FÖRSVARSSPEL

4-BACKSLINJEN

 GRUNDFÖRFLYTTNINGAR

KAPITEL 1

 

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING

GRUNDFÖRFLYTTNINGAR 4-BACKSLINJEN

HORISONTAL FÖRFLYTTNING

KORTDISTANS MITTBACKEN FÖRSTÄRKER CENTRALT

KORTDISTANS MITTBACKEN FÖRSTÄRKER PÅ KANTEN

KORTDISTANS MITTBACKEN BEFINNER SIG I EN "DÖD POSITION"

MITTBACKARNA MOT TVÅ CENTRALA ANFALLARE

 

 

INLEDNING

Bollorienterade försvarande lag tillhör emellertid standarden inom professionell fotboll och likaså inom amatörfotbollen finner man sällan ett lag som spelar med en libero. Istället sätter nästan alla tränare sin tro till ett system bestående av en 4-backslinje och ett bollorienterat försvar.

4-backslinjens spel grundar sig på enkla taktiska principer.

För att när som helst kunna

 • stå välorganiserad bakom bollen,
 • samtidigt minska försvarsområdena och
 • skapa ett övertal i området nära bollen

förflyttar sig 4-backslinjen bollorienterat.

Skiftar det anfallande laget sida med växelpassningar eller en hög boll, flyttar 4-backslinjen horisontalt. Dribblar en anfallare mot 4-backslinjen, faller den av. Vid en längre bakåtpassning, flyttar 4-backslinjen upp. På så vis försöker man att hålla de ideala avstånden inom laget.

I de följande kapitlen, kommer vi att ingående ägna oss åt taktiska grundförflyttningar och åt att analysera spelsituationer.

 

 

GRUNDFÖRFLYTTNINGAR 4-BACKSLINJEN

Till 4-backslinjens taktiska grundförflyttningar i spelet mot bollen hör,

 • den horisontala förflyttningen,
 • att hålla höjden,
 • att falla av såväl som
 • att flytta upp.

För att kunna träffa de rätta taktiska besluten i spelet, måste 4-backslinjens spelare kunna uppfatta spelsituationen blixtsnabbt och gemensamt agera på ett korrekt sätt.

 

 

HORISONTAL FÖRFLYTTNING

SMB GF 1 1a

4-backslinjens horisontala förflyttning kan ses som den faktiska grundförflyttningen. Under den horisontala förflyttningen anpassar försvarsspelarna avstånden mellan varandra till den rådande spelsituationen. Den eller de centrala anfallarna blir överlämnade och övertagna av mittbackarna beroende på motståndarnas spelsystem.

I den ovan nämnda spelscenen har det anfallande laget, vilket spelar med en central anfallare, passat bollen till kantspelaren. 4-backslinjen flyttar utåt till kanten, kortdistans ytterbacken närmar sig bollhållaren och blockerar den inre korridoren. I och med det erbjuder han den yttre korridoren för genombrott. 4-backslinjens resterande tre spelare säkrar diagonalt bakom honom.

SMB GF 1 2a

Beroende på tränarens anvisningar förflyttar sig försvararna olika långt till kanten i den här spelsituationen. Faktorer som påverkar dessa beslut är exempelvis,

 • storleken på området att försvara bakom 4-backslinjen,
 • antalet centrala anfallare i motståndarlaget,
 • de bägge lagens spelsystem såväl som
 • de egna mittfältarnas positioner.

En princip gäller alltid. När kortdistans ytterbacken går framåt för att blockera den inre korridoren på kanten, placerar sig 4-backslinjens tre resterande spelare diagonalt bakom honom och bildar en linje på samma höjd. Med andra ord försvarar 4-backslinjen i två linjer.

 

 

Kortdistans mittbacken förstärker centralt

 

 

I den här videon kan vi se hur den centrala anfallaren lämnas över av kortdistans mittbacken och tas över av långdistans mittbacken. Kortdistans mittbacken skiftar inte utåt efter överlämningen utan håller distansen till medspelarna. Det är även tydligt hur ytterbacken blockerar den inre korridoren och erbjuder den yttre korridoren för genombrott. Långdistans ytterbacken skiftar inåt till den andra stolpen.

Genom 4-backslinjens individuella- och grupptaktiska agerande kan vi dra följande slutsatser av tränarens anvisningar.

Tränarens anvisningar:

 • Kortdistans ytterbacken styr anfallaren utåt.
 • Kortdistans mittbacken förstärker centralt, men håller ändå kontakten till ytterbacken för att eventuellt kunna ingripa.
 • Långdistans mittbacken täcker den centrala anfallaren överlappande på den bollnära sidan.
 • Långdistans ytterbacken skiftar inåt till den andra stolpen.

