U19/17

 

TRÄNINGSPASS 1

INOMHUS

 

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

16 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

15 minuter

Individuell jonglering (6 minuter)

Rörelseträning (3 minuter)

Stabilisering 1 (6 minuter)

U19 17 I 1 1 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Bollarbete
 • Rörelseträning
 • Stabilisering

Organisation

 • Samtliga spelare har en boll.

Anvisningar

Individuell jonglering:

 • Spelarna försöker att hålla bollen i luften så länge som möjligt. När spelarna jonglerar bör de använda fot, häl, lår, bröst, huvud och axlar trots att de inte behärskar det till fullo.

 

Rörelseträning: 6 olika övningar

 • 30 sekunder per övning

 

1     2     3     4     5     6

 

Stabilisering 1: 6 olika övningar

 

1    2     3     4     5     6

 

Övning 1,2 och 3

 • Belastning - 15 sekunder
 • 15 sekunders paus efter varje övning
 • 1 repetition

Övning 4

 • Belastning - 30 sekunder per sida

Övning 5 och 6

 • Belastning - 15 sekunder
 • 15 sekunders paus efter varje övning
 • 1 repetition

Tips

 • Förklara för spelarna att risken för skador minskar avsevärt genom rörelseträning och stabiliseringsövningar.

 

 

UPPVÄRMNING 2

10 minuter

Individuell jonglering (4 minuter)

Ping-Pong (6 minuter)

U19 17 I 1 2 fotbollsbibliotek.se

 

 

Träningspunkter

 • Bollarbete
 • Passningsspel

Organisation

 • Markerar två passningskorridorer.
 • Dela upp spelarna i grupper. Två grupper med 4 spelare och två grupper med 5 spelare.
 • Avståndet mellan spelarna är ca 5 meter.

Anvisningar

Individuell jonglering:

 • Spelarna försöker att hålla bollen i luften så länge som möjligt. När spelarna jonglerar bör de använda fot, häl, lår, bröst, huvud och axlar trots att de inte behärskar det till fullo.

 

Ping-Pong:

 • Gruppen bestående av 5 spelare startar passningsspelet.
 • Spelarna passar bollen, om möjligt, direkt till gruppen mittemot.
 • Minut 1: Spelarna passar alltid med höger fot och förflyttar sig över passningsbenet till andra sidan.
 • Minut 2: Spelarna passar alltid med vänster fot och förflyttar sig över passningsbenet till andra sidan.
 • Minut 3: Spelarna passar alltid med höger fot, förflyttar sig över passningsbenet baklänges till det egna ledet och ställer sig sist.
 • Minut 4: Spelarna passar alltid med vänster fot, förflyttar sig över passningsbenet baklänges till det egna ledet och ställer sig sist.
 • Minut 5: Spelarna passar alltid med höger fot, förflyttar sig över passningsbenet först i sidled och sedan baklänges över till andra sidan där de ställer sig sist i ledet.
 • Minut 6: Spelarna passar alltid med vänster fot, förflyttar sig över passningsbenet först i sidled och sedan baklänges över till andra sidan där de ställer sig sist i ledet.

Tips

 • Uppmuntra spelarna att passa bollen till korrekt fot.
 • Se till att spelarna inte startar direkt efter passningen. De bör istället dröja kvar något och först påbörja sin rörelse när passningen nått den andra spelaren.

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

Passning i "V" formation

U19 17 I 1 3 fotbollsbibliotek.se

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organistion

 • Dela upp spelarna i 6 grupper med 3 spelare i varje grupp.

Anvisningar

 • Övningen startar med att spelaren längst till höger passar med vänster fot till spelaren i mitten.
 • Spelaren i mitten låter bollen passera kroppens mitt, tar emot bollen med vänster fot och passar med det andra tillslaget till spelaren på sin vänstra sida.
 • Den spelaren passar bollen direkt med höger fot tillbaka till spelaren i mitten.
 • Spelaren i mitten låter bollen passera kroppens mitt, tar emot bollen med höger fot och passar med det andra tillslaget till spelaren på sin högra sida.
 • Den spelaren passar bollen direkt med vänster fot tillbaka till spelaren i mitten...
 • Var tredje minut skiftar spelarna positioner och genomför två kompletta rundor.

Tips

 • Uppmuntra spelarna att passa bollen till korrekt fot.
 • Spelarna bör röra sig lätt på framfoten för att på så vis kunna korrigera sin position vid oprecisa passningar.

 

 

HUVUDÖVNING 2

20 minuter

Passning i liten triangel

U19 17 I 1 4 fotbollsbibliotek.se

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera tre trianglar (8m sidolängd).

Anvisningar

 • Spelaren mittemot bollhållaren startar övningen genom att först röra sig mot och sedan ifrån bollhållaren (föraktion, läs mer), för att på så sätt skapa yta.
 • I och med föraktionen, startar bollhållaren att dribbla och passar bollen när medspelaren rör sig ifrån honom.
 • Medspelaren tar med sig bollen i spelriktningen och passar med det andra tillslaget till den andra sidan.
 • Den nya passningsmottagaren genomför samma föraktion som tidigare. Först rör han sig emot spelaren med bollen och sedan ifrån honom. När han har mottagit passningen, dribblar han ned till spelarna i ledet och ställer sig sist.
 • Spelarna sprintar till den nya positionen efter passningen.

Övningen sker enligt följande:

 • 5 minuter - vänster varv
 • 5 minuter - höger varv
 • 5 minuter - vänster varv
 • 5 minuter - höger varv

Tips

 • Var uppmärksam på att spelarna passar med höger fot vid höger varv och vänster fot vid vänster varv, så att bägge fötter tränas.

 

 

SLUTÖVNING

25 minuter

4+MV-mot-3 (+1+MV)

U19 17 I 1 5 fotbollsbibliotek.se

 

 

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Dela upp spelarna i fyra lag.

Anvisningar

 • Spelarna med bollen spelar 4+MV-mot-3. Målet är att dribbla in i motståndarlagets straffområde.
 • De är uppställda i 1-2-1. Målvakten ger understöd och alternativ att spela bakåt.
 • Det försvarande laget består av tre spelare. Den fjärde spelaren och målvakten befinner sig i eget straffområde och förblir inaktiva till dess att laget återerövrar bollen.
 • Erövrar det försvarande laget bollen, försöker de så snabbt som möjligt att passa till en av spelarna i straffområdet för att sedan själva spela 4+MV-mot-3.
 • Detta innebär att det lag som förlorat bollen måste förflytta en utespelare samt målvakten till det egna straffområdet. Där förblir de inaktiva till dess att bollinnehavet skiftar igen.
 • Lyckas det anfallande laget att dribbla in i motståndarnas straffområde, skiftar bollinnehavet genast.
 • Går bollen utanför sidlinjen, startar spelat återigen med ett inkast.
 • Spelarna som befinner sig utanför spelytan och väntar på sin tur genomför individuella rörelse- och stretchingövningar.
 • Fyra matcher - 4 x 6 minuter.

Tips

 • Se till att det försvarande laget behåller mittlinjen som en försvarslinje så länge som möjligt. Var samtidigt uppmärksam på att det försvarande laget bygger upp defensiva trianglar.
 • Var uppmärksam på att bakåtpassningen efter bollerövringen utförs likt i en match.
 • Målvaktspositionen intas enbart av en målvakt. Finns ingen målvakt tillgänglig förbli positionen obemannad.

 

TILL TRÄNINGSPASS 2

 

TILL ARKIV U19/17 INOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se