U19/17

 

TRÄNINGSPASS 51

UTOMHUS

 

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

14 utespelare och 1 målvakt

 

UPPVÄRMNING 1

15 minuter

Passningskombination (1)

U19 17 U 51 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Koordination

Organisation

 • Markera två zoner (15 x 10m) med stolpar framför straffområdet.
 • Markera spelarnas positioner (A, C och D) med konor.
 • Ställ ut häckar.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

A-B-C-D-dribbling-E-A...

 • A passar till B, som löper i sin zon mot A.
 • B passar direkt till C.
 • C tar med bollen och passar i D:s löpväg.
 • D dribblar mot straffområdet. Samtidigt löper E in i straffområdet, och D passar till E.
 • E tar med bollen och passar till A.
 • A passar till B, som löper i sin zon mot A...
 • Efter varje passning byter spelarna positionerna moturs (A till C, C till D, D till E, E till B och B till A).
 • C hoppar jämfota över häckarna till nästa position.
 • Efter halva övningstiden utförs övningen från andra sidan.

Variationer:

 • C måste passa till D med det andra tillslaget.
 • E måste passa till A senast med det tredje tillslaget.

Tips

 • Se till att E inte löper in i straffområdet för tidigt, så att han kan ta med bollen i rörelsen.
 • Kräv precisa passningar efter marken (likaså passningen från D till E).

  

 

UPPVÄRMNING 2

15 minuter

Passningskombination (2)

U19 17 U 51 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.
 • Avlägsna häckarna.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

A-B-C-höjdboll-D-dribbling-E-A...

 • A passar till B, som löper i sin zon mot A.
 • B passar direkt till C.
 • C tar med bollen och spelar en höjdboll i D:s löpväg.
 • D dribblar mot straffområdet. Samtidigt löper E in i straffområdet, och D passar till E.
 • E tar med bollen och passar till A.
 • A passar till B, som löper i sin zon mot A...
 • Efter varje passning byter spelarna positionerna moturs (A till C, C till E, E till B, B till D och D till A).
 • Efter halva övningstiden utförs övningen från andra sidan.

Variationer:

 • C måste spela höjdbollen till D med det andra tillslaget.
 • E måste passa till A senast med det tredje tillslaget.

Tips

 • Se till att E inte löper in i straffområdet för tidigt, så att han kan ta med bollen i rörelsen.
 • Kräv precisa passningar efter marken av A, B, D och E.
 • Se till C tar med bollen i spelriktningen med det första tillslaget.

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

Passningskombination med avslut (1)

U19 17 U 51 3

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 2" behålls.
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

A-B-C-D-dribbling-E-avslut...

 • A passar till B, som löper i sin zon mot A.
 • B passar direkt till C.
 • C tar med bollen och passar i D:s löpväg.
 • D dribblar mot straffområdet och samtidigt löper E in i straffområdet.
 • D passar till E, som försöker att avsluta på mål med det första tillslaget.
 • Därefter passar A till B, som löper i sin zon mot A...
 • Efter aktionen byter spelarna positionerna moturs (A till C, C till D, D till E, E till B och B till A).
 • Efter halva övningstiden utförs övningen från andra sidan.

Som variation:

 • C måste passa till D med det andra tillslaget.

Tips

 • Se till att E inte löper in i straffområdet för tidigt, så att han kan avsluta på mål i rörelsen med det första tillslaget. På så vis undviker man att spelaren står still och väntar på bollen.
 • Kräv precisa passningar efter marken (likaså passningen från D till E).

 

 

HUVUDÖVNING 2

20 minuter

Passningskombination med avslut (2)

U19 17 U 51 4

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

A-B-C-höjdboll-D-dribbling-E-avslut...

 • A passar till B, som löper i sin zon mot A.
 • B passar direkt till C.
 • C tar med bollen och spelar en höjdboll i D:s löpväg.
 • D dribblar mot straffområdet och samtidigt löper E in i straffområdet.
 • D passar till E, som försöker att avsluta på mål med det första tillslaget.
 • Efter varje passning byter spelarna positionerna moturs (A till C, C till E, E till B, B till D och D till A).
 • Efter halva övningstiden utförs övningen från andra sidan.

Som variation:

 • C måste spela höjdbollen till D med det andra tillslaget.

Tips

 • Se till att E inte löper in i straffområdet för tidigt, så att han kan avsluta på mål i rörelsen med det första tillslaget. På så vis undviker man att spelaren står still och väntar på bollen.
 • Kräv precisa passningar efter marken av A och B.
 • Se till C tar med bollen i spelriktningen med det första tillslaget.
 • Eftersom E löper till första stolpen i ett högt tempo med avsikten att avsluta med det första tillslaget, måste D passa skarpt och precist. Endast så kan han lyckas med ett matchlikt avslut.

 

 

SLUTÖVNING

20 minuter

8-mot-6+MV med två centrala anfallare

U19 17 U 51 5

Träningspunkter

 • Anfallstaktik
 • Försvarstaktik

Organisation

 • Spelplanen är en planhalva.
 • Dela spelplanen vertikalt med stolpar.
 • Placera ut ett elvamannamål och två passningsmål.
 • Dela upp spelarna i ett anfallande lag med 8 spelare och i ett försvarande lag med 6 spelare.
 • Utse två centrala anfallare ur det anfallande laget. Dessa spelare har en tredje färg på träningsvästarna.

Anvisningar

 • Spelet sker 8-mot-6+MV.
 • Anfallarna måste passa till en av de båda centrala anfallarna (grön träningsväst) innan de får avsluta på mål.
 • Därefter fritt spel.
 • Erövrar försvararna bollen, kontrar de och försöker att passa in i ett av passningsmålen.
 • Spelet sker utan inkast. Ifall bollen lämnar spelplanen, startar anfallarna återigen spelet.

Som variation:

 • Efter att en central anfallare har spelat en passning, har laget 15 sekunder på sig att avsluta på mål.

Tips

 • Se till att anfallarna på kanten nyttjar spelplanens fulla bredd.
 • Kräv precisa passningar i anfallarnas löpväg (på kanten).
 • Utse regelbundet ut nya centrala anfallare (grön träningsväst).

 

TILL TRÄNINGSPASS 52

 

TILL TRÄNINGSPASS 50

 

TILL ARKIV U19/17 UTOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se