U19/17

 

TRÄNINGSPASS 18

UTOMHUS

 

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

10 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

15 minuter

Passningsspel i triangel (1)

U19 17 U 18 1

Träningspunkter

 • Bollarbete
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera tre trianglar (sidolängd 8m).
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Dela upp lagen i tre grupper.
 • Två bollar per triangel. 

Anvisningar

 • Spelarna passar bollen med det andra tillslaget (A till B, B till C, C till A...).
 • Varje passningsmottagare genomför först en föraktion (läs mer...) åt sidan för att därefter röra sig dynamiskt mot bollen. Samtidigt tar de bollen med det första tillslaget i spelriktningen och passar med det andra tillslaget till sin medspelare...
 • Efter halva övningstiden växlar spelriktningen.
 • Varje spelare behåller sin position - inga positionsväxlingar.
 • Spelaren som befinner sig inuti triangeln jonglerar fritt och försöker att hela tiden hålla bollen i luften.
 • Låt samtliga spelare skifta positioner med varandra inom regelbundna tidsintervaller.

Tips

 • Se till att spelarna genomför sina föraktioner.
 • Var uppmärksam på att spelarna använder situationskorrekt ben för att uppnå en gynnsam rytm i passningsspelet.
 • Se till att spelarna inte "dödar" bollen innan de spelar vidare till sin medspelare utan istället tar bollen med det första tillslaget i spelriktningen.
 • Uppmana spelarna att hela tiden justera sina positioner och inte förbli stillastående.
 • Var uppmärksam på att spelaren inuti triangeln agerar avslappnat och inte hektiskt.

 

 

UPPVÄRMNING 2

15 minuter

Passningsspel i triangel (2)

U19 17 U 18 2

Träningspunkter

 • Bollarbete
 • Passningsspel

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.

Anvisningar

 • Spelarna passar bollen med ett tillslag (A till B, B till C, C till A...).
 • Varje passningsmottagare genomför först en föraktion åt sidan för att därefter röra sig dynamiskt mot bollen och direkt passa till sin medspelare...
 • Efter halva övningstiden växlar spelriktningen.
 • Varje spelare behåller sin position - inga positionsväxlingar.
 • Spelaren som befinner sig inuti triangeln genomför tekniska moment enligt tränarens anvisningar.
 • Låt samtliga spelare skifta positioner med varandra inom regelbundna tidsintervaller.

Tips

 • Se till att spelarna genomför sina föraktioner.
 • Var uppmärksam på att spelarna använder situationskorrekt ben för att uppnå en gynnsam rytm i passningsspelet.
 • Se till att spelarna har kroppen bakom bollen när de passar direkt till sin medspelare.
 • Uppmana spelarna att hela tiden justera sina positioner och inte förbli stillastående.
 • Var uppmärksam på att spelaren inuti triangeln agerar avslappnat och inte hektiskt. 

 

 

HUVUDÖVNING 1

4 x 5 minuter

3-mot-1 i triangelformation

U19 17 U 18 3

Träningspunkter

 • Bollinnehav
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 2" behålls.
 • En boll per triangel.

Anvisningar

 • De tre anfallsspelarna spelar tillsammans ett bollinnehavsspel i triangelformationen och försöker att behålla bollen inom laget så länge som möjligt.
 • Anfallsspelarna utan boll erbjuder sig, spelar till en medspelare och erbjuder sig sedan återigen.
 • Försvarsspelaren inuti triangeln försöker så snabbt som möjligt att erövra bollen.
 • Lyckas försvarsspelaren med detta dribblar han så snabbt som möjligt ut ur triangeln.
 • Därefter startar någon av anfallsspelarna nästa aktion då samtliga spelare intagit sina positioner.
 • Går bollen utanför spelytan, sätter en av anfallsspelarna omedelbart en ny boll i spel.
 • Skifta försvarsspelare efter ca 30 sekunder.
 • Som variation kan en tävling mellan grupperna införas. Vilken grupp lyckas spela flest passningar inom laget under 30 sekunder?

