U19/17

 

TRÄNINGSPASS 49

UTOMHUS

 

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

14 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

10 minuter

Medtagning och snabb orientering

U19 17 U 49 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Dela upp spelarna i två grupper med 7 spelare i varje grupp.
 • En spelare i varje grupp utan träningsväst - övriga spelare med träningsvästar i olika färger.
 • Placera spelarna enligt grafiken med ett avstånd från cirka 10m till spelaren i mitten.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

 • Spelaren som har bollen passar till spelaren i mitten och ropar samtidigt en färg (i grafiken "grön!").
 • Därefter byter spelarna med träningsvästar i olika färger plats med varandra.
 • Spelaren i mitten tar med bollen och passar med det andra tillslaget till den "gröna" spelaren.
 • Den "gröna" spelaren passar med det andra tillslaget tillbaka till spelaren i mitten och ropar samtidigt en färg...
 • Efter 1 minut byts spelaren i mitten.

Tips

 • I den här övningen tränas förutom bollmedtagning och passningsspel även den snabba orienteringsförmågan.
 • För att snabbt kunna passa till den riktiga medspelaren är det en fördel att spelaren kollar över axeln strax innan han tar emot bollen.

 

 

UPPVÄRMNING 2

10 minuter

Y-Form (1)

U19 17 U 49 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera två "Y" enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två grupper.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

Synkroniserad:

A - B - C - B - C - dribbling till A1 och A1- B1 - C1 - B1 - C1 - dribbling till A...

 • A (A1) passar med det andra tillslaget till B (B1)Med det första tillslaget från A (A1) utför B (B1) en föraktion åt sidan (läs mer...).
 • B (B1) tar med bollen och passar med det andra tillslaget till C (C1).
 • C (C1) passar direkt tillbaka till B (B1).
 • B (B1) passar direkt tillbaka till C (C1).
 • C (C1) dribblar runt den blå konan till position A1 (A).
 • Efter passningen löper spelarna A (A1) och B (B1) till nästa position.
 • När spelarna C (C1) dribblar, startar spelarna A (A1) samtidigt med nästa aktion...
 • Endast passningar efter marken.

Tips

 • Spelarna ska utföra den här övningen samtidigt (synkront). För att lyckas måste spelarna ha koll på varandra.
 • När C (C1) dribblar kan olikheter, som eventuellt uppstått under passningsspelets gång, jämnas ut för att säkerställa att övningen utförs synkront.
 • Spelare B ska ta med bollen med vänster fot och passa till C med höger fot.
 • Spelare B1 ska ta med bollen med höger fot och passa till C1 med vänster fot.

 

 

HUVUDÖVNING 1

10 minuter

Y-Form (2)

U19 17 U 49 3

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 2" behålls.

Anvisningar

Synkroniserad:

A - B - A - C - B - C - dribbling till A1 och A1- B1 - A1 - C1 - B1 - C1 - dribbling till A...

 • A (A1) passar med det andra tillslaget till B (B1)Med det första tillslaget från A (A1) utför B (B1) en föraktion åt sidan.
 • B (B1) passar direkt tillbaka till A (A1).
 • A (A1) passar direkt till C (C1).
 • C (C1) passar direkt till B (B1).
 • B (B1) passar direkt tillbaka till C (C1).
 • C (C1) dribblar runt den blå konan till position A1 (A).
 • Efter passningen löper spelarna A (A1) och B (B1) till nästa position.
 • När spelarna C (C1) dribblar, startar spelarna A (A1) samtidigt med nästa aktion...
 • Endast passningar efter marken.

Tips

 • Spelarna ska utföra den här övningen samtidigt (synkront). För att lyckas måste spelarna ha koll på varandra.
 • När C (C1) dribblar kan olikheter, som eventuellt uppstått under passningsspelets gång, jämnas ut för att säkerställa att övningen utförs synkront.

 

 

HUVUDÖVNING 2

10 minuter

Y-Form (3)

U19 17 U 49 4

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls.

Anvisningar

Synkroniserad:

A - B - C1 - C till B - C - dribbling till A1 och A1- B1 - C - C1 till B1 - C1 - dribbling till A...

 • A (A1) passar med det andra tillslaget till B (B1)Med det första tillslaget från A (A1) utför B (B1) en föraktion åt sidan.
 • B (B1) tar med bollen och passar med det andra tillslaget till C1 (C).
 • C (C1) passar direkt till B (B1).
 • B (B1) passar direkt tillbaka till C (C1).
 • C (C1) dribblar runt den blå konan till position A1 (A).
 • Efter passningen löper spelarna A (A1) och B (B1) till nästa position.
 • När spelarna C (C1) dribblar, startar spelarna A (A1) samtidigt med nästa aktion...
 • Endast passningar efter marken.

Tips

 • Spelarna ska utföra den här övningen samtidigt (synkront). För att lyckas måste spelarna ha koll på varandra.
 • När C (C1) dribblar kan olikheter, som eventuellt uppstått under passningsspelets gång, jämnas ut för att säkerställa att övningen utförs synkront.
 • Spelare B ska ta med bollen med vänster fot och passa till C med höger fot.
 • Spelare B1 ska ta med bollen med höger fot och passa till C1 med vänster fot.
 • Spelarna B (B1) måste genast ställa om i tanken efter passningen till C (C1) för att snabbt kunna anpassa sin position och utföra väggspelet med C (C1).

 

 

SLUTÖVNING

2 x 20 + 10 minuter

7+MV-mot-7+MV med särskild regel

U19 17 U 49 5

Träningspunkter

 • Anfallstaktik
 • Försvarstaktik

Organisation

 • Markera en spelplan med en övergångszon i mitten enligt grafiken.
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag.

Anvisningar

 • Spelet sker 7-mot-7 på två mål med målvakter.
 • Spelet sker med inkast.
 • För att gör mål, får det bollhållande laget inte passa över övergångszonen utan istället spela en passning till en medspelare i övergångszonen.
 • Vid inkast eller bakåtpassning gäller inte den särskilda regeln.
 • Låt spelarna spela tre matcher (20 + 20 + 10 minuter).
 • Vilket lag vinner?

Tips

 • Låt det anfallande laget agera i ett 1-2-2-3.
 • Låt det försvarande laget agera i ett 1-4-3.
 • Efter bollerövring ska spelarna snabbt ställa om och fort inta sina offensiva och defensiva positioner.
 • Låt spelarna spela de sista 20 minuterna utan övergångszon.

 

TILL TRÄNINGSPASS 50

 

TILL TRÄNINGSPASS 48

 

TILL ARKIV U19/17 UTOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se