U19/17

 

TRÄNINGSPASS 54

UTOMHUS

 

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

12 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

15 minuter

Koordinations- och dribblingsparkour (1)

U19 17 U 54 1

Träningspunkter

 • Koordination
 • Dribbling
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Bygg två parkourer med löpstegar och koner enligt grafiken.
 • Lägg ut reservbollar på position A.
 • Dela upp spelarna i två grupper.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • passar bollen längs löpstegen,
 • springer genom löpstegen,
 • dribblar genom dribblingsparkouren,
 • passar till B,
 • löper därefter till position B.
 • B tar bollen åt sidan med det första tillslaget och dribblar därefter till position A på andra sidan.

Som variation:

 • B utför en valfri fint när han dribblar till position A på andra sidan.

Tips

 • Låt de nästa spelarna starta när de föregående spelarna dribblat genom dribblingsparkouren för att undvika onödig väntetid.
 • Se till att spelarna utför stegkombinationen på rätt sätt.

  

 

UPPVÄRMNING 2

15 minuter

Koordinations- och dribblingsparkour (2)

U19 17 U 54 2

Träningspunkter

 • Koordination
 • Dribbling
 • Passningsspel

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.

Anvisningar

 • A passar bollen längs löpstegen,
 • springer genom löpstegen,
 • dribblar genom dribblingsparkouren,
 • passar till B och anpassar sin position.
 • B passar direkt tillbaka till A och A passar direkt i B:s löpväg.
 • B dribblar till position A på andra sidan.

Som variation:

 • A dribblar genom dribblingsparkouren endast med höger/vänster (insidan/utsidan).

Tips

 • Låt de nästa spelarna starta när de föregående spelarna dribblat genom dribblingsparkouren för att undvika onödig väntetid.
 • Se till att spelarna utför stegkombinationen på rätt sätt.
 • Se till att A anpassar sin position direkt efter passningen.
 • Kräv precisa direktpassningar mellan A och B.

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

Koordinations- och dribblingsparkour med avslut

U19 17 U 54 3

Träningspunkter

 • Koordination
 • Dribbling
 • Passningsspel
 • Avslut

Organisation

 • Bygg två parkourer med löpstegar och koner enligt grafiken.
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Lägg ut reservbollar på position A.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • A passar bollen längs löpstegen,
 • springer genom löpstegen,
 • passar till B som sprungit runt konen.
 • B tar med bollen och dribblar genom dribblingskorridoren.
 • Därefter passar B till C och anpassar sin position.
 • C passar direkt tillbaka till B och B passar direkt i C:s löpväg.
 • C dribblar nu till konen placerad till höger framför målet och avslutar på mål.
 • Efter aktionen byter spelarna positionerna moturs (A till B, B till C och C till A).
 • Efter varje aktion byts målvakten.
 • Efter halva övningstiden utförs övningen från andra sidan.

Som variation:

 • B utför en valfri fint när han dribblar mot dribblingskorridoren.

Tips

 • Låt de nästa spelarna starta når de föregående spelarna dribblat genom dribblingsparkouren för att undvika onödig väntetid.
 • Se till att spelarna utför stegkombinationen på rätt sätt.
 • Se till att B inte löper runt konen för tidigt, så att han kan ta med bollen i rörelsen. B måste undvika att stå still och vänta på bollen.
 • Se till att A anpassar sin position direkt efter passningen.
 • Kräv precisa direktpassningar mellan B och C.

 

 

HUVUDÖVNING 2

20 minuter

Koordination och 1-mot-1 frontalt

U19 17 U 54 4

Träningspunkter

 • Koordination
 • Dribbling
 • 1-mot-1 offensivt
 • 1-mot-1 defensivt

Organisation

 • Placera ut två löpstegar och ett elvamannamål.
 • Lägg ut reservbollar mellan löpstegarna.
 • Välj ut fyra försvarare.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Anfallaren löper genom löpstegen och startar därefter i djupled.
 • Tränaren spelar en passning i djupled.
 • Anfallaren tar med bollen och dribblar mot mål.
 • Försvararen startar i och med tränaren passar i djupled.
 • Anfallaren försöker i 1-mot-1 att avsluta på mål.
 • Vinner försvararen bollen, måste han försöka att passa till tränaren.
 • Efter varje aktion byts målvakten.
 • Utse fyra nya försvarare efter varje komplett genomgång.
 • Efter halva övningstiden utförs övningen från andra sidan.

Tips

 • Se till att spelarna utför stegkombinationen på rätt sätt.
 • Spelarna ska dribbla med små, snabba steg - bollkontakt med varje steg.

 

 

SLUTÖVNING

20 minuter

6+MV-mot-6+MV med en särskild regel

U19 17 U 54 5

Träningspunkter

 • Anfallstaktik
 • Försvarstaktik

Organisation

 • Markera en spelplan (50 x 40m).
 • Markera mittlinjen (blå koner).
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag - ett anfallande och ett försvarande lag.

Anvisningar

 • Spelet sker 6-mot-6 med 2 målvakter.
 • Anfallarna måste dribbla över mittlinjen innan de får avsluta på mål.
 • Erövrar försvararna bollen, kontrar de.
 • Spelet sker utan inkast. Ifall bollen lämnar spelplanen, startar anfallarna återigen spelet.
 • Efter halva övningstiden byter lagen uppgifter med varandra.

Som variation:

 • Anfallarna måste spela bollen över mittlinjen med ett väggspel.

Tips

 • Se till att anfallarna på kanten nyttjar spelplanens fulla bredd.
 • Kräv precisa passningar och ett snabbt kombinationsspel.

 

TILL TRÄNINGSPASS 55

 

TILL TRÄNINGSPASS 53

 

TILL ARKIV U19/17 UTOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se