Tips

 • Se till att spelarna hela tiden orienterar sig och försöker uppfatta var medspelarna befinner sig innan de erhåller bollen. 
 • Spelarna bör prioritera precision före hastighet i passningsspelet.
 • Uppmana spelarna att använda situationskorrekt ben.
 • Var uppmärksam på att spelarna hela tiden har en öppen position.
 • Om det är nödvändigt, utöka triangelns sidolängd för att underlätta passningsspelet för anfallsspelarna. 

 

 

HUVUDÖVNING 2

2 x 10 minuter

1+2-mot-1 i fyra zoner 

U19 17 U 18 4

Träningspunkter

 • Bollinnehav
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera en spelplan (20 x 20m - fyra olika zoner).
 • Utse två neutrala spelare.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

 • I varje kvadrat på spelplanen placeras en spelare ur det röda laget och en spelare ur det blå laget. De tillåts inte att byta kvadrater under spelets gång.
 • De neutrala spelarna tillåts däremot att agera i spelplanens samtliga kvadrater.
 • Det bollhållande laget försöker tillsammans med bägge neutrala spelare att skapa en 3-mot-1 situation i någon av spelplanens fyra kvadrater.
 • Efter ett antal passningar i en kvadrat spelar de vidare till en medspelare i någon av spelplanens tre övriga kvadrater.
 • Lyckas det försvarande laget att erövra bollen försöker de att tillsammans med bägge neutrala spelare att skapa en 3-mot-1 situation i någon av spelplanens fyra kvadrater.
 • Skifta neutrala spelare inom regelbundna tidsintervaller.

Tips

 • Låt lagets centrala mittfältare agera som neutrala spelare i den här övningen.
 • Se till att samtliga spelare på spelplanen kontinuerligt justerar sina positioner.
 • Var uppmärksam på att spelarna som inte har bollen i sin kvadrat ständigt kommunicerar med sina medspelare.
 • Se till att spelarna inte behåller bollen för länge i en och samma kvadrat. De bör spela 3-4 passningar och sedan spela bollen vidare till en medspelare i någon av spelplanens övriga kvadrater.
 • Uppmana spelarna till att ständigt behålla en öppen position för att hela tiden kunna se så mycket av spelplanen som möjligt.  
 • Anpassa spelplanens storlek utifrån spelarnas kunskapsnivå. 

 

 

SLUTÖVNING

2 x 10 minuter

Spel 5-mot-5 + 2

U19 17 U 18 5

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Markera en spelplan (dubbelt straffområde).
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Utse två neutrala spelare.

Anvisningar

 • Lagen spelar 5-mot-5 + 2 på två elvamannamål.
 • Det lag som spelar med bollen är organiserat i ett 1-2-3-1 system.
 • Det lag som spelar mot bollen är organiserat i ett 1-2-2 system.
 • Spelet startar med att ena målvakten passar till en av sina medspelare.
 • Därefter fortsätter spelet fritt.
 • De neutrala spelarna deltar med laget som har bollen och agerar som centrala mittfältare.
 • Spelet sker utan hörnor och inkast.
 • Går bollen utanför spelplanen startar spelet återigen genom att målvakten i det andra laget passar till en av sina medspelare.
 • Lyckas det ena laget att göra mål startar spelet återigen från målvakten i det lag som gjort målet.
 • Låt spelarna i så stor utsträckning som möjligt spela på samma positioner som de har i en seriematch.

Tips

 • Var uppmärksam på att spelarna i det anfallande laget försöker att nyttja övertalet. Om det är nödvändigt, bryt spelet och korrigera spelarnas positioner.
 • Se till att de neutrala spelarna omedelbart justerar sina positioner vid en bollförlust.
 • Var uppmärksam på att spelarna i det bollhållande laget inte befinner sig på samma linje.

 

TILL TRÄNINGSPASS 19

 

TILL TRÄNINGSPASS 17

 

TILL ARKIV U19/17 UTOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se