PASSNINGSÖVNING

 

Direktpassningsspel i rutern med positionsväxling 2

Artikel 3 1 Direkt passningsspel i rutern med positionsvaxling (2)

 

Artikel 3 Detajl Direkt passningsspel i rutern med positionsvaxling(2)

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera fyra spelfält.
 • Dela in spelarna i fyra grupper med 4/5 spelare i varje och tilldela dem varsitt spelfält.
 • Varje grupp har en boll.
 • Målvakterna deltar tillsammans med utespelarna i den här övningen.

Anvisningar

 • Spelaren med bollen spelar ett väggspel.
 • Sedan spelar han ett väggspel med spelaren på den andra sidan.
 • Därefter spelar han en vertikal passning.
 • En likadan passningssekvens genomförs även av spelarna på den andra sidan...
 • Efter den vertikala passningen växlar bägge spelare, som genomfört det första väggspelet, positioner med varandra.
 • Efter halva övningstiden flyttar sig den sidoplacerade spelaren till den andra sidan.
 • Spelarna bör, om möjligt, använda sig av direktpassningar.
 • Den här övningen är en kontinuerlig övning.

Tips

 • Var uppmärksam på att spelarna inte förlorar överblick över hela situationen då de genomför positionsväxlingen.

 

Ditt fotbollsbibliotek.se