U19/17

 

TRÄNINGSPASS 20

INOMHUS

 

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

12 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

15 minuter

Dribbling, passning och medtagning åt sidan

U19 17 I 20 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera två trianglar (röda koner) enligt grafiken.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • A (D) dribblar runt konerna och passar till B (E) som tar bollen åt sidan med det första tillslaget för att sedan spela en passning med det andra tillslaget till C (F).
 • C (F) tar bollen åt sidan med det första tillslaget för att sedan spela en passning med det andra tillslaget till D (A)...
 • Efter varje passning löper spelarna till nästa position och ställer sig sist.
 • Efter halva övningstiden utförs övningen medurs.

Tips

 • Se till att spelarna rör bollen med varje steg när de dribblar.
 • Uppmuntra spelarna att använda olika dribblingstekniker, exempelvis med sulan eller växelvis med insidan/utsidan av foten.
 • Spelarna ska utföra minst en valfri fint under dribblingen.

 

 

UPPVÄRMNING 2

15 minuter

Direktpassningstriangel

U19 17 I 20 2b

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • A passar med det andra tillslaget till B som passar direkt till C.
 • C passar direkt till D som passar med det andra tillslaget till E.
 • E tar bollen åt sidan med det första tillslaget för att sedan spela en passning med det andra tillslaget till A...
 • Efter varje passning löper spelarna till nästa position (A till B, B till C, C till D, D till E och E till A) och ställer sig sist.
 • Efter halva övningstiden utförs övningen medurs.

Tips

Låt spelarna då och då utföra övningen "professionellt":

Övningen utförs moturs:

 • A passar med vänster till B.
 • B passar med vänster till C.
 • C passar med vänster till D.
 • D tar med bollen med vänster och passar med höger till E.
 • E tar med bollen med höger och passar med höger till A.
 • A tar med boll med höger och passar med vänster till B...

Övningen utförs medurs:

 • A passar med höger till B.
 • B passar med höger till C.
 • C passar med höger till D.
 • D tar med bollen med höger och passar med vänster till E.
 • E tar med bollen med vänster och passar med vänster till A.
 • A tar med boll med vänster och passar med höger till B...

De här passningsreglerna hjälper spelarna att förbättra båda fötternas passningsförmåga. Utan dessa passningsregler skulle de flesta spelarna passa med sin "starka" fot.

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

5-mot-5 med väggspelare (1)

U19 17 I 20 3

Träningspunkter

 • Bollinnehav

Organisation

 • Markera fyra passningsmål (röda koner) enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två lag med fem spelare i varje lag.
 • Placera fyra väggspelare (med en tredje färg på västarna) bakom passningsmålen.

Anvisningar

 • Spelet sker 5-mot-5.
 • Målet är att passa till en av väggspelarna genom passningsmålet.
 • Lyckas detta, erhåller laget ett poäng och fortsätter med spelet.
 • Erövrar det försvarande laget bollen, försöker de i sin tur att passa till en väggspelare genom passningsmålet.
 • Spelet sker med insparkar om bollen lämnat spelplanen.
 • Vilket lag får flest poäng?

Som variation:

 • Väggspelarna måste möta passningen framför passningsmålet.

Tips

 • Anpassa passningsmålens bredd utifrån spelarnas kunskapsnivå.
 • Spelarna får inte passa till en och samma väggspelare två gånger i rad.
 • Byt regelbundet väggspelare.
 • Laget med bollinnehav ska agera i en 1-3-1 formation.

 

 

HUVUDÖVNING 2

20 minuter

5-mot-5 med väggspelare (2)

U19 17 I 20 4

Träningspunkter

 • Bollinnehav

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls.

Anvisningar

 • Spelet sker 5-mot-5.
 • Målet är att passa genom passningsmålet till en av väggspelarna på andra planhalvan.
 • Lyckas detta, erhåller laget en poäng och fortsätter med spelet samt försöker att passa till en väggspelare på andra planhalvan.
 • Erövrar det försvarande laget bollen, försöker de i sin tur att passa till en väggspelare på andra planhalvan.
 • Spelet sker med insparkar om bollen lämnat spelplanen.
 • Vilket lag får flest poäng?

Som variation:

 • Väggspelarna måste möta passningen framför passningsmålet.

Tips

 • Anpassa passningsmålens bredd utifrån spelarnas kunskapsnivå.
 • Byt regelbundet väggspelare.
 • Laget med bollinnehav ska agera i en 1-3-1 formation.
 • Uppmuntra spelarna att spela med ett tillslag så ofta som möjligt.

 

 

SLUTÖVNING

20 minuter

Spel 4-mot-4 med väggspelare

U19 17 I 20 5

Träningspunkter

 • Anfallstaktik
 • Försvarstaktik

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Utse två väggspelare ur varje lag och placera dem bakom passningsmålen enligt grafiken.

Anvisningar

 • Spelet sker 4-mot-4 på två mål med målvakter.
 • Spelet sker med insparkar om bollen lämnat spelplanen.
 • Vilket lag vinner?

Variationer:

 • Minst en väggspelare måste delta i spelet för att målet ska räknas.
 • Väggspelarna ska agera med endast ett tillslag.

Tips

 • Anpassa passningsmålens bredd utifrån spelarnas kunskapsnivå.
 • Byt regelbundet väggspelare.
 • Laget med bollinnehav ska agera i en 1-3-1 formation.
 • Kräv ett målinriktat direktspel och snabba avslut.

 

TILL TRÄNINGSPASS 19

 

TILL ARKIV U19/17 INOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se