U15/13 UTOMHUS

ÖVNINGAR 61-70

UPPVÄRMNING

 

ÖVNING 61

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

8 spelare

Passningsspel genom frisparksfigurer (1)

Åt vänster...

U15 13 U 31 1a

Åt höger...

U15 13 U 31 2a

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Placera 6 frisparksfigurer och en kona enligt grafiken (om ingen tillgång till frisparksfigurer finns, använd endast konor istället).
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Spelare A passar med det andra tillslaget till spelare B, som genomfört en föraktion (läs mer...)  åt sidan.
 • Spelare B tar bollen i spelriktningen och passar sedan med det andra tillslaget till spelare C, som genomfört en föraktion åt sidan och placerat sig bakom de tre mittersta frisparksfigurerna.
 • Spelare C tar bollen i spelriktningen och passar sedan med det andra tillslaget till spelare D, som genomfört en föraktion åt sidan.
 • Spelare D tar bollen i spelriktningen och passar sedan med det andra tillslaget till spelare E, som genomfört en föraktion åt sidan.
 • Därefter dribblar spelare E ned till startpunkten och ställer sig sist i ledet.
 • Nästa spelare vid startpunkten startar därefter en ny aktion...
 • Efter varje avslutad aktion skiftar samtliga spelare en position vidare.
 • Efter halva övningstiden utförs övningen på höger sida.

Tips

 • Se till att spelarna genomför sina föraktioner.
 • Spelarna bör försöka ta bollen i spelriktningen med det första tillslaget.
 • Var uppmärksam på att spelare C tar emot passningen från spelare B bakom de tre mittersta frisparksfigurerna.
 • Observera att spelare C orienterar sig utifrån spelare B.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 62

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

8 spelare

Passningsspel genom frisparksfigurer (2)

Åt vänster...

U15 13 U 31 3a

Åt höger...

U15 13 U 31 4a

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Placera 6 frisparksfigurer och en kona enligt grafiken (om ingen tillgång till frisparksfigurer finns, använd endast konor istället).
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Spelare A passar med det andra tillslaget till spelare B, som genomfört en föraktion åt sidan.
 • Spelare B tar bollen i spelriktningen och passar sedan med det andra tillslaget till spelare C, som genomfört en föraktion åt sidan och placerat sig framför de tre mittersta frisparksfigurerna.
 • Spelare C passar sedan direkt tillbaka till spelare B.
 • Spelare B passar direkt till spelare D, som genomfört en föraktion åt sidan.
 • Spelare D tar bollen i spelriktningen och passar sedan med det andra tillslaget till spelare E, som genomfört en föraktion åt sidan.
 • Därefter dribblar spelare E ned till startpunkten och ställer sig sist i ledet.
 • Nästa spelare vid startpunkten startar därefter en ny aktion...
 • Efter varje avslutad aktion skiftar samtliga spelare en position vidare.
 • Efter halva övningstiden utförs övningen på höger sida.

Tips

 • Se till att spelarna genomför sina föraktioner.
 • Spelarna bör försöka använda situationskorrekt ben. 
 • Var uppmärksam på att spelare C direkt spelar tillbaka bollen till spelare B från en position framför de tre mittersta frisparksfigurerna.
 • Observera att spelare C orienterar sig utifrån spelare B.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 63

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

8 spelare

Två aktioner i samma kvadrat

U15 13 U 32 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Bollarbete

Organisation

 • Markera en kvadrat (12 x 12 meter).
 • Dela upp spelarna i två grupper.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

Passningssekvenser:

A - B - A - D - A - B...

C - D - C - B - C - D...

 • De "röda" spelarna A och C startar övningen samtidigt - A passar till B och C passar till D.
 • Spelarna B och D passar direkt tillbaka till A och C.
 • Nu växlar A och C spelriktning - A passar till D och C passar till B.
 • Spelarna D och B passar direkt tillbaka till A och C.
 • Nu växlar A och C återigen spelriktningen...
 • Efter 1 1/2 minut startar de "röda" spelarna B och D övningen samtidigt - B passar till C och D passar till A...
 • Spelarna i den andra gruppen jonglerar och dribblar under tiden fritt.
 • Efter att varje "röd" spelare startat övningen en gång, byter grupperna uppgifter med varandra.

Tips

 • Se till att alla spelare ständigt är i rörelse och utför de nödvändiga föraktionerna (läs mer...).

