U19/17

 

TRÄNINGSPASS 19

INOMHUS

 

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

12 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

10 minuter

Till mattan

U19 17 I 19 1

Träningspunkter

 • Koordination

Organisation

 • Markera en kvadrat med fyra mjuka mattor.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Välja ut en jägare ur varje lag.

Anvisningar

 • Båda jägarna försöker samtidigt att nudda motståndarlagets spelare.
 • Varje nuddad spelare måste bege sig till en matta och stanna där.
 • Vilken jägare har först nuddat tre motståndare?

Tips

 • Minska kvadratens storlek ifall det tar för lång tid att nudda tre spelare.
 • Utse nya jägare efter varje omgång.

 

 

UPPVÄRMNING 2

10 minuter

Hinderbana

U19 17 I 19 2

Träningspunkter

 • Koordination

Organisation

 • Bygg upp två hinderbanor med mjuka mattor, bänkar och små plintar enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • De startande spelarna springer med fem snabba dubbelsteg över mattan, genom hinderbanan till andra sidan där de tar i spelaren.
 • Han i sin tur springer också med fem snabba dubbelsteg över mattan, genom hinderbanan till andra sidan och tar i spelaren...
 • Vilket lag har först alla sina spelare på andra sidan?

Variationer:

 • Spelarna springer baklänges/sidlänges genom hinderbanan
 • Spelarna dribblar genom hinderbanan
 • Istället för snabba dubbelsteg gör spelarna armhävningar.

Tips

 • Se till att spelarna utför de fem snabba dubbelstegen explosivt.
 • Ställ samman lagen, så att de är ungefär lika snabba.

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

Anfallskombination med avslut

U19 17 I 19 3

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Avslut

Organisation

 • Markera spelarnas positioner.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • A passar till B.
 • B passar direkt i A:s löpväg.
 • A passar direkt till C. I och med passningen från A till C startar B att löpa.
 • C passar direkt i B:s löpväg och B försöker att avsluta direkt på mål.
 • Därefter går alla spelare vidare till nästa position (A till C, C till B och B till A) och ställer sig sist.
 • Efter halva övningstiden byter lagen planhalva.

Tips

 • Ge spelarna några minuter före övningen att träna passningar med ett tillslag - tre spelare per grupp.

Låt spelarna då och då utföra övningen "professionellt":

Blå planhalva:

 • A passar med vänster till B.
 • B passar med höger direkt i A:s löpväg.
 • A passar med vänster direkt till C.
 • C passar med vänster direkt i B:s löpväg.
 • B avslutar med höger direkt på mål.

Röd planhalva:

 • A passar med höger till B.
 • B passar med vänster direkt i A:s löpväg.
 • A passar med höger direkt till C.
 • C passar med höger direkt i B:s löpväg.
 • B avslutar med vänster direkt på mål.

De här passningsreglerna hjälper spelarna att förbättra båda fötternas passningsförmåga. Utan dessa passningsregler skulle de flesta spelarna passa med sin "starka" fot.

 

 

HUVUDÖVNING 2

20 minuter

Anfallsspel 4-mot-2 på en planhalva

U19 17 I 19 4

Träningspunkter

 • Anfallstaktik
 • Försvarstaktik
 • Avslut

Organisation

 • Varje planhalva är en egen spelplan.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Dela upp lagen i två grupper - 4 anfallare och 2 försvarare.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Spelet sker 4-mot-2+MV.
 • Varje anfallsaktion startar med en kort dribbling.
 • Erövrar försvararna bollen måste de försöka att passa till målvakten.

Tips

 • Kräv ett målinriktat direktspel och snabba avslut.
 • Byt försvararna inom regelbundna tidsintervaller för att undvika överbelastning.

 

 

SLUTÖVNING

30 minuter

Spel 4-mot-4 med väggspelare

U19 17 I 19 5

Träningspunkter

 • Anfallstaktik
 • Försvarstaktik

Organisation

 • Dela upp spelarna i tre lag.
 • Två lag på spelplanen - det tredje laget vid sidlinjen (väggspelare).

Anvisningar

 • Spelet sker 4+MV-mot-4+MV.
 • Det anfallande laget får agera tillsammans med de fyra väggspelarna.
 • Väggspelarna tillåts endast ett tillslag.
 • Erövrar försvararna bollen, kontrar de med hjälp av de fyra väggspelarna.
 • Speltid: 4-5 minuter.
 • Därefter växlar lagen och ett annat lag agerar som väggspelare.

Tips

 • Tillåt inte spelarna att spela höjdbollar - endast korta passningar längs marken.
 • Kräv ett snabbt kombinationsspel.
 • Väggspelarna måste permanent anpassa sina positioner, så att de ständigt är spelbara i en öppen position.

 

TILL TRÄNINGSPASS 20

 

TILL TRÄNINGSPASS 18

 

TILL ARKIV U19/17 INOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se