U15/13

 

TRÄNINGSPASS 3

INOMHUS

 

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

16 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

10 minuter

Passningsspel med en precis avslutande passning (1)

U15 13 I 3 1 fotbollsbibliotek.se

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Avslut

Organisation

 • Placera ut två plintar.
 • Markerar spelarnas positioner (röda konor).

Anvisningar

 • Spelaren vid startpositionen startar aktionen genom att passa med det andra tillslaget till sin medspelare.
 • Han spelar bollen med det andra tillslaget in i den centrala spelarens löpväg som, efter att ha spelat ett väggspel med plinten framför mål, passar längs marken in i den fria ytan till höger i målet.
 • Alla deltagande spelare skiftar till nästa position.
 • Efter 5 minuter genomförs övningen från andra sidan.

Tips

 • Låt spelarna komma underfund med hur de bör spela till plinten.
 • Vid den avslutande passningen in i målet prioriteras precision före kraft.

 

 

UPPVÄRMNING 2

10 minuter

Passningsspel med en precis avslutande passning (2)

U15 13 I 3 2 fotbollsbibliotek.se

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Avslut

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.

Anvisningar

 • Spelaren vid startpositionen startar aktionen genom att passa med det andra tillslaget till sin medspelare.
 • Han vänder spelet med det andra tillslaget till målvakten på andra sidan.
 • Målvakten spelar bollen med det andra tillslaget in i den centrala spelarens löpväg som, efter att ha spelat ett väggspel med plinten framför mål, passar längs marken in i den fria ytan till höger i målet.
 • Alla deltagande spelare skiftar till nästa position.
 • Efter 5 minuter genomförs övningen från andra sidan.

Tips

 • Låt spelarna komma underfund med hur de bör spela till plinten.
 • Vid den avslutande passningen in i målet prioriteras precision före kraft.

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

Passningsspel och ett precist avslut med skruv (1)

U15 13 I 3 3 fotbollsbibliotek.se

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Avslut

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 2" behålls.
 • Plinten placeras här mer åt sidan.

Anvisningar

 • Spelaren vid startpositionen startar aktionen genom att passa med det andra tillslaget till sin medspelare.
 • Han vänder spelet med det andra tillslaget till spelaren på andra sidan.
 • Spelaren som startar från den centrala positionen mottar bollen, dribblar en liten bit åt sidan och spelar därefter en passning in i den vänstra kantspelarens löpväg.
 • Han avslutar sedan i mål med en skruv längs marken.
 • Alla deltagande spelare skiftar till nästa position.
 • Efter 10 minuter genomförs övningen från andra sidan.

Tips

 • Vid avslut på mål prioriteras precision och skruv istället för kraft.
 • Uppmuntra spelarna att experimentera med skruven även om bollen inte går i mål alla gånger.

 

 

HUVUDÖVNING 2

20 minuter

Passningsspel och ett precist avslut med skruv (2)

U15 13 I 3 4 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Avslut

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls.
 • Istället för plinten står nu en målvakt vid sidan om stolpen.

Anvisningar

 • Spelaren vid startpositionen startar aktionen genom att passa med det andra tillslaget till sin medspelare.
 • Han vänder spelet med det andra tillslaget till spelaren på andra sidan.
 • Spelaren som startar från den centrala positionen mottar bollen, dribblar en liten bit åt sidan och spelar därefter en passning in i den vänstra kantspelarens löpväg.
 • Han avslutar sedan i mål med en skruv längs marken.
 • Målvakten står utanför målet vid den första stolpen (sett ifrån skyttens håll) och en fri lucka liknande ett elvamannamål skapas därmed i målet.
 • Alla deltagande spelare skiftar till nästa position.
 • Efter 10 minuter genomförs övningen från andra sidan.

Tips

 • Vid avslut på mål prioriteras precision och skruv istället för kraft.
 • Uppmuntra spelarna att experimentera med skruven även om bollen inte går i mål alla gånger.

 

 

SLUTÖVNING

2 x 15 minuter

3-mot-3 + MV med två neutrala ytterspelare

U15 13 I 3 5 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Dela in spelarna i fyra lag.

Anvisningar

 • På en planhalva spelar 2 lag med två neutrala spelare (placerade på sidlinjerna)       3-mot-3 på ett mål med målvakt.
 • De neutrala spelarna spelar med laget som har bollen.
 • De neutrala spelarna bör samtidigt använda hela planhalvans sidlinje.
 • Om det ena laget gör mål, fortsätter spelet från målvakten.
 • Målvakten passar till en ytterspelare som då spelar med laget som gjort mål.
 • Går bollen utanför sidlinjen, byts bollinnehavet och en ytterspelare fortsätter spelet genom ett inkast.
 • Vilket lag lyckas göra flest mål?

Tips

 • Om det är nödvändigt, visa spelarna hur de med hjälp av de neutrala spelarna kan skapa fler trianglar och därigenom ett säkrare passningsspel.
 • Skifta ytterspelarna efter en viss tid.
 • Ytterspelarna bör antingen spela med två tillslag eller med ett tillslag om deras kunskapsnivå tillåter det.

 

TILL TRÄNINGSPASS 4

 

TILL TRÄNINGSPASS 2

 

TILL ARKIV U15/13 INOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se