U19/17 UTOMHUS

ÖVNINGAR 81-90

UPPVÄRMNING

 

ÖVNING 81

UPPVÄRMNING

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Orienteringsdribbling (1)

U19 17 U 41 1

Träningspunkter

 • Dribbling

Organisation

 • Markera en öppen ruter med röda och blå konor enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i fyra grupper med olika färger på träningsvästarna.
 • Samtliga spelare har en boll.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt träningsprogram.

Anvisningar

 • Spelarna dribblar fritt inom den öppna rutern.
 • På tränarens kommando - t ex "grön dribblar runt röd kona" - dribblar varje "grön" spelare runt en röd kona och därefter fortsätter de att dribbla fritt inom den öppna rutern...

Variationer:

 • Ange dribblingsteknik, t ex endast med höger eller vänster, insidan eller utsidan av foten eller enbart med sulan.
 • Spelarna måste dribbla runt två olika konor.

Tips

 • Spelarna ska dribbla med många bollkontakter och hålla bollen så nära foten som möjligt.
 • Tränaren ropar kommandon från olika positioner för att ytterligare stimulera spelarnas rumsuppfattning.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 82

UPPVÄRMNING

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Orienteringsdribbling (2)

U19 17 U 41 2

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Passningsspel

Organisation

 • Markera en öppen ruter med röda och blå konor enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i fyra grupper med olika färger på träningsvästarna.
 • Spelarna från två grupper har varsin boll - spelarna i de båda andra grupperna har ingen boll.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt träningsprogram.

Anvisningar

 • Spelarna dribblar fritt inom den öppna rutern och spelarna utan boll rör sig inom den öppna rutern.
 • På tränarens kommando - t ex "grön dribblar runt blå kona och passar till röd" - dribblar varje "grön" spelare runt en blå kona, passar till en "röd" spelare och därefter rör de sig inom den öppna rutern...

Variationer:

 • Under dribblingen ska spelarna utföra olika finter, t ex överstegsfint eller skottfint.
 • Spelarna måste först dribbla runt en kona och därefter runt en kona på sidan mittemot.

Tips

 • Spelarna ska dribbla med många bollkontakter och hålla bollen så nära foten som möjligt.
 • Se till att de dribblande spelarna har ögonkontakt med spelaren de passar till.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 83

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

12 utespelare och 2 målvakter

Rondo

U19 17 U 42 1

Träningspunkter

 • Bollinnehavsspel

Organisation

 • Spelplan är mittcirkeln.
 • Utse 3 försvarare - i mittcirkeln.
 • Övriga spelare - runt mittcirkeln.

Anvisningar

 • Spelarna runt mittcirkeln passar direkt till varandra.
 • De tre försvararna försöker att erövra bollen.
 • Lyckas de att erövra bollen, växlar försvararna plats och uppgifter med spelaren som förorsakat bollförlusten samt spelaren till höger till vänster om honom...

Som variation:

 • Spelarna runt mittcirkeln tillåts spela med två tillslag (medtagning - passning).

Tips

 • "Rondon" är en motiverande start av träningspasset.
 • Se till att spelarna inte utför intensiva rörelser i den här övningen utan att ha värmt upp ordentligt.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 84

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

12 utespelare och 2 målvakter

Passningskorridorer

U19 17 U 42 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera tre passningskorridorer med två konor vardera (avstånd ca 10-12m) enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i tre grupper.
 • Placera spelarna enligt grafiken.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

 

Övning 1

5 minuter

U19 17 U 42 3

Anvisningar

 • Den första spelaren passar till spelaren på motsatt sida och löper till nästa position.
 • Passningsmottagaren tar med bollen bakom konan till andra sidan, passar till spelaren på motsatt sida och löper till nästa position...

Tips

 • Efter halva övningstiden utförs övningen medurs.

 

Övning 2

5 minuter

U19 17 U 42 4

Anvisningar

 • Den första spelaren passar diagonalt till spelaren på motsatt sida och löper till nästa position.
 • Passningsmottagaren tar med bollen bakom konan till andra sidan, passar diagonalt till spelaren på motsatt sida och löper till nästa position...

Tips

 • Kräv ett högre passningstempo än i övning 1.

 

Övning 3

5 minuter

U19 17 U 42 5

Anvisningar

 • Den första spelaren passar till spelaren på motsatt sida, erbjuder sig direkt i en öppen position (läs mer...), utför sedan ett väggspel med passningsmottagaren och löper därefter till nästa position.
 • Passningsmottagaren tar med bollen, passar med det andra tillslaget (medtagning - passning) till spelaren på motsatt sida och löper till nästa position...

Tips

 • Tillåt ytterligare tillslag för en precis bollkontroll vid behov.

 

Övning 4

5 minuter

U19 17 U 42 6

Anvisningar

 • Den första spelaren passar diagonalt till spelaren på motsatt sida.
 • Därefter löper han i en försvarsposition, agerar där som en semi-aktiv försvarare och löper sedan till nästa position.
 • Passningsmottagaren tar med bollen i dribblingen till andra sidan, passar diagonalt till spelaren på motsatt sida och löper till nästa position...

Tips

 • "Försvararen" agerar endast semi-aktivt i 1-mot-1.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 85

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

14 utespelare och 2 målvakter

Passningsparkour moturs

U19 17 U 43 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera en passningsparkour (röda konor) enligt grafiken (position C med blå konor).
 • Placera spelarna enligt grafiken.
 • Spelarna på position A och E har var sin boll.

