U19/17

 

TRÄNINGSPASS 3

INOMHUS

 

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

16 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

10 minuter

Spel med händer och huvud

U19 17 I 3 1 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Huvudspel

Organisation

 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Dela upp lagen i två grupper.

Anvisningar

 • Lagen spelar 4-mot-4 på varsin planhalva.
 • Målvakten agerar som neutral spelare och deltar med laget som har bollen.
 • Bollen kan spelas med händerna så väl som med huvudet.
 • Mål kan endast göras med huvudet.

Tips

Som variation:

 • Målvakten kan enbart spela bollen med huvudet.

 

 

UPPVÄRMNING 2

10 minuter

Passning och koordination

U19 17 I 3 2 fotbollsbibliotek.se

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Koordination

Organisation

 • Markera spelarnas positioner (röda konor).
 • Placera ut koordinationshäckar.

Anvisningar

 • Spelaren på position A startar övningen med att passa med det andra tillslaget till spelaren på position B och spela ett väggspel med honom.
 • Därefter passar han till spelaren på position C.
 • Han spelar sedan ett väggspel med spelaren på position D.
 • Därefter passar han till nästkommande spelare på position A...
 • Spelarna förflyttar sig till nästa position (A till B, B till C, C till D och D till A...)
 • Spelarna på positionerna B och D genomför i väntan på sin tur koordinativa övningar över koordinationshäckarna enligt tränarens anvisningar.

Tips

Variation:

 • Låt spelarna använda sig av två obligatoriska tillslag.

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

Passning med avslut mot löpriktningen (1)

U19 17 I 3 3 fotbollsbibliotek.se

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Avslut

Organisation

 • Samtliga spelare på startpositionerna har en egen boll.

Anvisningar

 • Övningen startar med att spelaren med bollen passar med det andra tillslaget till spelaren på andra sidan och spelar ett väggspel med honom.
 • Efter en kort dribbling i löpriktningen avslutar spelaren på mål längs marken mot löpriktningen.
 • Målvakten är placerad utanför målet i en något framflyttad position. På så vis simuleras ett avslut på ett elvamannamål.
 • De bägge spelarna på andra sidan växlar position med varandra.
 • Skifta efter en viss tid de bägge spelarna utan boll, så att alla spelare får genomföra tillräckligt med avslut mot målet.
 • Efter 10 minuter genomförs övningen från andra sidan.

Tips

 • Se till att precision prioriteras före kraft vid avslutet.
 • Optimalt sett avslutar spelarna med det tredje tillslaget.

 

 

HUVUDÖVNING 2

20 minuter

Passning med avslut mot löpriktningen (2)

U19 17 I 3 4 fotbollsbibliotek.se

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Avslut

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls.

Anvisningar

 • Övningen startar med att spelaren med bollen passar med det andra tillslaget till spelaren på andra sidan.
 • Han spelar med det andra tillslaget till spelaren på andra sidan, som därefter lägger en passning i startspelarens löpväg.
 • Efter en kort dribbling i löpriktningen avslutar spelaren på mål längs marken mot löpriktningen.
 • Målvakten är placerad utanför målet i en något framflyttad position. På så vis simuleras ett avslut på ett elvamannamål.
 • Skifta efter en viss tid de bägge spelarna utan boll, så att alla spelare får genomföra tillräckligt med avslut mot målet.
 • Efter 10 minuter genomförs övningen från andra sidan.

Tips

 • Se till att precision prioriteras före kraft vid avslutet.
 • Optimalt sett avslutar spelarna med det tredje tillslaget.

 

 

SLUTÖVNING

2 x 15 minuter

5-mot-3 + MV

U19 17 I 3 5 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Dela upp spelarna i fyra lag.
 • Fyra neutrala spelare.

Anvisningar

 • Laget med bollen spelar tillsammans med de bägge neutrala spelarna 5-mot-3 på ett mål med en målvakt.
 • Om det ena laget gör mål fortsätter spelet från målvakten. Han passar till en neutral spelare som då spelar med laget som gjort mål.
 • Går bollen i mål eller utanför sidlinjen, byts bollinnehavet och en neutral spelare fortsätter spelet genom ett inkast.
 • Vilket lag lyckas göra flest mål?

Tips

 • Om det är nödvändigt, visa spelarna hur de kan skapa ett övertal med hjälp av neutrala spelare.
 • Skifta de neutrala spelarna efter en viss tid.
 • De neutrala spelarna bör antingen spela med två tillslag eller med ett tillslag om deras kunskapsnivå tillåter det.

 

TILL TRÄNINGSPASS 4

 

TILL TRÄNINGSPASS 2

 

TILL ARKIV U19/17 INOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se