U15/13 UTOMHUS

ÖVNINGAR 71-80

UPPVÄRMNING

 

ÖVNING 71

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

14 utespelare och 2 målvakter

Kvadrat och trianglar (1)

U15 13 U 33 1

Träningspunkter

 • Bollarbete
 • Dribbling
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera en kvadrat (14 x 14m).
 • Markera två trianglar (5m sidolängd).
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Kvadrat:

 • 2 spelare inom kvadraten och 2 spelare utanför kvadraten har en boll.

Trianglar:

 • Samtliga spelare har en boll.
 • Tilldela spelarna vid trianglarna varsitt nummer (1-4)

Anvisningar

Kvadrat:

 • Två spelare i kvadraten dribblar fritt.
 • De andra två spelarna i kvadraten erbjuder sig för att ta emot en passning och passar därefter till en annan spelare utanför kvadraten.
 • Efter en minut byter spelarna i kvadraten uppgifter med varandra.
 • Efter två minuter byter spelarna i kvadraten uppgifter med spelarna utanför kvadraten.

Trianglar:

 • Spelarna jonglera fritt.
 • På tränarens kommando dribblar två spelare runt närmaste kona och därefter fortsätter de att jonglera.

Var fjärde minut byter lagen uppgifter med varandra.

Tips

 • Uppmuntra spelarna att använda både höger och vänster ben under jongleringen, men även olika kroppsdelar som t ex bröst, huvud, lår och axlar.
 • Se till att spelarna håller bollen nära foten när de dribblar och utför många finter.
 • Passningsmottagaren i kvadraten bör ta med bollen i en annan spelriktning med det första tillslaget för att kunna passa direkt med det andra tillslaget.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 72

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

14 utespelare och 2 målvakter

Kvadrat och trianglar (2)

U15 13 U 33 2

 Träningspunkter

 • Koordination
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera en kvadrat (14 x 14m).
 • Markera två trianglar (5m sidolängd).
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Dela upp lagen i två grupper.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Kvadrat:

 • Placera fyra "löpare" i kvadraten och fyra "fångare" vid konorna.
 • Tilldela "fångarna" varsitt nummer (1-4).

Trianglar:

 • En spelare placeras i varje triangel.
 • De 6 övriga spelarna har varsin boll.
 • Tilldela spelarna varsitt nummer (1-4).

Anvisningar

Tränaren ropar upp ett nummer...

Kvadrat:

 • Löparna rör sig inom kvadraten.
 • Tränaren ropar upp ett nummer och anger därmed fångarnas turordning. Ropar han 3, likt i grafiken, så blir turordningen 3-4-1-2.
 • Fångarna måste starta enligt turordningen och försöka att nudda en löpare.
 • Därefter byter grupperna positioner och uppgifter med varandra.

Trianglar:

 • Spelarna utanför trianglarna jonglerar.
 • Tränaren ropar upp ett nummer och två spelare passar till spelarna i triangeln efter en kort dribbling.
 • Spelarna i triangeln erbjuder sig för att ta emot en passning, dribblar därefter ut ur triangeln och jonglerar. Samtidigt löper spelarna, som utförde passningen, in i triangeln.
 • Tränaren ropar upp ett nummer och två spelare passar, efter en kort dribbling, till spelarna i triangeln...

Efter halva övningstiden byter grupperna (kvadrat och trianglar) uppgifter med varandra.

Tips

 • Uppmuntra spelarna att använda både höger och vänster ben under jongleringen, men även olika kroppsdelar som t ex bröst, huvud, lår och axlar.
 • Passningsmottagaren i triangeln bör ta med bollen i en annan spelriktning med det första tillslaget för att kunna dribbla ut ur triangeln med det andra tillslaget.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 73

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

6 utespelare och 1 målvakt

Y-form (1)

U15 13 U 37 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera en triangel (A-B-D - 16m sidolängd) med en liten triangel (C - 4m sidolängd) i mitten.

Anvisningar

A - B - C - D - A...

