U19/17

 

TRÄNINGSPASS 52

UTOMHUS

 

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

15 utespelare

 

UPPVÄRMNING 1

10 minuter

Positionsväxel med ytterspelare (1)

U19 17 U 52 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Koordination

Organisation

 • Markera en spelplan enligt grafiken.
 • Markera fyra passningskorridorer med hjälp av stolpar.
 • Placera ut häckar enligt grafiken.
 • 7 spelare med var sin boll på spelplanen och 2 spelare utan boll bakom varje passningskorridor.

Anvisningar

 • Spelarna på spelplanen dribblar fritt. Efter några sekunder söker de sig en fri ytterspelare, som de kan passa till genom passningskorridoren och löper därefter till häckarna.
 • Passningsmottagarna tar med bollen in på spelplanen med det första tillslaget, dribblar fritt några sekunder och söker sig sedan en fri ytterspelare, som de kan passa till genom passningskorridoren...

Som variation:

 • Spelarna måste utföra en valfri fint innan passningen.

Tips

 • Kräv ögonkontakt mellan den dribblande spelaren och ytterspelaren innan passningen.
 • Spelarna ska snabbt löpa till häckarna, hoppa jämfota över dessa efter passningen och ställa sig bakom passningskorridoren.

 

 

UPPVÄRMNING 2

10 minuter

Positionsväxel med ytterspelare (2)

U19 17 U 52 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Koordination

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.

Anvisningar

 • Spelarna på spelplanen dribblar fritt. Efter några sekunder söker de sig en fri ytterspelare, som de kan passa till höger eller vänster om passningskorridoren och löper därefter till häckarna.
 • Passningsmottagarna tar med bollen in på spelplanen med det första tillslaget, dribblar fritt några sekunder och söker sig sedan en fri ytterspelare, som de kan passa till höger eller vänster om passningskorridoren...

Som variation:

 • Ytterspelaren tar först emot en passning genom passningskorridoren, spelar direkt tillbaka och erhåller sedan en passning höger eller vänster om passningskorridoren, som han tar med in på spelplanen.

Tips

 • Se till att ytterspelarna ställer sig bakom passningskorridoren innan de erbjuder sig åt höger eller åt vänster.
 • Innan ytterspelaren erbjuder sig åt en sida ska han utföra en rörelse åt andra sidan - exempelvis röra sig åt höger för att sedan erbjuda sig åt vänster.
 • Kräv ögonkontakt mellan den dribblande spelaren och ytterspelaren innan passningen.
 • Spelarna ska snabbt löpa till häckarna, hoppa jämfota över dessa efter passningen och ställa sig bakom passningskorridoren.

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

Försvara i formation 3-2 (1)

U19 17 U 52 3

Träningspunkter

 • Försvarstaktik

Organisation

 • Markera en spelplan enligt grafiken.
 • Markera fem dribblingskorridorer (6m bredd) med hjälp av stolpar.
 • Dela upp spelarna i tre lag.
 • Två lag, ett anfallande och ett försvarande lag, spelar 4+ytterspelare-mot-5.
 • Försvararna agerar i ett 3-2.
 • Det tredje laget har en aktiv paus med stabiliseringsövningar.

Anvisningar

 • Utse en ytterspelare ur det anfallande laget.
 • Varje aktion startas av en anfallande ytterspelare.
 • De fyra anfallarna försöker att dribbla genom en av de tre dribblingskorridorerna.
 • Erövrar försvararna bollen, kontrar de och försöker att dribbla genom en av de två dribblingskorridorerna.
 • Efter några aktioner lämnar anfallarna spelplanen. Istället agerar försvararna som anfallare och tredje lagets spelare försvarar.

Tips

 • Genom spelplanens speciella form och på grund av dribblingskorridorernas position, försvåras anfallarnas förutsättningar på kanten.
 • Försvararna ska försöka att styra bollen mot kanten, provocera fram en passning till centrum och därefter pressa bollhållaren i övertal 2-mot-1.

 

 

HUVUDÖVNING 2

20 minuter

Försvara i formation 3-2 (2)

U19 17 U 52 4a

Träningspunkter

 • Försvarstaktik

Organisation

 • Markera en spelplan enligt grafiken.
 • Markera fem dribblingskorridorer (6m bredd) med hjälp av stolpar.
 • Dela upp spelarna i tre lag.
 • Två lag, ett anfallande och ett försvarande lag, spelar 5-mot-5.
 • Försvararna agerar i ett 3-2.
 • Det tredje laget har en aktiv paus med stabiliseringsövningar.

Anvisningar

 • Varje aktion startas av anfallarna.
 • Anfallarna försöker att dribbla genom en av de tre dribblingskorridorerna.
 • Erövrar försvararna bollen, kontrar de och försöker att dribbla genom en av de två dribblingskorridorerna.
 • Efter några aktioner lämnar anfallarna spelplanen. Istället agerar försvararna som anfallare och tredje lagets spelare försvarar.

Tips

 • Försvararna ska försöka att skapa ett övertal gentemot bollhållaren genom att styra bollen åt en sida. Lyckas det, sätts en anfallare på andra sidan ur spel och ur ett nominellt 5-mot-5 uppstår ett situativt 5-mot-4.
 • Se till att försvararna coachar varandra.

 

 

SLUTÖVNING

30 minuter

Försvara i formation 3-4-1

U19 17 U 52 5

Träningspunkter

 • Försvarstaktik

Organisation

 • Markera en spelplan enligt grafiken.
 • Markera fem dribblingskorridorer (6m bredd) med hjälp av stolpar.
 • Dela upp spelarna i ett anfallande lag med 7 spelare och i ett försvarande lag med 8 spelare.
 • Försvararna agerar i ett 3-4-1.

Anvisningar

 • Spelet sker 7-mot-8 på dribblingskorridorer.
 • Varje aktion startas av anfallarna.
 • Anfallarna försöker att dribbla genom en av de tre dribblingskorridorerna.
 • Erövrar försvararna bollen, kontrar de och försöker att dribbla genom en av de två dribblingskorridorerna.
 • Spelet sker utan inkast. Ifall bollen lämnar spelplanen, startar anfallarna återigen spelet.
 • Låt spelarna spela tre matcher à 10 minuter.

Tips

 • Försvararna agerar återigen i övertal. Den här gången på en betydligt större spelplan och i en avsevärt mer komplex spelsituation.
 • Uppmuntra försvararna till att skapa en 2-mot-1 situation när det är möjligt för att erövra bollen.
 • Försvararna ska försöka att förutse anfallarnas passningsvägar, attackera bollen och kontra snabbt.

 

TILL TRÄNINGSPASS 53

 

TILL TRÄNINGSPASS 51

 

TILL ARKIV U19/17 UTOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se