U19/17

 

TRÄNINGSPASS 5

INOMHUS

 

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

16 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

10 minuter

Bollarbete i par

Koordination

U19 17 I 5 1 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Bollarbete
 • Koordination

Organisation

 • Placera två koordinationsstegar såväl som två röda konor enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två lag och tilldela dessa varsin planhalva.

Anvisningar

 • På den ena planhalvan genomför spelarna i par tekniska moment med bollen utifrån deras egen kreativitet.
 • På den andra planhalvan genomför spelarna koordinativa övningar på koordinationsstegen enligt tränarens anvisningar.
 • Efter 5 minuter byter grupperna planhalva.

Tips

 • Låt de koordinativa övningarna utföras på en låg intensitetsnivå eftersom det är en uppvärmningsövning.

 

 

UPPVÄRMNING 2

20 minuter

Bollarbete tre och tre

Koordination och passningsspel

U19 17 I 5 2 fotbollsbibliotek.se

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Koordination

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.

Anvisningar

 • På den ena planhalvan genomför spelarna, tre och tre, tekniska moment med bollen i 10 minuter utifrån deras egen kreativitet.
 • På den andra planhalvan ställer sig målvakten i mål och de resterande spelarna placerar sig vid koordinationsstegarna.
 • Tre av de fyra spelarna vid koordinationsstegarna har en boll.
 • Den fjärde spelaren (utan boll) genomför en koordinationsövning på koordinationsstegen, förflyttar sig sedan i en öppen position runt konan och mottar en passning i rörelse.
 • Därefter spelar han ett väggspel med målvakten, driver tillbaka till utgångspositionen och ställer sig sist i ledet.
 • Sedan startar spelarna på andra sidan övningen.
 • Efter 5 minuter växlar spelarna inom övningen sida med varandra.
 • Efter 10 minuter byter grupperna planhalva med varandra.

Tips

 • Låt tempot på de koordinativa övningarna höjas till en något högre intensitetsnivå än i "Uppvärmning 1", då det är den andra delen av uppvärmningsprogrammet.
 • Var uppmärksam på att målvakten spelar bollen med höger fot till höger sida och vänster fot till vänster sida. Se samtidigt till att han arbetar lätt på framfoten.

 

 

HUVUDÖVNING 1

15 minuter

Passningsspel i triangel med två tillslag

U19 17 I 5 3 fotbollsbibliotek.se

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Placera ut fyra små plintar.

Anvisningar

 • Spelaren mittemot bollhållaren startar övningen genom att först röra sig emot och sedan ifrån bollhållaren (föraktion, läs mer...), för att göra plats.
 • Den andra spelaren agerar samtidigt som en passiv försvarare.
 • I och med föraktionen startar bollhållaren att dribbla och passar bollen när medspelaren rör sig ifrån honom.
 • Medspelaren tar med sig bollen i spelriktningen och passar med det andra tillslaget till den andra sidan.
 • Den nya passningsmottagaren genomför samma föraktion som tidigare. Först rör han sig emot spelaren med bollen och sedan ifrån honom. När han har mottagit passningen, dribblar han ned till startpunkten och ställer sig sist i ledet.
 • Spelarna löper till den nya positionen efter passningen.

Övningen sker enligt följande:

 • 7 minuter - vänster varv
 • 7 minuter - höger varv

Tips

 • Var uppmärksam på att spelarna passar med höger fot vid höger varv och vänster fot vid vänster varv, så att bägge fötter tränas.

 

 

HUVUDÖVNING 2

15 minuter

Passningsspel i triangel med väggspel och passning i löpvägen

U19 17 I 5 4 fotbollsbibliotek.se

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls.

Anvisningar

 • Spelaren med bollen startar aktionen genom att dra bollen en liten bit framåt med sulan vid första tillslaget.
 • Spelaren vid nästa kona rör sig i och med det första tillslaget först ifrån bollen och sedan emot bollen (föraktion).
 • Bollhållaren passar sedan med det andra tillslaget till sin medspelare som spelar ett väggspel.
 • Den andra spelaren agerar samtidigt som en passiv försvarare.
 • Spelaren som har fått passningen spelar bollen, om det är möjligt, direkt i den tredje spelarens löpväg.
 • Den tredje spelaren dribblar sedan i ett högt tempo till startpunkten.
 • Efter varje aktion går spelarna vidare till nästa station.

Övningen sker enligt följande:

 • 7 minuter - vänster varv
 • 7 minuter - höger varv

Tips

 • Var uppmärksam på att spelarna passar med höger fot vid höger varv och vänster fot vid vänster varv, så att bägge fötter tränas.

 

 

SLUTÖVNING

2 x 15 minuter

5-mot-5 med 8 neutrala spelare

U19 17 I 5 5 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • På hela planen spelas 4-mot-4 med 8 neutrala spelare på två mål med två målvakter.

Anvisningar

 • På hela planen spelar två lag med 8 neutrala (placerade på sid- och mållinjerna)     4-mot-4 på två mål med två målvakter.
 • De neutrala spelarna spelar med laget som har bollen.
 • Om det ena laget gör mål, fortsätter spelet från målvakten. Målvakten passar till en neutral spelare, som då spelar med laget som gjort mål.
 • Går bollen utanför linjerna, byts bollinhavet och en neutral spelare fortsätter spelet genom ett inkast.
 • Vilken lag lyckas göra flest mål?

Tips

 • Om det är nödvändigt, visa spelarna hur de genom de neutrala spelarna kan skapa fler trianglar och därigenom ett säkrare passningsspel samt fler avslutssituationer.
 • Skifta spelarna efter en viss tid för att förhindra att de tröttnar alltför snabbt.
 • De neutrala spelarna bör antingen spela med två tillslag eller med ett tillslag om deras kunskapsnivå tillåter det.
 • Håller spelarna bollen för länge på sin egen planhalva istället för att anfalla, inför då en tidsbegränsning. Är bollen exempelvis inte spelad efter 10 sekunder till motståndarlagets planhalva, byts bollinnehavet omedelbart.

 

TILL TRÄNINGSPASS 6

 

TILL TRÄNINGSPASS 4

 

TILL ARKIV U19/17 INOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se