U19/17

 

TRÄNINGSPASS 18

INOMHUS

 

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

10 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

10 minuter

Väggspel (1)

U19 17 I 18 1

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Fyra plintar som fungerar som en dubbelsidig passningsvägg.
 • Samtliga spelare har en boll.

Anvisningar

 • Spelarna dribblar fritt.
 • När det är möjligt ska de passa mot en plint och ta med returen åt sidan med insidan av foten in i dribblingen...

Som variation:

 • Efter väggspelet ska spelarna ta med bollen med utsidan av foten.

Tips

 • Se till att spelarna tar med bollen in i dribblingen med en tydlig tempoväxel.

 

 

UPPVÄRMNING 2

10 minuter

Väggspel (2)

U19 17 I 18 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Två plintar som fungerar som en dubbelsidig passningsvägg.
 • Dela upp spelarna i två grupper.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Den första spelaren passar mot plinten, tar med bollen åt sidan och passar till spelaren mittemot.
 • Han i sin tur passar också mot plinten, tar med bollen åt sidan och passar till spelaren mittemot...
 • Efter passningen löper spelarna över till andra sidan och ställer sig sist.
 • Efter halva övningstiden utförs övningen medurs.

Variationer:

 • Utför övningen med två bollar per grupp.

Tips

 • Kräv att bollen tas emot med insidan av foten.
 • Spelarnas ska ta med bollen åt sidan med det första tillslaget och helst passa med det andra tillslaget.
 • Spelarna ska ha ögonkontakt med spelarna mittemot innan de passar.

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

Avslut efter kombination

U19 17 I 18 3

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Avslut

Organisation

 • Markera startpunkter (röda och blå koner).
 • Dela upp spelarna i tre grupper.

Anvisningar

A - B - A - C - B - Avslut

 • A passar till B.
 • B passar direkt tillbaka i A:s löpväg.
 • A tar med bollen och passar med det andra tillslaget till C. I och med A:s passning till C startar B framför målet.
 • C passar direkt i B:s löpväg och B försöker att avsluta direkt på mål.
 • Efter aktionen byter spelarna position (A till B, B till C och C till A).
 • Efter två aktioner byts målvakten.
 • Efter halva övningstiden utförs övningen från andra sidan (blå koner).

Tips

 • Kräv precisa och kraftfulla passningar längs marken.
 • Spelarna som är aktiva i aktionen ska röra sig på framfötterna i väntan på passningen.

 

 

HUVUDÖVNING 2

20 minuter

Anfall i övertal

U19 17 I 18 4

Träningspunkter

 • Anfallstaktik

Organisation

 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Spelplanen är en planhalva.
 • 3 anfallare och 2 försvarare på spelplanen.
 • 3 anfallare och 2 försvarare utanför spelplanen.

Anvisningar

 • Övningen sker 3-mot-2 på mål med målvakt.
 • Varje mål ger ett poäng.
 • Erövrar försvararna bollen, erhåller de ett poäng.
 • Efter ett mål, en bollerövring eller ifall bollen lämnar spelplanen är aktionen över och spelarna utanför spelplanen startar nästa aktion...
 • Vilket lag lyckas samla flest poäng?

Variationer:

 • Varje mål ger två poäng.
 • Anfallarna ska agera med maximalt tre tillslag.

Tips

 • Anfallarna ska agera i högst möjliga tempo utan att precisionen på passningarna försämras.
 • Se till att spelarna nyttjar spelplanens bredd och djup - bilda trianglar!

 

 

SLUTÖVNING

2 x 15 minuter

Avslutsspel 4-mot-4

U19 17 I 18 5

Träningspunkter

 • Anfallstaktik
 • Försvarstaktik

Organisation

 • Dela upp spelarna i två lag.
 • En avbytare ur varje lag väntar vid sidlinjen.

Anvisningar

 • Spelet sker 4-mot-4 på två mål med målvakter.
 • Varje minut byts en spelare ut.
 • Spelet sker med insparkar.
 • Vilket lag vinner?

Variationer:

 • Spelarna ska agera med maximalt tre tillslag.
 • Mål är endast giltigt ifall samtliga anfallare befinner sig på motståndarnas planhalva.

Tips

 • Anfallarna ska agera i högst möjliga tempo utan att precisionen på passningarna försämras.
 • Se till att spelarna nyttjar spelplanens bredd och djup - bilda trianglar och ruter!

 

TILL TRÄNINGSPASS 19

 

TILL TRÄNINGSPASS 17

 

TILL ARKIV U19/17 INOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se