 • A passar efter en kort dribbling till B samtidigt som han spelar över C:s linje.
 • B tar emot bollen med det första tillslaget i spelriktningen och passar med det andra tillslaget till C.
 • C tar emot bollen med det första tillslaget i spelriktningen och passar efter en kort tempodribbling i D:s löpväg.
 • D passar efter en kort tempodribbling till nästa spelare på position A...
 • Spelarna växlar till nästa position efter aktionen.
 • Efter halva övningstiden utförs övningen från andra sidan - D -B -C -A -D...

Tips

 • Spelarna, speciellt spelaren i lilla triangeln (C) måste anpassa sin position (läs mer...), så att han ständigt har en öppen position till medspelarna. Endast så är ett snabbt passningsspel möjligt.
 • Endast passningar längs marken.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 74

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

6 utespelare och 1 målvakt

Y-form (2)

U15 13 U 37 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera en triangel (A-B-D - 16m sidolängd) med en liten triangel (C - 4m sidolängd) i mitten.

Anvisningar

A - B - D - C - A...

 • A passar efter en kort dribbling till B samtidigt som han spelar över C:s linje.
 • B tar emot bollen med det första tillslaget i spelriktningen och passar med det andra tillslaget till D samtidigt som han spelar över C:s linje.
 • D passar efter en kort tempodribbling i C:s löpväg.
 • C passar direkt till nästa spelare på position A...
 • Spelarna växlar till nästa position efter aktionen.
 • Efter halva övningstiden utförs övningen från andra sidan - D -B -A -C -D...

Tips

 • Spelarna, speciellt spelaren i lilla triangeln (position C) måste anpassa sin position, så att han ständigt har en öppen position till medspelarna. Endast så är ett snabbt passningsspel möjligt.
 • Endast passningar längs marken.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 75

UPPVÄRMNING

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

12 spelare

Kontrollera höjdbollar (1)

U15 13 U 38 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera spelarnas positioner enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Samtliga spelare på position A har en boll.

Anvisningar

A-B-C-B-D

 • A kastar bollen i brösthöjd till B.
 • B kontrollerar bollen och passar till C.
 • C passar direkt tillbaka till B.
 • B spelar direkt en höjdboll till D.
 • D kontrollerar bollen, dribblar till position A och ställer sig sist.
 • Alla spelare går vidare till nästa position.
 • A kastar bollen i brösthöjd till B...
 • Efter halva övningstiden kastar A bollen i brösthöjd till D (A-D-C-D-B).

Tips

 • Se till att höjdbollen spelas som högst i brösthöjd.
 • Spelarna på positionerna B till D måste kontrollera höjdbollen i rörelsen (matchlikt) - ingen "stop and go".
 • Se till att spelarna ständigt anpassar sina positioner (läs mer...) och står på tårna, så att de kan utjämna medspelarnas eventuella slarviga passningar och själva agera dynamiskt.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 76

UPPVÄRMNING

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

12 spelare

Kontrollera höjdbollar (2)

U15 13 U 38 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera spelarnas positioner enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två lag.

Anvisningar

A-C-B-D-A...

 • A passar till C och C passar direkt till B.
 • B tar med bollen i spelriktningen med det första tillslaget och spelar en höjdboll till D.
 • D kontrollerar bollen och passar till A...
 • Alla spelare går vidare till nästa position.
 • Efter halva övningstiden passar A till C och C passar direkt till D... (A-C-D-B-A).

Tips

 • Se till att höjdbollen spelas som högst i brösthöjd.
 • Spelarna på position D (efter halva övningstiden position B) måste kontrollera höjdbollen i rörelsen (matchlikt) - ingen "stop and go".
 • Ifall spelarnas kunskapsnivå tillåter det, kräv att spelarna på position B (efter halva övningstiden position D) spelar höjdbollen med det tredje tillslaget.
 • Se till att spelarna ständigt anpassar sina positioner och står på tårna, så att de kan utjämna medspelarnas eventuella slarviga passningar och själva agera dynamiskt.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 77

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

14 utespelare och 2 målvakter

Snabba passningar (1)

U15 13 U 39 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera spelarnas positioner (röda konor) och en dribblingskorridor (blå konor) enligt grafiken.
 • Placera spelarna enligt grafiken.
 • Spelarna på position A har en boll var.

