TVÅ TRÄNINGSVECKOR

INFÖR

HÖSTSÄSONGEN

 

 TRÄNINGSPASS 3

 120 minuter

 

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

 

 

 

UPPVÄRMNING 1

20 minuter

 

Övning 1: Individuell jonglering - 3 minuter

Artikel 3 1 Individuell jonglering

Träningspunkter

 • Bollarbete

Organisation

 • Dela upp spelarna i två grupper och markera dem med olika färger på träningsvästarna.
 • Alla spelare har en boll. 
 • Målvakterna deltar tillsammans med utespelarna i den här övningen.

Anvisningar

Under jongleringen måste spelarna lösa en "tankeuppgift":

 • Räkna alla bollkontakter högt (1, 2, 3, 4, 5...).

 

Övning 2: Rörelseträning3 minuter

6 olika övningar

 • 30 sekunder per övning

 

1     2     3     4     5     6

 

Övning 3: Individuell jonglering - 4 minuter

Under jongleringen måste spelarna lösa en "tankeuppgift":

 • Ge varje bollkontakt en bokstav ur alfabetet (A, B, C, D, E...).

 

Övning 4: Ping-Pong 1 - 6 minuter

Artikel 3 1 Ping Pong (1)

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel

Organisation

 • Markera två passningslinjer med en bredd på en meter.
 • Dela in spelarna i två grupper med 9 spelare i varje och markera dem med olika färger på träningsvästarna.
 • Spelarna inom gruppen delas upp i 4 och 5 spelare.
 • Spelarna står mittemot varandra med ett avstånd på 4 meter.
 • Målvakterna deltar tillsammans med utespelarna i den här övningen.

Anvisningar

 • Gruppen innehållande 5 spelare startar passningsspelet.
 • Spelarna passar bollen, om det är möjligt, direkt till varandra.
 • Den här övningen är en kontinuerlig övning.

Minut 1:

 • Spelarna passar till varandra med höger fot och förflyttar sig efter passningen till den andra sidan.

Minut 2:

 • Spelarna passar till varandra med vänster fot och förflyttar sig efter passningen till den andra sidan.

Minut 3:

 • Spelarna passar till varandra med höger fot och backar efter passningen till det egna ledet.

Minut 4:

 • Spelarna passar till varandra med vänster fot och backar efter passningen till det egna ledet.

Minut 5:

 • Spelarna passar till varandra med höger fot, tar efter passningen tre steg i sidled och backar till det egna ledet.

Minut 6:

 • Spelarna passar till varandra med vänster fot, tar efter passningen tre steg i sidled och backar till det egna ledet.

Tips

 • Uppmuntra spelarna att passa bollen till korrekt fot.
 • Kräv kraftfulla, raka och korrekta passningar för att behålla tempot i övningen.
 • Var uppmärksam på att spelarna inte startar direkt efter passningen. De bör istället dröja kvar något och först när passningen nått den andra spelaren påbörja sin rörelse.

 

Övning 5: Individuell jonglering - 4 minuter

Under jongleringen måste spelarna lösa en "tankeuppgift":

 • Starta varje gång från 0 och addera sedan nummer. Således kan t ex en bollkontakt med höger ben adderas med 1, en med vänster ben med 2 och en med övriga kroppsdelar med 3 (1, 3, 6...). Spelarna måste räkna högt.

Tips

 • Eftersom spelarna får betydligt sämre koordinationsfärdigheter till följd av sina "tankeuppgifter", kommer inte jongleringen att fungera som de är vana vid. Uppmuntra, på grund av detta, spelarna att hela tiden försöka igen och förklara tydligt för dem att övningens syfte inte är att få dem att se ut som "tekniskt värdelösa".

 

  

UPPVÄRMNING 2

2 x 10 minuter

Passning eller dribbling

Artikel 3 1 Passning eller dribbling

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Övningen äger rum i en spelyta lika stor som straffområdet.
 • Dela in spelarna i två grupper med 9 spelare i varje och markera dem med olika färger på träningsvästarna.
 • 9 av 18 spelare har en boll.
 • Målvakterna deltar tillsammans med utespelarna i den här övningen.

Anvisningar

 • Spelarna utan boll erbjuder sig själva, mottar en passning, spelar till en annan spelare och erbjuder återigen sig själva.
 • Det är inte tillåtet att spela två gånger i rad till samma spelare.
 • Finns det ingen ledig spelare att spela bollen till, bör spelaren med bollen fortsätta att driva och dribbla för att hålla bollen i rörelse.

Första 10 minuterna:

 • Lägg regelbundet in en boll extra till dess att det finns 12 bollar i spelet.
 • Ta inom en regelbunden tid ut bollar till dess att endast 9 bollar återigen finns i spelet.

Andra 10 minuterna:

 • Nu startar övningen med 6 bollar.
 • Lägg regelbundet in en boll extra till dess att det finns 9 bollar i spelet.
 • Ta inom en regelbunden tid ut bollar till dess att endast 6 bollar återigen finns i spelet.

