13 1

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Placera ut två plintar - positioner B och E.
 • Markera tre trianglar - positioner A, C och D.
 • Placera 3 spelare på varje position.

Anvisningar

 • A dribblar till B, överlämnar bollen och ställer sig sist.
 • B dribblar till C och överlämnar bollen...
 • Spelarna vid trianglarna måste starta genom trianglarna.
 • Efter halva övningstiden genomförs övningen medurs.

Som variation:

 • Spelare A startar när föregående spelare når position D.

Tips

 • Se till att spelarna tar emot bollen från vänster med höger fot och bollen från höger med vänster fot.
 • Se till att spelarna rör bollen med varje steg när de dribblar.
 • Spelarna A, C och D måste tajma löpningen genom triangeln.
 • Spelarna B och E måste tajma löpningen runt "motståndaren" (plinten).

 

Dribbling i femkant

Variation

U19 17 I 13 6

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 26

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

13 utespelare och 2 målvakter

Passning och medtagning i femkant

U19 17 I 13 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Placera ut två plintar - positioner B och E.
 • Markera tre trianglar - positioner A, C och D.
 • Placera 3 spelare på varje position.

Anvisningar

 • A passar med det andra tillslaget till B, löper till nästa position och ställer sig sist.
 • B tar med bollen med det första tillslaget i spelriktningen, passar med det andra tillslaget till C, löper till nästa position och ställer sig sist.
 • C tar med bollen med det första tillslaget...
 • Spelarna A, C och D måste tajma löpningen genom triangeln.
 • Efter halva övningstiden genomförs övningen medurs.

Som variation:

 • Spelarna växlar spelriktningen på tränarens kommando.

Tips

 • Passningsmottagaren ska placera sig i en "öppen position" med ansiktet mot spelplanen.
 • Se till att spelarna tar emot passningen från vänster med höger fot och passningen från höger med vänster fot.
 • Ta emot passningen med insidan, få ögonkontakt med medspelaren och spela en precis passning.
 • Se till att spelarna tar emot passningen med "rätt fot" efter att spelriktningen växlats.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 27

UPPVÄRMNING

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

9 utespelare och 2 målvakter

Dribbling, koordination och bollarbete

U19 17 I 14 1

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Koordination
 • Bollarbete

Organisation

 • Markera två dribblingskorridorer.
 • Placera ut koordinationshäckar enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två grupper.
 • Samtliga spelare har en boll.

Anvisningar

Spelarna

 • dribblar genom dribblingskorridoren,
 • lyfter upp bollen vid den sista konan (blå), springer genom koordinationshäckarna med bollen i handen och
 • jonglerar till den andra gruppen och ställer sig sist.

Tips

 • Se till att spelarna använder båda fötterna vid dribbling.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 28

UPPVÄRMNING

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

9 utespelare och 2 målvakter

Dribbling, dubbelt väggspel, koordination och bollarbete

U19 17 I 14 2

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Passningsspel
 • Koordination
 • Bollarbete

Organisation

 • Markera två dribblingskorridorer.
 • Placera plintarna enligt grafiken.
 • Placera ut koordinationshäckar enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två grupper.
 • Samtliga spelare har en boll.

Anvisningar

Spelarna

 • dribblar genom dribblingskorridoren,
 • passar två gånger mot plinten,
 • lyfter upp bollen vid den sista konan (blå), springer genom koordinationshäckarna med bollen i handen och
 • jonglerar till den andra gruppen och ställer sig sist.

Tips

 • Se till att spelarna använder båda fötterna vid dribbling.
 • Spelarna bör ta emot returen från plinten med den tekniskt "korrekta" foten.

Spelriktning:

 • Höger = höger fot.
 • Vänster = vänster fot.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 29

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Passningsspel i öppen position (1)

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera två cirklar (med 8+8 konor) enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två grupper med 8 spelare i varje.
 • Placera spelarna enligt grafiken.
 • En boll per grupp.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

Passningssekvens: Lång-kort-kort-lång...

 • Bollhållaren startar passningsspelet med att spela en längre passning längs marken till någon av sina medspelare.
 • Passningsmottagaren spelar därefter en kort passning till någon av spelarna bredvid sig, får tillbaka bollen direkt och spelar sedan en lång passning till någon av sina medspelare...
 • Passningsspelet sker med ett tillslag.

Variationer:

 • Låt spelarna passa helt fritt mellan varandra på ett tillslag.
 • Låt spelarna genomföra passningsspelet med två bollar istället för en.
 • Dela in spelarna i fyra par och låt dem behålla sina positioner. Sitter passningsmottagarens partner på huk måste han använda två tillslag när han tar emot den långa passningen. Spelar paren en längre passning längs marken mellan varandra används ett tillslag. 

Tips

 • Uppmana spelarna att använda fler tillslag om situationen kräver för att på så vis upprätta ett kontrollerat passningsspel.
 • Spelarna bör kontinuerligt justera sina positioner under passningsspelets gång - Se till att de ständigt intar en öppen position.
 • Spelarna bör försöka att spela de längre passningarna längs marken med både kraft och kontroll för att generera en gynnsam passningshastighet i passningsspelet.
 • Var uppmärksam på att spelarna arbetar lätt på framfötterna för att därmed lättare kunna hantera en oprecis passning utan att passningsspelet bryts eller förlorar sin dynamik.
 • Se till att spelaren som tar emot den långa passningen backar utanför cirkeln för att skapa en bättre vinkel till sina medspelare bredvid sig och därmed bringa bättre förutsättningar för en lyckad passning i nästa situation.
 • Förklara för spelarna hur passningsspelets dynamik hör ihop med situationskorrekt ben.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 30

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Passningsspel i öppen position (2)

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera två cirklar (med 8+8 konor) enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två grupper med 8 spelare i varje.
 • Placera fyra spelare med varsin boll vid konorna på insidan.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

 • Spelarna utan boll rör sig fritt på insidan.
 • Därefter förflyttar de sig mot en ledig kona på utsidan och erhåller en passning från bollhållaren framför sig.
 • Tillsammans spelar de fyra direktpassningar mellan varandra innan spelaren utan boll återigen förflyttar sig till insidan för att sedan en än gång förflytta sig mot en ledig kona på utsidan...
 • Skifta spelare vid konorna på insidan inom regelbundna tidsintervaller.

Som variation:

 • Låt spelarna spela två eller sex direktpassningar mellan varandra innan spelaren utan boll återigen förflyttar sig till insidan.

Tips

 • Se till att spelarna som förflyttar sig från insidan till en ledig kona på utsidan "slår om" och backar ut för att på så vis upprätta en öppen position och därigenom se samtliga spelare på planhalvan.  
 • Var uppmärksam på att spelarna arbetar lätt på framfötterna för att därmed lättare kunna hantera en oprecis passning utan att passningsspelet bryts eller förlorar sin dynamik.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

Ditt fotbollsbibliotek.se