Anvisningar

 • A passar med det andra tillslaget till B.
 • B passar direkt tillbaka till A.
 • A passar direkt till C.
 • C passar direkt till D.
 • D passar efter en kort tempodribbling till E.
 • E dribblar till andra sidan och ställer sig sist....
 • På andra sidan dribblar E genom dribblingskorridoren efter passningen från D.

Som variation:

 • E utför en valfri fint när han dribblar.

Tips

 • Se till att spelarna anpassar sina positioner (läs mer...)så att de kan passa direkt.
 • Anpassa distansen mellan konorna efter spelarnas kunskapsnivå.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 78

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

14 utespelare och 2 målvakter

Snabba passningar (2)

U15 13 U 39 2

 Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera spelarnas positioner (röda konor) enligt grafiken.
 • Markera en kvadrat (12 x 12m).
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Placera spelarna på positionerna enligt grafiken och 2 spelare från varje lag inom kvadraten.
 • Spelarna på position A har en boll var.

Anvisningar

 • A passar med det andra tillslaget till B.
 • B passar direkt tillbaka till A.
 • A passar direkt till C.
 • C passar direkt till D.
 • D passar efter en kort tempodribbling till E.
 • E dribblar mot kvadraten, passar till en medspelare där, löper in i kvadraten och spelar 5-6 snabba passningar tillsammans med sina medspelare.
 • Därefter dribblar han till position A och ställer sig sist....

Tips

 • Se till att spelarna anpassar sina positionerså att de kan passa direkt.
 • Anpassa distansen mellan konorna och kvadratens storlek efter spelarnas kunskapsnivå.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 79

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

14 utespelare och 2 målvakter

Olika antal passningar

U15 13 U 40 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera en spelplan (45 x 15m - en mittzon och två ytterzoner).
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Spelarna i ytterzonerna passar till varandra.
 • På tränarens kommando - exempelvis "tre passningar" - utför spelarna det bestämda antalet passningar och passar, efter en kort tempodribbling, i och med den sista passningen till en medspelare i mittzonen.
 • Passningsmottagaren i mittzonen passar till sin medspelare och denne passar efter en kort tempodribbling till en medspelare i den andra ytterzonen...
 • Efter en viss tid ger tränaren ett nytt kommando - exempelvis "fem passningar" - och spelarna utför det bestämda antalet passningar och passar, efter en kort tempodribbling, i och med den sista passningen till en medspelare i mittzonen...
 • Byt regelbundet spelarna i mittzonen.

Tips

 • Passningen från ytterzonen till mittzonen ska allra helst spelas till långdistans spelaren, så att han kan passa i den andra spelarens löpväg.
 • Endast passningar längs marken.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 80

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

14 utespelare och 2 målvakter

Dribbla och jaga

U15 13 U 40 2

Träningspunkter

 • Bollarbete
 • Dribbling

Organisation

 • Markera en spelplan (45 x 15m - en mittzon och två ytterzoner).
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Placera spelarna enligt grafiken.
 • Samtliga spelare har en boll.

Anvisningar

 • Samtliga spelare jonglerar med bollen i var sin zon.
 • På tränarens kommando startar samtliga spelare att dribbla.
 • Samtidigt dribblar "jägarna" från mittzonen till ytterzonen och försöker att nudda spelarna ur det andra laget.
 • Därefter byter spelarna i ytterzonerna plats med spelarna i mittzonen och fortsätter att jonglera till dess att tränaren ger ett nytt kommando...

Tips

 • Utför övningen som en tävling. Laget som först nuddat alla motståndare erhåller en poäng.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

Ditt fotbollsbibliotek.se