U19/17

 

TRÄNINGSPASS 2

INOMHUS

 

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

16 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

15 minuter

Individuell jonglering och teknik

U19 17 I 2 1 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Bollarbete

Organisation

 • Samtliga spelare har en boll.

Anvisningar

Individuell jonglering:

 • Spelarna försöker att hålla bollen i luften så länge som möjligt. När spelarna jonglerar bör de använda fot, häl, lår, bröst, huvud och axlar trots att de inte behärskar det till fullo.

Teknik:

 • Alla spelare genomför olika teknikmoment utifrån tränarens anvisningar.

Tips

 • Uppmuntra spelarna att hitta på och visa egna teknikmoment som därefter tillämpas av samtliga spelare.
 • Varje teknikmoment utförs ca 1 minut innan spelarna skiftar till nästa.

 

 

UPPVÄRMNING 2

15 minuter

Teknik i "V" formation

U19 17 I 2 2 fotbollsbibliotek.se

 

 

Träningspunkter

 • Bollarbete
 • Passningsspel

Organisation

 • Dela upp spelarna i 6 grupper med 3 spelare i varje grupp.
 • Två bollar per grupp.

Anvisningar

Övning 1:

 • Övningen startar med att en spelare på kanten kastar bollen till spelaren i mitten. Han tar emot bollen med bröstet och spelar sedan tillbaka bollen längs marken till spelaren på kanten.
 • Därefter utförs samma sak med spelaren på andra sidan.

Övning 2:

 • En spelare på kanten kastar bollen till spelaren i mitten som nickar tillbaka den.
 • Därefter utförs samma sak med spelaren på andra sidan.

Övning 3:

 • En spelare på kanten kastar bollen till spelaren i mitten som tar emot bollen med bröstet och spelar den vidare längs marken till spelaren på andra sidan.
 • Därefter utförs samma sak med spelaren på andra sidan.

Övning 4:

 • En spelare på kanten kastar bollen till spelaren i mitten som nickar bollen vidare till spelaren på andra sidan.
 • Därefter utförs samma sak med spelaren på andra sidan.

Efter ca 1 minut skiftar spelarna positioner.

Tips

 • Spelarna bör röra sig lätt på framfoten för att enklare kunna korrigera sin position vid oprecisa kast.

 

 

HUVUDÖVNING 1

15 minuter

Passning med positionsväxling

U19 17 I 2 3 fotbollsbibliotek.se

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel

Organisation

 • Markerar två passningskorridorer.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Övningen startar med att bollhållaren spelar ett väggspel med spelaren på utsidan.
 • Efter väggspelet spelar sedan spelaren en vertikal passning till andra sidan.
 • Spelaren på utsidan förflyttar sig till gruppen på andra sidan och ställer sig sist i ledet.
 • Placera spelarna på utsidan på motsatt sida efter var tredje minut.
 • Låt övningen löpa 4 x 3 minuter.

Tips

 • Var uppmärksam på att spelarna ständigt behåller spelare och boll i sitt synfält.

 

 

HUVUDÖVNING 2

15 minuter

Passning med positionsväxling - tre spelare

U19 17 I 2 4 fotbollsbibliotek.se

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Dela upp spelarna i 6 grupper med 3 spelare i varje grupp.

Anvisningar

 • Spelaren i mitten av triangeln startar övningen genom att spela ett väggspel med spelaren på sin vänstra sida.
 • Därefter dribblar han med en tydlig tempoväxling in i det fria området framför sig.
 • Väggspelaren intar bollhållarens position.
 • Därefter fortsätter övningen genom att spelaren med bollen passar till spelaren på sin vänstra sida. Sedan spelar de ett väggspel och den nya bollhållaren dribblar in i det fria området framför sig. Väggspelaren intar bollhållarens position...

Tips

 • Var uppmärksam på att spelarna ständigt behåller spelare och boll i sitt synfält.
 • Uppmana spelarna att genomföra en tydlig tempoväxling när de dribblar in i det fria området.

 

 

SLUTÖVNING

2x15 minuter

"Streetfotboll" 4-mot-4 + MV

U19 17 I 2 5 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Dela upp spelarna i fyra lag.
 • På bägge planhalvor spelas 4-mot-4 på ett mål med en målvakt.

Anvisningar

Spelet sker med "streetfotbollsregler". Till exempel:

 • 3 hörnor är lika med en straff.
 • Efter att bollinnehavet skiftat, kan ett avslut ske först efter att tre passningar spelats inom laget.

Tips

 • Låt spelarna spela själva bestämma reglerna.
 • Som tränare i den här övningen är det viktigt att endast observera och inte coacha. Du kan på så vis se vilka spelare som använder sig av det ni tränat på tidigare.
 • Om det uppstår konflikter mellan spelarna, så ingrip inte förrän det inte längre går att undvika.

 

TILL TRÄNINGSPASS 3

 

TILL TRÄNINGSPASS 1

 

TILL ARKIV U19/17 INOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se