Publiceringar vecka 21

U11/9

 

TRÄNINGSPASS 33

UTOMHUS

 

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

14 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING

Bowling

U11 9 U 33 1

Träningspunkter

 • Passningsspel

Organisation

 • Markera två startpunkter (röda konor).
 • Markera två linjer med fem positioner (blå konor) - avstånd mellan konorna 4 meter.
 • Placera ut en stor kona vid varje linje enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två grupper och placera dem enligt grafiken.

Anvisningar

 • De första spelarna försöker att träffa den stora konan med en passning.
 • Spelaren bakom den stora konan stoppar bollen och vid träff ställer han upp konan en bit längre bort. Därefter löper han och ställer sig sist i kön samtidigt som passningsspelaren intar hans position.
 • Nu försöker nästa spelare att träffa den stora konan...
 • Vilken grupp får först fem träffar?

Som variation:

 • Endast passningar med höger/vänster.

Tips

 • Passningen ska alltid spelas från startpunkten.
 • Enbart passningar med insidan av foten.
 • Anpassa distans och antal positioner till spelarnas kunskapsnivå.
 • Använd fyllda vattenflaskor ifall det saknas stora konor.

 

 

HUVUDÖVNING

Semifinal 4-mot-4

U11 9 U 33 2

Träningspunkter

 • Anfallsspel
 • Försvarsspel
 • Dribbling

Organisation

 • Markera två spelplaner (24 x 16m).
 • Markera två dribblingsmål (blå konor) på varje spelplan.
 • Dela upp spelarna i fyra lag.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Spelet sker 4-mot-4 på två dribblingsmål.
 • Den rekommenderande speltiden är 2 x 8 minuter. Efter halva speltiden byter lagen sida med varandra.
 • Spelet sker utan inkast.
 • Spelarna måste försöka att dribbla genom motståndarlagets dribblingsmål.
 • Varje dribbling genom motståndarnas dribblingsmål ger ett poäng.
 • Vilka lag vinner semifinalen?
 • De båda vinnande lagen bildar ett nytt lag. Detsamma gör de förlorande lagen. I "Slutövningen" möts de i finalen.

Tips

 • Anpassa dribblingsmålets storlek till spelarnas kunskapsnivå.
 • Tillhandaha reservbollar vid kortlinjen.
 • Tränaren räknar högt antalet mål.
 • Ta en liten halvtidspaus.

  

 

SLUTÖVNING

Final 7+MV-mot-7+MV

U11 9 U 33 3

Träningspunkter

 • Anfallsspel
 • Försvarsspel

Organisation

 • Markera en spelplan (40 x 30m).
 • Placera ut två 7-mannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag.

Anvisningar

 • Spelet sker 7+MV-mot-7+MV.
 • Semifinalens båda vinnande lag bildar ett nytt lag. Detsamma gör de förlorande lagen.
 • Den rekommenderade speltiden är 2 x 12 minuter. Efter halva speltiden byter lagen sida med varandra.
 • Spelet sker med inkast.
 • Vilket lag vinner finalen?

Tips

 • Fastän semifinalens förlorare och vinnare måste spela mot varandra är utgången oviss, då spelet 7+MV-mot-7+MV ställer helt nya krav på spelarna.
 • Tränaren räknar högt antalet mål.
 • Tillhandaha reservbollar vid sidlinjen.
 • Ta en liten halvtidspaus.

 

TILL TRÄNINGSPASS 34

 

TILL TRÄNINGSPASS 32

 

TILL ARKIV U11/9 UTOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se