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 64

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

8 spelare

Triangel-tävling

U15 13 U 32 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera en kvadrat (12 x 12 meter).
 • Dela upp spelarna i två grupper.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • På tränarens kommando passar A (röd och blå) med det andra tillslaget till B.
 • B tar med bollen åt sidan med det första tillslaget och passar till C med det andra tillslaget.
 • Därefter dribblar C till kvadratens mitt och passar sedan till A.
 • A tar med bollen i spelriktningen med det första tillslaget och passar till B med det andra tillslaget...
 • Samtliga spelare löper till nästa position efter passningen.
 • Vilken grupp klarar först en hel runda?
 • Efter halva övningstiden utförs övningen medurs - 2 spelare på position C.

Som variation:

 • Spelarna utför en fint under dribblingen.

Tips

 • Se till att alla spelare ständigt är i rörelse och utför de nödvändiga föraktionerna (läs mer...).

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 65

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

5 utespelare och 1 målvakt

Från en stängd position till en öppen position (1)

U15 13 U 33 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Placera konorna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Spelare A passar med det andra tillslaget till spelare B, som genomfört en föraktion (läs mer...) åt sidan.
 • Spelare B tar bollen i spelriktningen och passar sedan med det andra tillslaget till spelare A, som förflyttat sig snett framåt mot en av de bägge röda konorna (se grafiken).
 • Spelare A tar sedan bollen i spelriktningen och dribblar därefter tillbaka till startpunkten.
 • Nästa spelare vid startpunkten startar därefter en ny aktion...
 • Övningen utförs varannan gång åt höger och varannan gång åt vänster.

Tips

 • Se till att spelare B genomför sin föraktion.
 • Var uppmärksam på att spelare A intar en öppen position efter passningen till spelare B. 
 • Spelarna bör försöka ta bollen i spelriktningen med det första tillslaget.
 • Anpassa avståndet mellan spelare A och B utifrån spelarnas kunskapsnivå.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 66

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

5 utespelare och 1 målvakt

Från en stängd position till en öppen position (2)

U15 13 U 33 2

 Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Placera konorna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Spelare A passar med det andra tillslaget till spelare B, som genomfört en föraktion åt sidan.
 • Spelare B tar bollen i spelriktningen och passar sedan med det andra tillslaget till spelare A, som förflyttat sig snett framåt mot en av de bägge röda konorna (se grafiken).
 • Spelare A passar därefter tillbaka med det andra tillslaget till spelare B.
 • Spelare B passar sedan med det andra tillslaget till spelare C, som i och med den första passningen (A till B) förflyttat sig snett framåt mot den obemannade röda konan.  
 • Spelare C tar sedan bollen i spelriktningen och dribblar därefter tillbaka till startpunkten.
 • Nästa spelare vid startpunkten startar därefter en ny aktion...
 • Övningen utförs varannan gång åt höger och varannan gång åt vänster.

Tips

 • Se till att spelare B genomför sin föraktion.
 • Var uppmärksam på att spelare A spelar en precis passning tillbaka till spelare B. 
 • Spelarna bör försöka ta bollen i spelriktningen med det första tillslaget.
 • Anpassa avståndet mellan spelare A och B utifrån spelarnas kunskapsnivå.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 67

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

10 utespelare och 2 målvakter

Öppen position och bollens linje (1)

U15 13 U 34 1

Bakom bollens linje

U15 13 U 34 6

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera två spelplaner.
 • Markera en triangel framför varje spelplan.
 • Dela upp spelarna i två lag.

Anvisningar

 • Spelarna passar till varandra med två tillslag.
 • På tränarens kommando spelar spelarna på spelplanen fyra direktpassningar.
 • Spelaren, som tar emot den fjärde passningen, passar med det andra tillslaget till spelaren som erbjuder sig i triangeln och löper därefter till triangeln.
 • Spelaren i triangeln tar med bollen in i dribblingen, passar till en spelare på spelplanen, löper därefter in på spelplanen och deltar i passningsspelet med två tillslag...

Variationer:

 • Den dribblande spelaren utför en fint.
 • Variera antalet passningar.
 • Spelaren, som passar till spelaren i triangeln, spelar därefter ett väggspel med honom.

