U19/17

 

TRÄNINGSPASS 48

UTOMHUS

 

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

14 utespelare och 1 målvakt

 

Rekommenderad tid för träningspasset är 120 minuter

 

UPPVÄRMNING 1

10 minuter

Passning i grupper

U19 17 U 48 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Spelplanen är en planhalva.
 • Dela upp spelarna i fem grupper med 3 spelare i varje grupp.
 • En boll per grupp.

Anvisningar

 • Grupperna rör sig fritt på spelplanen och spelarna i gruppen passar till varandra med maximalt tre tillslag.
 • De använder sig av olika passningstekniker.

Tips

 • Då grupperna rör sig över hela spelplanen, förändras avstånden mellan spelarna permanent. Avståndet mellan bollhållaren och passningsmottagaren bestämmer passningstekniken.

  

 

UPPVÄRMNING 2

20 minuter

Passningskombination

U19 17 U 48 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera två kvadrater (30 x 30m) enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två grupper.
 • Placera spelarna enligt grafiken.
 • De första spelarna på position A har en boll.

Anvisningar

A-B-A-C-D-E-D-A...

 • A passar till B med andra tillslaget.
 • B passar direkt tillbaka till A.
 • A tar med bollen och passar till C med det andra tillslaget.
 • C tar med bollen och passar till D med det andra tillslaget.
 • D spelar ett väggspel med E och passar till A med det andra tillslaget...

Efter passningen löper spelarna till nästa position.

Grupp 1 utför passningskombinationen först moturs och efter halva övningstiden medurs.

Grupp 2 utför passningskombinationen först medurs och efter halva övningstiden moturs.

Tips

 • Kräv precisa passningar till rätt fot.

 

 

HUVUDÖVNING 1

30 minuter

Passningskombination, höjdboll och avslut

U19 17 U 48 3

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 2" behålls.
 • Markera startkorridorer för position G och F.
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i tre grupper.
 • Placera spelarna enligt grafiken.
 • Alla bollar på position A.

Anvisningar

A-B-A-C-D-E-D-höjdboll-F/G avslut

 • A passar till B med andra tillslaget.
 • B passar direkt tillbaka till A.
 • A tar med bollen och passar till C med det andra tillslaget.
 • C tar med bollen och passar till D med det andra tillslaget.
 • D spelar ett väggspel med E och därefter en höjdboll i F:s löpväg.
 • F tar med bollen, dribblar mot mål (samtidigt löper G in i straffområdet) och avslutar själv på mål eller passar till G som i sin tur avslutar på mål.

Efter varje aktion löper spelarna från grupp 1 (A till E) till nästa position och spelarna från grupp 2 (F) och grupp 3 (G) byter position och ställer sig sist.

Efter en fjärdedel av övningstiden byter spelarna i grupp 1 position med spelarna i grupp 2 och 3.

Efter halva övningstiden utförs övningen från andra sidan.

Tips

 • Spelaren på position D ska spela höjdbollen med vristen.
 • Spelaren på position F ska dribbla i högst möjliga tempo mot mål.
 • Spelaren G måste tajma sin löpning, så att han möter bollen i rörelse och inte stannar för att vänta på en eventuell passning från F.

 

 

HUVUDÖVNING 2

30 minuter

5-mot-4, höjdboll och avslut

U19 17 U 48 4

Träningspunkter

 • Anfallstaktik
 • Försvarstaktik
 • Avslut

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls.
 • Markera startkorridorer för position A och B.
 • Dela upp spelarna i tre grupper.
 • Välj ut 4 försvarare (blå träningsvästar).
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

Bollinnehavsspel 5-mot-4

 • Anfallarna försöker att spela fyra passningar i 5-mot-4.
 • Lyckas det, försöker anfallarna att spela en höjdboll i A:s löpväg.
 • A tar med bollen, dribblar mot mål (samtidigt löper B in i straffområdet) och avslutar själv på mål eller passar till B som i sin tur avslutar på mål.

Efter varje aktion byter A position med B och ställer sig sist.

Efter halva övningstiden utförs övningen från andra sidan.

Tips

 • Byt regelbundet spelarnas positioner, så att alla spelare får spelar på alla positioner.
 • Efter fyra passningar ska spelarna agera så att en medspelare får tillräckligt med tid och plats för att kunna spela en höjdboll.

 

 

SLUTÖVNING

30 minuter

Från 7-mot-6 till 8-mot-6

U19 17 U 48 5

Träningspunkter

 • Anfallstaktik
 • Försvarstaktik

Organisation

 • Markera en spelplan med en mittzon och två ytterzoner enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i ett anfallande lag med 8 spelare och ett försvarande lag med 6 spelare.

Anvisningar

 • Anfallarna försöker att spela 6 passningar på en sida av spelplanen (mittzon och en ytterzon) i 7-mot-6 (en spelare ur det anfallande laget är placerad i andra ytterzonen).
 • Lyckas de, så försöker anfallarna att spela en höjdboll till spelaren i den andra ytterzonen.
 • Därefter fritt spel 8-mot-6.
 • Erövrar försvararna bollen, försöker de att dribbla över mittlinjen.
 • Därefter startar ett nytt spel och anfallarna försöker att spela 6 passningar...
 • Spelet sker utan inkast. Ifall bollen lämnar spelplanen, startar anfallarna återigen spelet 7-mot-6.

Tips

 • Höjdbollen får inte spelas för jäktigt. Inför en höjdboll, ska spelaren förbereda sig genom att skapa plats, så att motståndarna inte kan pressa honom.
 • Kräv att spelarna försöker spela höjdbollen i medspelarens löpväg.
 • Låt spelarna spela fritt de sista 10 minuterna. Låt de även bestämma ifall de vill spela 8-mot-6 eller 7-mot-7.

 

TILL TRÄNINGSPASS 49

 

TILL TRÄNINGSPASS 47

 

TILL ARKIV U19/17 UTOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se