U15/13

 

TRÄNINGSPASS 18

INOMHUS

 

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

12 spelare

 

UPPVÄRMNING 1

10 minuter

Passning mot plint (1)

U15 13 I 18 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera spelarnas startpunkter (A, B och C).
 • Placera ut två plintar.
 • Dela upp spelarna i två lag.

Anvisningar

 • A passar till B.
 • B tar med bollen och passar mot plinten.
 • C tar med bollen och passar till A.
 • A tar emot bollen och passar till B...
 • Efter varje passning byter spelarna position (A till B, B till C och C till A).
 • Efter halva övningstiden utförs övningen moturs.

Tips

 • Golvet avslöjar spelarnas passningsförmåga. Tekniskt oprecisa passningar låter bollen studsa tillbaka okontrollerat och tillåter ingen smidig passningssekvens.
 • Uppmuntra spelarna till att passa med båda fötterna.

 

 

UPPVÄRMNING 2

10 minuter

Passning mot plint (2)

U15 13 I 18 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Dribbling

Organisation

 • Markera spelarnas startpunkter (B och C) och dribblingskorridorer (A).
 • Placera ut två plintar.
 • Dela upp spelarna i två lag.

Anvisningar

 • A passar efter en kort dribbling till B.
 • B passar direkt tillbaka till A.
 • A passar direkt mot plinten.
 • C tar med bollen, dribblar genom passningskorridoren till startpunkten och ställer sig sist.
 • Efter passningarna byter spelarna position (A till B och B till C).
 • Efter halva övningstiden utförs övningen från andra sidan.

Tips

 • Golvet avslöjar spelarnas passningsförmåga. Tekniskt oprecisa passningar låter bollen studsa tillbaka okontrollerat och tillåter ingen smidig passningssekvens.
 • Då två spelare ofta dribblar genom dribblingskorridoren samtidigt, måste de akta sig för att stöta ihop med varandra.
 • Anpassa dribblingskorridorens bredd till spelarnas kunskapsnivå.

  

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

3-mot-3 på ett plintmål

U15 13 I 18 3

Träningspunkter

 • Anfallstaktik
 • Försvarstaktik

Organisation

 • Placera ut två plintar.
 • Markera fyra dribblingsmål.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Dela upp lagen i två grupper.

Anvisningar

 • Spelet sker 3-mot-3 på varje planhalva.
 • Det anfallande laget försöker att passa mot plinten och det försvarande laget försöker att dribbla genom ett dribblingsmål.
 • Efter tre minuter byter lagen uppgifter med varandra.

Som variation:

 • Utför övningen som en tävling. Varje passning mot plinten och varje dribbling genom ett dribblingsmål ger ett poäng.

Tips

 • Tillåt inte intensiva närkamper vid plinten för att minska risken att skada sig.

 

 

HUVUDÖVNING 2

20 minuter

3-mot-2 på ett plintmål

U15 13 I 18 4

Träningspunkter

 • Anfallstaktik
 • Försvarstaktik

Organisation

 • Placera ut två plintar.
 • Markera två startpunkter på mittlinjen.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Dela upp lagen i två grupper.
 • Utse två startspelare ur varje lag.

Anvisningar

 • Spelet sker 3-mot-2 på varje planhalva. 
 • På tränarens kommando passar en startspelare till en medspelare.
 • Därefter löper startspelaren in på planen och deltar i spelet 3-mot-2.
 • Vilket av de två anfallande lagen lyckas först att träffa plinten.
 • Efter en träff är spelet över och spelet startas återigen av motståndarlagets startspelare på tränarens kommando.

Tips

 • Eftersom endast laget som träffar plinten först får poäng, spelar de båda anfallande lagen under tidspress. Tränaren kan under övningens gång lätt upptäcka vilka spelare som klarar av att spela under tidspress och vilka som inte klarar av det.

 

 

SLUTÖVNING

30 minuter

Spel 4-mot-4 + 2 väggspelare på ett plintmål

U15 13 I 18 5

Träningspunkter

 • Anfallstaktik
 • Försvarstaktik

Organisation

 • Placera ut två plintar.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Två spelare ur varje lag agerar som väggspelare på kortlinjen.

Anvisningar

 • Spelet sker 4-mot-4 + 2 väggspelare.
 • Spelarna ska försöka att träffa motståndarnas plint med väggspelarnas hjälp.
 • Spelet sker med inkast.
 • Speltid: 3 minuter.
 • Vilket lag lyckas göra flest mål?

Variationer:

 • En träff direkt efter ett väggspel räknas dubbelt.
 • Anfallarna ska agera med max tre tillslag på motståndarnas planhalva.

Tips

 • Uppmuntra spelarna till att inkludera väggspelarna för att skapa övertal när det är möjligt.
 • Ifall passningsvägen till plinten inte är blockerad, ska spelarna försöka att träffa plinten direkt.

 

TILL TRÄNINGSPASS 19

 

TILL TRÄNINGSPASS 17

 

TILL ARKIV U15/13 INOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se