Tips

 • Var uppmärksam på att spelarna utan boll, aktivt erbjuder sig själva för att ta emot bollen.
 • Kräv att spelarna intar en öppen position efter att de spelat en passning, så att de på så vis får in så många som möjligt av spelarna på spelytan i sitt synfält.     
 • Ju färre bollar som finns i spelet ju mer bör spelarna sträva efter att spela passningar med ett tillslag.

 

 

HUVUDÖVNING 1

2 x 10 minuter

Passning i liten triangel 1

Artikel 3 1 Passning i liten triangel (1)

 

Artikel 3 Detajl Passning i liten triangel (1)

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera tre trianglar med en sidolängd på 8 meter.
 • Dela in spelarna i tre grupper med 6 spelare i varje.
 • Placera spelarna som i grafiken. 
 • Spelarna på startpunkten tilldelas varsin boll.
 • Målvakterna deltar tillsammans med utespelarna i den här övningen.

Anvisningar

 • Spelaren med bollen startar aktionen genom att dra bollen en liten bit framåt med sulan vid första tillslaget.
 • Spelaren vid nästa kona rör sig i och med det första tillslaget först kort mot bollen och sedan ifrån bollen (föraktion, läs mer...).
 • Bollhållaren passar sedan med det andra tillslaget till sin medspelare.
 • Spelaren som har fått passningen tar med sig bollen i spelriktningen och passar med det andra tillslaget.
 • Den tredje spelaren rör sig först mot och sedan ifrån bollen (föraktion) och efter att han mottagit bollen dribblar han i ett högt tempo till startpunkten.
 • Spelarna förflyttar sig efter varje aktion till nästa station.
 • Efter 10 minuter genomförs passningssekvensen åt andra hållet.
 • Över höger sida spelas passningarna med höger fot och över vänster sida spelas passningarna med vänster fot.

Tips

 • Var uppmärksam på att spelarna spelar med höger fot vid höger varv och vänster fot vid vänster varv, så att bägge fötter tränas.

 

 

HUVUDÖVNING 2

3 x 10 minuter 

11-mot-0 utan avslut

Artikel 3 11 mot 0

Träningspunkter

 • Anfallstaktik
 • Försvarstaktik

Organisation

 • Hela spelplanen används som spelyta.
 • 11 spelare i träningsgruppen ställer upp i en försvarspress.
 • Resterande 7 spelare observerar först övningen och byts därefter in mot någon av de 11 spelarna på spelplanen.
 • Detta är en övning utan press från någon motståndare och utan några avslut på mål.
 • Målvakterna deltar tillsammans med utespelarna i den här övningen. 

Anvisningar

 • Aktionen startar med att tränaren spelar en hög boll över spelarna, organiserade i en försvarspress, ned till målvakten.
 • Därefter förflyttar sig spelarna enligt tränarens anvisningar och spelar fotboll.
 • Tränaren korrigerar nu eventuella felaktiga ageranden och placeringar av spelarna enligt hans tankar och förväntningar.
 • Efter en viss tid ger tränaren ett kommando som simulerar en bollförlust och spelarna intar då, så fort som möjligt, den förutbestämda strukturen i spelet mot bollen.
 • Då alla spelare intagit sina positioner i försvarspressen, startar nästa aktion genom att tränaren spelar en hög boll ned till målvakten.

Tips

 • Var uppmärksam på att spelarna inte vänder ryggen mot "spelet" när de intar sina positioner i försvarspressen.
 • Inför, när övningen fungerar, en tidsbegränsning för laget att inta sina positioner i försvarspressen.

 

 

SLUTÖVNING

25 minuter

 

Övning 1: 11-mot-7 utan avslut -2 x 10 minuter

Artikel 3 11 mot 7

Träningspunkter

 • Anfallstaktik
 • Försvarstaktik

Organisation

 • Hela spelplanen används som spelyta.
 • 11 spelare i träningsgruppen ställer upp i en försvarspress.
 • De resterande 7 spelarna i träningsgruppen ställer upp på planen utifrån tränarens anvisningar.
 • Detta är en övning med press från motståndare men utan några avslut på mål.
 • Målvakterna deltar tillsammans med utespelarna i den här övningen. 

Anvisningar

 • Aktionen startar med att tränaren spelar en hög boll över spelarna, organiserade i en försvarspress, ned till målvakten.
 • Därefter förflyttar sig spelarna enligt tränarens anvisningar och spelar fotboll.
 • Motståndarna förhåller sig enligt tränarens tidigare instruktioner och skapar det önskade motståndet.
 • Tränaren korrigerar nu eventuella felaktiga ageranden och placeringar av spelarna enligt hans tankar och förväntningar.
 • Vinner motståndarna bollen, intar spelarna i det andra laget så fort som möjligt den förutbestämda strukturen i spelet mot bollen.
 • Då alla spelare intagit sina positioner i försvarspressen, startar nästa aktion genom att tränaren spelar en hög boll ned till målvakten.

Tips

 • Var uppmärksam på att spelarna inte vänder ryggen mot "spelet" när de intar sina positioner i försvarspressen.
 • Inför, när övningen fungerar, en tidsbegränsning för laget att inta sina positioner i försvarspressen.

 

Övning 2: Rörelseträning - 3 minuter

6 olika övningar

 • 30 sekunder per övning

 

1     2     3     4     5     6

 

Ditt fotbollsbibliotek.se