U15/13

 

TRÄNINGSPASS 1

INOMHUS

 

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

16 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

15 minuter

Teknik-Passningsstationer (1)

U15 13 I 1 1 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Passningsspel

Organisation

 • En plint som fungerar som en dubbelsidig passningsvägg.
 • En bänk som fungerar som ett hinder.
 • Markera en passningskorridor (röda konor).
 • Dela upp spelarna i två lag.

Anvisningar

Position 1: Dribbling och passning.

 • Spelaren med bollen dribblar mot plinten och spelar ett väggspel.
 • Därefter dribblar han en liten bit i riktning mot den andra spelaren och passar till honom.
 • Sedan förflyttar han sig till den andra sidan och ställer sig sist i ledet.
 • Spelaren med bollen dribblar mot plinten och spelar ett väggspel...

Position 2: Passningsspel med två tillslag.

 • Spelarna passar med två tillslag till varandra med höger fot (2 minuter 30 sekunder).
 • Spelarna passar med två tillslag till varandra med vänster fot (2 minuter och 30 sekunder).
 • Spelarna förflyttar sig till andra sidan (höger fot, åt höger - vänster fot, åt vänster).

Position 3: Jonglera och överspela hindret.

 • Spelaren med bollen jonglerar 3-4-gånger och spelar sedan bollen över hindret till spelaren på den andra sidan.
 • Därefter löper han över till den andra sidan och ställer sig sist i ledet.
 • Spelaren på den andra sidan jonglerar likaså 3-4 gånger innan han spelar bollen över hindret till spelaren på den andra sidan.

Efter 5 minuter går grupperna medurs till nästa position.

 

Tips

 • Se till att spelarna är avslappnade och inte försöker att sprinta.
 • Låt spelarna vid position 1 komma underfund med hur de bör spela bollen till plinten.

 

 

UPPVÄRMNING 2

15 minuter

Teknik-Passningsstationer (2)

U15 13 I 1 2 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Passningsspel
 • Finter utan motstånd

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.

Anvisningar

Position 1: Dribbling, fint och passning.

 • Spelaren med bollen dribblar mot plinten, genomför en fint (t ex en överstegsfint) utifrån egen kreativitet och spelar sedan ett väggspel.
 • Därefter dribblar han en liten bit i riktning mot den andra spelaren innan han återigen genomför en fint utifrån egen kreativitet och passar till honom.
 • Sedan förflyttar han sig till den andra sidan och ställer sig sist i ledet.
 • Spelaren med bollen dribblar mot plinten, genomför en fint utifrån egen kreativitet och spelar ett väggspel...

Position 2: Mottagning, fint och passning.

 • Höger fot (2 minuter 30 sekunder).
 • Vänster fot (2 minuter och 30 sekunder).
 • Spelarna förflyttar sig till andra sidan (höger fot, åt höger - vänster fot, åt vänster).

Position 3: Jonglera och överspela hindret.

 • Spelaren med bollen jonglerar 3-4-gånger och spelar sedan bollen över hindret, så att spelaren på den andra sidan kan ta emot den med bröstet.
 • Därefter löper han över till den andra sidan och ställer sig sist i ledet.
 • Spelaren på den andra sidan jonglerar likaså 3-4 gånger innan han spelar bollen över hindret, så att spelaren på den andra sidan kan ta emot den med bröstet.

Efter 5 minuter går grupperna medurs till nästa position.

Tips

 • Se till att spelarna är avslappnade och inte försöker att sprinta.

 

 

HUVUDÖVNING 1

15 minuter

Passningsspel med avslut (1)

U15 13 I 1 3 fotbollsbibliotek.se

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Avslut

Organisation

 • Avlägsna plint, bänk och konor.

Anvisningar

 • Spelaren med bollen passar till målvakten.
 • Målvakten mottar bollen på ett tekniskt korrekt sätt, vänder sig till den andra sidan och rullar bollen in i den startande spelarens löpväg.
 • Spelaren tar med sig bollen och avslutar, efter en kort dribbling, lågt i det långa hörnet.
 • Därefter förflyttar han sig till den andra sidan och tar samtidigt med sig bollen.
 • Övningen fortsätter sedan från den andra sidan.

Tips

 • Var uppmärksam på att målvakten tar emot bollen på ett tekniskt korrekt sätt.
 • Se till att prioritera "precision före kraft" vid avslutet.
 • Be spelare, som inte har en sådan god avslutsteknik, att försöka spela en passning in i det långa hörnet istället för att skjuta.
 • Finns inte tillräckligt många målvakter att tillgå, passar spelarna bollen direkt till spelaren på motsatt sida (passningen spelas in i hans löpväg).

 

 

HUVUDÖVNING 2

15 minuter

Passningsspel med avslut (2)

U15 13 I 1 4 fotbollsbibliotek.se

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Avslut

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls.

Anvisningar

 • Spelaren med bollen passar till målvakten.
 • Målvakten mottar bollen på ett tekniskt korrekt sätt, vänder sig till den andra sidan och rullar bollen in i den startande spelarens löpväg.
 • Spelaren tar med sig bollen och spelar, efter en kort dribbling, en passning i sidled till sin medspelare.
 • Den spelaren försöker att avsluta direkt i det långa hörnet.
 • Därefter förflyttar sig passningspelaren tillbaka till sin utgångsposition och ställer sig först i ledet.
 • Spelaren som avslutat förflyttar sig till den andra sidan och tar samtidigt med sig bollen.
 • Övningen fortsätter sedan från den andra sidan.

Tips

 • Var uppmärksam på att målvakten tar emot bollen på ett tekniskt korrekt sätt.
 • Se till att prioritera "precision före kraft" vid avslutet.
 • Be spelare, som inte har en sådan god avslutsteknik, att försöka spela en passning in i det långa hörnet istället för att skjuta.
 • Finns inte tillräckligt många målvakter att tillgå, passar spelarna bollen direkt till spelaren på motsatt sida (passningen spelas in i hans löpväg).

 

SLUTÖVNING

2 x 15 minuter

"Streetfotboll" 4-mot-4 + MV

U15 13 I 1 5 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • På bägge planhalvor spelas 4-mot-4 + MV.

Anvisningar

Spelet sker med "streetfotbollsregler". Till exempel:

 • 3 hörnor är lika med en straff.
 • Efter att bollinnehavet skiftat kan ett avslut ske först efter att tre passningar spelats inom laget.

Tips

 • Låt spelarna spela själva bestämma reglerna.
 • Som tränare i den här övningen är det viktigt att endast observera och inte coacha. Om det uppstår en konflikt mellan spelarna, så ingrip inte förrän det inte längre går att undvika.

 

TILL TRÄNINGSPASS 2

 

TILL ARKIV U15/13 INOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se