 

 

Kortdistans mittbacken förstärker på kanten

 

 

I den här spelsituationen kan punkterna som påtalades i förra videon,

 • horisontal förflyttning i och med passningen till kanten,
 • den centrala anfallaren lämnas och tas över,
 • kortdistans ytterbacken flyttar närmare bollhållaren i och med passningen och
 • långdistans ytterbacken skiftar inåt till den andra stolpen,

tydligt ses.

I motsats till den föregående videon, då kortdistans mittbackens uppgift var att förstärka centralt, skiftar kortdistans mittbacken nu utåt i och med passningen och säkrar ytterbacken snett bakåt. Ytterbacken blockerar den inre korridoren och styr bollhållaren utåt där han, när bollhållaren utmanar honom i 1-mot-1, understöds aktivt av mittbacken. Mittbacken vinner då bollen och löser situationen med en passning till målvakten.

Tränarens anvisningar:

 • Kortdistans ytterbacken blockerar den inre korridoren och styr anfallaren utåt.
 • Kortdistans mittbacken skiftar utåt och säkrar snett bakom ytterbacken.
 • Långdistans mittbacken täcker den centrala anfallaren överlappande på den bollnära sidan.
 • Långdistans ytterbacken skiftar inåt till den andra stolpen.

 

 

Kortdistans mittbacken befinner sig i en "död position"

 

 

I den här spelsituationen kan punkterna som påtalades i förra spelsituationen,

 • horisontal förflyttning i och med passningen till kanten,
 • den centrala anfallaren lämnas och tas över,
 • kortdistans mittbacken går framåt i och med passningen och
 • långdistans ytterbacken skiftar inåt till den andra stolpen,

tydligt ses.

Låt oss betrakta kortdistans mittbackens agerande i den här spelsituationen något närmare. Han skiftar i och med passningen mot kanten, men där tvekar han och stannar kvar i området mellan ytterbacken och den andra mittbacken. I den positionen kan han varken aktivt understödja ytterbacken eller förstärka centralt. Han befinner sig visserligen i bollens närhet, men då han har intagit en "död position" kan han inte längre ingripa i försvarsspelet.

Det här förhållningssättet, som vi ofta kan se, står i motsats till tanken bakom ett bollorienterat försvar och som förenklat låter sig beskrivas på följande vis:

 • Horisontal förflyttning,
 • stå kompakt,
 • minska försvarsområden och
 • skapa ett övertal nära bollen.

Det blir i synnerhet problematiskt då ytterbacken litar på att mittbacken ska säkra honom eftersom de kommit överens om det före matchen. Ytterbacken agerar korrekt, men när han räknar med mittbackens understöd och han ej befinner sig där, kan anfallaren bryta genom. Ofta återstår då endast möjligheten att begå en "taktisk foul" för att förhindra att ytterbacken gör ett inlägg.

 

En situation i vilken man agerat

förvandlas till en situation där man enbart kan reagera.

 

Tränarens anvisningar som tillämpades:

 • Kortdistans ytterbacken blockerar den inre korridoren och styr anfallaren utåt.
 • Långdistans mittbacken täcker överlappande på den bollnära sidan.
 • Långdistans ytterbacken skiftar inåt till den andra stolpen.

Tränarens anvisningar som inte tillämpades:

 • Kortdistans mittbacken skiftar till kanten och säkrar snett bakom kortdistans ytterbacken.

 

 

Mittbackarna mot två centrala anfallare

 

 

Det anfallande laget spelar med två centrala anfallare. Av 4-backslinjens agerande kan man dra följande slutsatser av tränarens anvisningar.

Tränarens anvisningar:

 • Kortdistans ytterbacken blockerar den inre korridoren och styr anfallaren utåt.
 • Bägge mittbackarna förstärker centralt och täcker överlappande på den bollnära sidan.
 • Långdistans ytterbacken skiftar inåt beroende på situationen.
 • Kortdistans mittfältaren ger understöd till ytterbacken.

Låt oss betrakta mittbackarnas agerande något närmare:

 • Med passningen till mittfältaren anpassar mittbackarna sina positioner.
 • I och med passningen från mittfältaren till kantspelaren faller mittbackarna av en bit.
 • Under tiden håller de linjen med långdistans ytterbacken, som samtidigt skiftar mot mitten.

Genom avstånden till de bägge centrala anfallarna, har mittbackarna i och med passningen en kortare sträcka till bollen och kan därmed lättare erövra bollen.

 

TILL KAPITEL 2

 

TILL ARKIV GRUNDFÖRFLYTTNINGAR

 

TILL STARTSIDAN

 

 Ditt fotbollsbibliotek.se