Tips

 • Spelaren vid triangeln måste anpassa sin position redan under passningsspelets gång. Därigenom kan han springa in i triangeln från en position bakom bollens linje (se grafiken).
 • Se till att spelaren, som passar till spelaren i triangeln, löper till triangeln i en öppen position (se videon), ur vilken han kan se triangelspelaren såväl som spelarna på spelplanen. I och med väggspelet som variation inser spelarna fördelen med en öppen position.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 68

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

10 utespelare och 2 målvakter

Öppen position och bollens linje (2)

U15 13 U 34 2

Bakom bollens linje

U15 13 U 34 7

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera två spelplaner.
 • Markera en triangel framför varje spelplan.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Spelarna i varje spelplan erhåller ett nummer från 1 till 5.
 • Samtliga spelare på spelplanen har en boll.

Anvisningar

 • Spelarna i spelplanen dribblar.
 • Tränaren ropar upp ett nummer och spelarna med det numret passar, efter en kort dribbling, till spelarna i triangeln och löper därefter till triangeln.
 • Spelaren i triangeln dribblar in på spelplanen och försöker så snabbt som möjligt att nudda en spelare.
 • Därefter dribblar spelarna återigen (triangelspelaren tar över passningsspelarens nummer) tills tränaren ropar upp ett annat nummer...

Variationer:

 • Två spelare måste nuddas.
 • Spelaren, som passar till spelaren i triangeln, spelar därefter ett väggspel med honom.

Tips

 • Spelaren vid triangeln måste anpassa sin position redan under passningsspelets gång. Därigenom kan han springa in i triangeln från en position bakom bollens linje (se grafiken).
 • Se till att spelaren, som passar till spelaren i triangeln, löper till triangeln i en öppen position, ur vilken han kan se triangelspelaren såväl som spelarna på spelplanen. I och med väggspelet som variation inser spelarna fördelen med en öppen position.
 • Till dess att tränaren ropar upp ett nummer, ska spelarna dribbla i ett lugnt tempo, så att man ser en tydlig tempoväxling när "jägaren" kommer in på planen.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 69

UPPVÄRMNING

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

10 utespelare och 2 målvakter

Teknik-mix (1)

U15 13 U 35 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera två spelplaner (12 x 12m).
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Bägge målvakter står i mål.

Anvisningar

MV-A-B-C-D-E-MV...

 • Målvakterna rullar bollen till spelare A.
 • A tar med bollen och passar med det andra tillslaget till B.
 • B passar direkt till C.
 • C tar med bollen och passar med det andra tillslaget till D.
 • D passar direkt till E.
 • E tar med bollen och spelar en höjdboll till målvakten med det tredje tillslaget.
 • Därefter går alla spelare vidare till nästa position och målvakterna rullar bollen till spelare A...
 • Efter halva övningstiden byter lagen spelplan med varandra.

Som variation:

 • C dribblar till mitten av spelplanen, utför en fint dribblandes och passar sedan till D.

Tips

 • Se till att spelarna A till D agerar med två tillslag, men att E agerar med tre tillslag.
 • Framförallt bör spelare A försöka att ta med bollen i spelriktningen med det första tillslaget, så att han kan passa till B med det andra tillslaget.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 70

UPPVÄRMNING

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

10 utespelare och 2 målvakter

Teknik-mix (2)

U15 13 U 35 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Avslut

Organisation

 • Markera två spelplaner (12 x 12m).
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag.

Anvisningar

MV-A-B-C-D-E-MV...

 • Målvakterna står ca 11 meter framför målet och kastar bollen till spelare A.
 • A tar med bollen och passar till B utan att bollen vidrör marken.
 • tar med bollen och passar till C utan att bollen vidrör marken.
 • tar med bollen och passar till D utan att bollen vidrör marken.
 • tar med bollen och passar till E utan att bollen vidrör marken.
 • tar med bollen och avslutar på mål (utan målvakt) utan att bollen vidrör marken.
 • Därefter går alla spelare vidare till nästa position och målvakten kastar bollen till spelare A på tränarens kommando...
 • Efter halva övningstiden byter lagen spelplan med varandra.

Variationer:

 • Varje spelare måste jonglera minst tre gånger innan han får passa till en medspelare.
 • Passningen utförs endast genom att nicka.

Tips

 • Ifall bollen vidrör marken startar övningen om från början.

Utför övningen som en tävling:

 • Lagen erhåller en poäng för varje mål.
 • Vilket lag har fått flest poäng inom två minuter?

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

Ditt fotbollsbibliotek.se