Anvisningar

A - B - C - D - E - F - G - A...

Spelarna på position A och E startar samtidigt.

 • A passar med det andra tillslaget till B.
 • I och med passningen från A till B anpassar C sin position.
 • B passar direkt till C.
 • C passar direkt till D.
 • D dribblar till nästa kona och passar där till E, som har anpassat sin position.
 • E dribblar till F och lämnar över bollen till honom.
 • F passar med det andra tillslaget till G.
 • G passar med det andra tillslaget till A.
 • A passar med det andra tillslaget till B...

Efter passningen löper spelarna till nästa position och ställer sig sist.

Tips

 • Mot/medtagning, dribbling och passning endast med höger fot.
 • Kräv kraftfulla och raka passningar för att behålla tempot i övningen.
 • Se till att spelarna C och E anpassar sin position.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 86

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

14 utespelare och 2 målvakter

Passningsparkour medurs

U19 17 U 43 2a

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera en passningsparkour (röda konor) enligt grafiken (position C med blå konor).
 • Placera spelarna enligt grafiken.
 • Spelarna på position A och E har var sin boll.

Anvisningar

A - B - C - D - E - F - G - A...

Spelarna på position A och E startar samtidigt.

 • A passar med det andra tillslaget till B.
 • I och med passningen från A till B anpassar C sin position.
 • B passar direkt till C.
 • C passar direkt till D.
 • D dribblar till nästa kona och passar där till E, som har anpassat sin position.
 • E dribblar till F och lämnar över bollen till honom.
 • F passar med det andra tillslaget till G.
 • G passar med det andra tillslaget till A.
 • A passar med det andra tillslaget till B...

Efter passningen löper spelarna till nästa position och ställer sig sist.

Tips

 • Mot/medtagning, dribbling och passning endast med vänster fot.
 • Kräv kraftfulla och raka passningar för att behålla tempot i övningen.
 • Se till att spelarna C och E anpassar sin position.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 87

UPPVÄRMNING

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

12 spelare

Teknik och koordination omkring mål (1)

U19 17 U 44 1a

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Passningsspel
 • Koordination

Organisation

 • Placera ut fyra konor, åtta häckar och två elvamannamål enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två grupper.
 • Startspelaren i grupp A och B har en boll.

Anvisningar

Spelare A och B dribblar

 • runt den första konan,
 • runt målet,
 • passar diagonalt till nästa spelare (med insidan av foten),
 • löper därefter till den andra gruppen och ställer sig sist.

Medan spelare A och B dribblar, hoppar de nästa två spelarna över häckarna, tar med passningen, dribblar runt den första konan...

Tips

 • Se till att spelarna tar med bollen in i dribblingen med insidan av foten.
 • För att säkerställa att övningen genomförs matchlikt, bör spelarna tajma sin löpning över häckarna så att de inte står stilla och väntar på passningen.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 88

UPPVÄRMNING

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

12 spelare

Teknik och koordination omkring mål (2)

U19 17 U 44 2

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Passningsspel
 • Koordination

Organisation

 • Placera ut fyra konor, åtta häckar och två elvamannamål enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i fyra grupper.
 • Startspelaren i grupp A och B har en boll.

Anvisningar

Spelare A och B dribblar

 • runt den första konan,
 • till målets första stolpe,
 • passar till A1/B1 (med insidan av foten),
 • löper därefter till grupp A1/B1 och ställer sig sist.

Medan spelare A och B dribblar,

 • hoppar A1/B1 över häckarna,
 • tar med passningen,
 • dribblar till nästa kona,
 • passar diagonalt till B/A,
 • löper därefter till grupp B/A och ställer sig sist...

Tips

 • Se till att spelarna tar med bollen in i dribblingen med insidan av foten.
 • För att säkerställa att övningen genomförs matchlikt, bör spelarna tajma sin löpning över häckarna så att de inte står stilla och väntar på passningen.
 • Kräv en tempodribbling från position A1/B1.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 89

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

12 utespelare och 2 målvakter

Dribbling och koordination

U19 17 U 45 1

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Koordination

Organisation

 • Markera en spelplan (18 x 18m).
 • Placera ut konor och häckar enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i fyra grupper.
 • Startspelaren i grupp A och C har en boll.

Anvisningar

Spelare A/C dribblar samtidigt

 • genom konorna,
 • passar till B/D (som tar med passningen och dribblar genom konorna...),
 • hoppar över häckarna och
 • löper därefter till nästa grupp och ställer sig sist.

Efter halva övningstiden utförs övningen medurs.

Som variation:

 • Övningen utförs med fyra bollar.

Tips

 • Spelarna ska ta med passningen med insidan av foten.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 90

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

12 utespelare och 2 målvakter

Dribbling och passning

U19 17 U 45 2

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera en spelplan (18 x 18m).
 • Placera ut konor enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i fyra grupper.
 • Startspelaren i grupp A och B har en boll.

Anvisningar

Spelare A/B dribblar samtidigt

 • genom konorna,
 • passar diagonalt till A1/B1 (som tar med passningen och dribblar genom konorna...) och
 • löper därefter i högt tempo till grupp A1/B1 och ställer sig sist.

Efter halva övningstiden utförs övningen medurs.

Som variation:

 • Övningen utförs med fyra bollar.

Tips

 • Spelarna ska ta med passningen med insidan av foten.
 • Kräv kraftiga och precisa passningar.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

Ditt fotbollsbibliotek.se