FÖRSVARSSPEL

4-BACKSLINJEN

 GRUNDFÖRFLYTTNINGAR

KAPITEL 2

 

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

EN MITTBACK FALLER AV

OFFENSIV LÖSNING - VÄGGSPEL

OFFENSIV LÖSNING - DIAGONAL LÖPNING

OFFENSIV LÖSNING - SKAPA PLATS

OFFENSIV LÖSNING - DIAGONAL LÖPNING OCH PASSNING TILL KANTEN

 

 

EN MITTBACK FALLER AV

Ibland faller en mittback av i förhållande till de andra spelarna i 4-backslinjen. Ofta sker det utan avsikt, men ibland sker det även avsiktligt då mittbacken tror sig kunna försvara mer effektivt utifrån en djupare position.

Oavsett om han faller av med eller utan avsikt, blir resultatet att mittbackarna försvarar i två linjer istället för att försvara i en linje på samma höjd.

SMB GF 2 1a

Avståndet i djupled mellan mittbackarna resulterar i en extra försvarslinje, som har följande konsekvenser:

  • En extra yta uppstår, vilken nu måste försvaras.
  • Offside-linjen placeras närmare målet.
  • Försvaret står mindre kompakt.

I följande spelsituation, i vilken det anfallande laget spelar med en central anfallare, har kortdistans mittbacken fallit av. Genom mittbackens agerande uppstod ytterligare en försvarslinje.

SMB GF 2 2b

Härnäst vill vi, med hjälp av den här spelsituationen och fyra olika offensiva lösningar, betrakta skillnaderna närmare som uppstår när mittbackarna försvarar i en linje eller i två linjer.

 

 

OFFENSIV LÖSNING - VÄGGSPEL

Mittbackarna försvarar i två linjer

SMB GF 2 3b

 

 

Här spelar bollhållaren ett väggspel med den centrala anfallaren. Då kortdistans mittbacken fallit av och de bägge mittbackarna nu försvarar i två linjer, har det uppstått en relativ stor yta framför kortdistans mittbacken. När bollhållaren spelar ett väggspel med den centrala anfallaren, kan passningskorridoren inte stängas och det uppstår en situation som är svår att försvara.

 

Mittbackarna försvarar i en linje

SMB GF 2 4b

 

 

Nu försvarar mittbackarna i samma höjd. Även här uppstår en yta framför kortdistans mittbacken, men den ytan är mycket mindre än den i föregående exempel. Därigenom är det möjligt för mittbacken att fånga upp bollen och det uppstår ingen 1-mot-1 situation framför målet, som är svår att försvara. Istället uppstår en situation som är relativ enkel att lösa där spelfortsättningen, på grund av mittbackens öppna position vid bollerövring, inte utgör några större problem och faran med en plötslig bollförlust är avsevärt mycket mindre.

 

 

OFFENSIV LÖSNING - DIAGONAL LÖPNING

Mittbackarna försvarar i två linjer

SMB GF 2 3b

 

 

I det här exemplet tar den centrala anfallaren med bollen. Mittbacken följer honom, men lyckas inte inta en position för att kunna ingripa framgångsrikt. Istället uppstår, på grund av mittbackarnas överlappande löpvägar, en situation där mittbackarna står i en vertikal linje till varandra.

Var gång då mittbackarna befinner sig i en vertikal linje till varandra mot en central anfallare på en trång yta, kan endast en av dem försvara aktivt och den andra befinner sig i en "död position". Därigenom förvandlas det ursprungliga övertalet (2-mot-1)  till 1-mot-1.

 

Mittbackarna försvarar i en linje

SMB GF 2 4b

 

 

Den centrala anfallaren försöker sig på en liknande manöver, som i föregående exempel, men är tvungen att ta en horisontal löpväg på grund av den förminskade ytan. Mittbackarna lämnar och tar över anfallaren. Samtidigt skiftar höger mittback till bollsidan, så att han står närmare bollen då passningen spelas för att vara först på bollen.

Låt oss anta att anfallaren kan ta emot bollen i den här situationen. Anfallarens horisontala löpväg, som leder till en stängd position vid bollmottagningen, gör det lättare för mittbacken att blockera honom.

 

 

OFFENSIV LÖSNING - SKAPA PLATS

Mittbackarna försvarar i två linjer

SMB GF 2 3b

 

 

En situation som ofta förekommer.

Den centrala anfallaren erbjuder sig genom att röra sig horisontalt. Den högra mittbacken justerar sin position väl, men då mittbackarna försvarar i två linjer kan den centrala anfallaren inte tas över och därför följer den vänstra mittbacken honom.

Därigenom uppstår ett större oskyddat område mellan den vänstra mittbacken och den vänstra ytterbacken. Anfallaren på kanten uppfattar situationen, reagerar snabbt och löper in i det oskyddade området. En välspelad passning i djupled och en farlig situation uppstår.

Ska den vänstra mittbacken följa den centrala anfallaren eller ska han försvara området? Svaret är säkerligen inte lätt. De allra flesta spelare skulle instinktivt följa, då anfallaren inte kan lämnas och tas över på grund av den andra linjen mellan mittbackarna. Den vänstra mittbacken befinner sig därför i en svårlöst situation.

 

Mittbackarna försvarar i en linje

SMB GF 2 4b

 

 

Den centrala anfallaren har samma löpväg som i föregående exempel. Den vänstra mittbacken lämnar över den centrala anfallaren och återgår till sin ursprungliga position. När passningen spelas, kan han fånga upp bollen och problemfritt fortsätta spelet.

 

 

OFFENSIV LÖSNING - DIAGONAL LÖPNING OCH PASSNING TILL KANTEN

Mittbackarna försvarar i två linjer

SMB GF 2 3b

 

 

Den centrala anfallaren rör sig diagonalt och den vänstra mittbacken följer honom. När den centrala anfallaren tar emot bollen, kan ingen av mittbackarna ingripa då de står i en vertikal linje. Passningen till kanten kan spelas utan press och en farlig situation uppstår.

Spelaren på kanten kan dessutom löpa i full fart i djupled, då offside-linjen flyttats bakåt på grund av den högra mittbackens position.

 

Mittbackarna försvarar i en linje

SMB GF 2 4b

 

 

Mittbackarna lämnar och tar över den centrala anfallaren. När passningen spelas är mittbacken den första på bollen och kan lösa situationen.

Låt oss anta att den centrala anfallaren lyckades ta emot bollen och passade till kanten. I många av dessa situationer kommer anfallaren på kanten löpa i offside, då offside-linjen inte flyttades bakåt.

 

TILL KAPITEL 3

 

TILL KAPITEL 1

 

TILL ARKIV GRUNDFÖRFLYTTNINGAR

 

TILL STARTSIDAN

 

 Ditt fotbollsbibliotek.se