U19/17

 

TRÄNINGSPASS 57

UTOMHUS

 

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

14 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

20 minuter

Passningsspel i zoner

U19 17 U 57 1a

Träningspunkter

 • Passningsspel

Organisation

 • Markera en spelplan (64 x 40m) med åtta zoner (40 x 8m).
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Välj 4 spelare ur varje lag och fördela dessa i zonerna B till E.
 • De övriga spelarna i zon A har var sin boll.
 • Lägg ut reservbollar enligt grafiken.

Anvisningar

A-B-A-C-A-D-A-E-A-dribbling...

 • A passar till B.
 • B passar direkt i A:s löpväg.
 • A passar direkt till C.
 • C passar direkt i A:s löpväg.
 • passar direkt till D.
 • passar direkt i A:s löpväg.
 • passar direkt till E.
 • passar direkt i A:s löpväg och A dribblar till sista zonen på den andra sidan och ställer sig där.
 • När alla spelarna från zon A befinner sig på sin nya position, startar övningen åt andra hållet...

Som variation:

 • Spelarna ska endast passa med utsidan av foten.

Tips

 • Låt nästa spelare starta när föregående passat till D för att undvika onödig väntetid.
 • Kräv precisa passningar efter marken.
 • I zonerna B till E ska de "blå" spelarna endast passa med höger fot samtidigt som de "röda" spelarna enbart passar med vänster fot. På så vis tränas båda fötterna.
 • Byt regelbundet spelarna i zonerna B till E.

  

 

UPPVÄRMNING 2

20 minuter

Passningsspel i zoner med avslut

U19 17 U 54 2

Träningspunkter

 • Passningsspel

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Välj 3 spelare ur varje lag och fördela dessa i zonerna B till D.
 • De övriga spelarna i zon A har var sin boll.
 • Lägg ut reservbollar i zon A.

Anvisningar

A-B-A-C-B-D-C-D-höjdboll...

 • A passar till B.
 • B passar direkt i A:s löpväg.
 • A passar direkt till C.
 • C passar direkt i B:s löpväg.
 • passar direkt till D.
 • passar direkt i C:s löpväg.
 • passar direkt i D:s löpväg och D slår, efter en kort dribbling, en höjdboll till målvakten.
 • Därefter löper D till andra sidan och ställer sig sist.
 • A, B och C löper till nästa position.

Som variation:

 • Spelarna ska avsluta på mål efter en kort dribbling.

Tips

 • Låt nästa spelare starta när B har passat till D för att undvika onödig väntetid.
 • Kräv precisa passningar efter marken.
 • Byt regelbundet spelarna i zonerna B till D.
 • Målvakterna ska rulla bollen till D så snabbt som möjligt, så att D kan ta med bollen till andra sidan.

Se till att spelarna i zonerna B, C och D passar med det ben som situationen kräver (yttre benet).

 • Spelaren i zon B med det vänstra benet.
 • Spelaren i zon C med det högra benet.
 • Spelaren i zon D med det vänstra benet.

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

Bollinnehavsspel i två zoner

U19 17 U 54 3

Träningspunkter

 • Bollinnehav
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 2" behålls.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Målvakterna deltar som utespelare.
 • Utse en "target spelare" i varje lag.
 • Lägg ut reservbollar vid sidlinjen.

Anvisningar

 • Bollinnehavsspel 7-mot-7 i två zoner.
 • I de båda angränsande zonerna befinner sig en "target spelare".
 • Efter fem passningar i rad, får laget passa till sin "target spelare".
 • "Target spelaren" passar direkt till en medspelare som kommer emot honom och positionerar sig därefter i zonen bakom.
 • I och med passningen från "target spelaren", flyttar alla spelare upp en zon och bollinnehavsspelet fortsätter i de båda nya zonerna...
 • För varje passning till "target spelaren" erhåller laget ett poäng.
 • Lyckas ett lag att passa till "target spelaren" i den sista zonen, erhåller laget fyra bonuspoäng.
 • Vilket lag får först 10 poäng?

Som variation:

 • Lämna en zon fri mellan "taget spelarna" och lagen för att variera passningsdistansen.

Tips

 • Efter en passning till "target spelaren" i den sista zonen, startar spelet återigen i mitten.
 • Se till att spelarna snabbt flyttar upp efter passningen till "target spelaren".
 • Uppmuntrar spelarna till att coacha varandra.
 • Växla regelbundet "target spelare".

 

 

HUVUDÖVNING 2

20 minuter

Spel i 8 zoner med särskilda regler

U19 17 U 54 4

Träningspunkter

 • Anfallstaktik
 • Försvarstaktik

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Lägg ut reservbollar vid sidlinjen.

Anvisningar

 • Spelet sker 7-mot-7 på två mål med målvakter.
 • Passningar tillåts endast inom samma zon eller till zonerna framför. Bakåtpassningar tillåts inte.
 • Avslut får ske från samtliga zoner.
 • Speltid: 4 x 5 minuter.
 • Vilket lag vinner?

Tips

 • Se till att spelarna positionerar sig i olika zoner (bredd och djup) får att skapa många passningsoptioner.
 • Det är tillåtet att dribbla i en zon, men den dribblande spelaren måste passa framåt efter dribblingen.

 

 

SLUTÖVNING

10 minuter

Tävling - jonglering utan att använda låren

U19 17 U 54 5

Träningspunkter

 • Bollarbete

Organisation

 • Dela in spelarna i par.
 • En boll per par.

Anvisningar

 • Spelarna jonglerar utan att använda låren till hjälp.
 • Ifall bollen nuddar marken eller låret, måste paret lämnar tävlingen.
 • Vilket par jonglerar längst?

Variationer:

 • Byt partner efter varje tävling.
 • Spelarna ska jonglera växelvis höger/vänster.

Tips

 • Spelarna ska ständigt vara i rörelse för att kunna anpassa sig till sin partners position.

 

TILL TRÄNINGSPASS 58

 

TILL TRÄNINGSPASS 56

 

TILL ARKIV U19/17 UTOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se